Hướng dẫn kê khai thuế môn bài cho chi nhánh công ty

Do doanh nghiệp kinh doanh ngày càng phát triển và có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất nên việc mở rộng thêm nhiều chi nhánh công ty là điều tất yếu. Tuy nhiên, khi mở thêm chi nhánh công ty, thì chi nhánh được thành lập sẽ phải kê khai thuế môn bài nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ hướng dẫn kê khai thuế môn bài cho chi nhánh công ty.

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 91/2022/NĐ-CP.
 • Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 22/2020/NĐ-CP.
 • Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài, sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 65/2020/TT-BTC.
 • Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu mà doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương.

Đối tượng nộp thuế môn bài

Căn cứ theo Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về người có nghĩa vụ nộp hồ sơ kê khai lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bao gồm chi nhánh công ty.

Như vậy, chi nhánh công ty thuộc đối tượng quy định phải nộp thuế môn bài. Trong đó, chi nhánh của các tổ chức sau phải nộp: doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lưu ý:

 • Căn cứ theo Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định, đối với chi nhánh của những doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn thuế môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
 • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài cho chi nhánh công ty

Trường hợp hạch toán độc lập:

Việc kê khai và nộp lệ phí môn bài được thực hiện tại tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chi nhánh.

Trường hợp hạch toán phụ thuộc:

 • Đối với chi nhánh cùng địa bàn (cùng tỉnh, thành phố với công ty).

Căn cứ quy định tại mục 2 điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC về khai, nộp lệ phí môn bài đối với chi nhánh cùng địa phương cấp tỉnh: “Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí”. Như vậy, việc kê khai và nộp lệ phí môn bài đối với chi nhánh cùng địa bàn được thực hiện tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của công ty.

 • Đối với chi nhánh khác địa bàn (khác tỉnh, thành phố với công ty).

Căn cứ quy định tại mục 2 điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC về khai, nộp lệ phí môn bài đối với chi nhánh khác địa phương cấp tỉnh: “Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.” Như vậy, việc kê khai và nộp lệ phí môn bài đối với chi nhánh công ty thành lập khác địa bàn được thực hiện tại cơ quan thuế nơi chi nhánh, đặt trụ sở.

Hiện nay, có ba phương thức kê khai thuế môn bài cho chi nhánh công ty nhằm đáp ứng sự tiện lợi về mặt thời gian, giảm thiểu thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp kinh doanh, hoạt động dễ dàng hơn.

Phương thức thứ nhất, chi nhánh công ty kê khai thuế môn bài trực tiếp tại cơ quan thuế.

Doanh nghiệp chuẩn bị 02 tờ khai lệ phí môn bài, điền đầy đủ các thông tin sau: Đăng ký tờ khai lần đầu hay bổ sung, năm đóng lệ phí môn bài, người nộp lệ phí, mã số thuế,… nộp tại chi cục thuế.

Lưu ý:

 • Tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh phụ thuộc chỉ đóng 1 lần duy nhất. Đối với các doanh nghiệp có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi các yếu tố khác dẫn tới thay đổi mức phí môn bài thì phải nộp lại tờ khai thuế môn bài.
 • Khi lựa chọn nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, doanh nghiệp cần lưu ý làm tờ khai thuế môn bài cho đúng theo mẫu số 01/LPMB ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Phương thức thứ hai, chi nhánh công ty kê khai thuế môn bài trực tuyến qua mạng trên trang website thuedientu.gdt.gov.vn

 • Cách lập tờ khai môn bài trên trang thuedientu.gdt.gov.vn là tiện và nhanh nhất nhé. Nộp tờ khai lúc mới thành lập, hay nộp tờ khai môn bài khi thay đổi vốn điều lệ các bạn đều thực hiện kê khai theo cách này.
 • Nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng yêu cầu doanh nghiệp phải mua Chữ ký số và đã đăng ký nộp thuế điện tử.
 • Các bạn sẽ đăng ký khai thuế điện tử, nộp tiền thuế điện tử trên trang thuedientu.gdt.gov.vn.

Phương thức thứ ba, chi nhánh công ty kê khai thuế thông qua phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK của Tổng Cục thuế

Trường hợp hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn

 • Đăng nhập vào phần mềmHTKK vào phần Phí lệ phí.
 • Chọn tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI)
 • Tích chọn cơ sở mới thành lập(ngày phát sinh ngày/ tháng/ năm trên ĐKKD của chi nhánh) và đồng ý.
 • Tại phần 2 MST và tên đơn vị: Nhập MST, tên chi nhánh và địa chỉ chi nhánh cùng địa bàn và mức lệ phí môn bài.
 • Sau khi hoàn thành kê khai => ấn ghi => kết xuất XML và nộp tờ khai.

Trường hợp hạch toán phụ thuộc khác địa bàn

 • Chi nhánh phải sử dụng token riêng để kê khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh.
 • Đăng nhập phần mềm HTKK => MST chi nhánh => phí/ lệ phí => Tờ khai lệ phí môn bài (01MBAI) => tích chọn tờ khai lần đầu => ghi số tiền phải nộp.
 • Sau khi hoàn thành kê khai => ấn ghi=> kết xuất XML và nộp tờ khai.

Một số lưu ý về khai và mức nộp lệ phí môn bài khi doanh nghiệp thành lập chi nhánh

 • Chi nhánh của doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 là đối tượng nộp lệ phí môn bài.
 • Đối với doanh nghiệp được thành lập mới kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2020 được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất kinh doanh (từ ngày 01/01 đến 31/12) và trong thời gian được miễn lệ phí môn bài thì doanh nghiệp thành lập chi nhánh thì chi nhánh cũng được miễn lệ phí môn bài.
 • Mức nộp lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh là 1.000.000 đồng/năm.

Trường hợp doanh nghiệp thành lập trước ngày 25/02/2020 (trước ngày Nghị định số 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực) có thành lập thêm chi nhánh từ ngày 25/02/2020 thì chi nhánh phải thực hiện nộp lệ phí môn bài theo quy định tại định số 139/2016/NĐ-CP (tức là không được miễn lệ phí môn bài năm đầu theo quy định tại Nghị định số 22/2020/NĐ-CP).

 • Nếu thành lập trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì sẽ nộp mức thuế môn bài cho cả năm;
 • Nếu thành lập trong thời gian 6 tháng cuối năm thì sẽ nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài và lệ phí môn bài cho chi nhánh công ty.

 • Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Trên đây là thông tin về việc hướng dẫn kê khai thuế môn bài cho chi nhánh công ty. Đại lý thuế Việt An rất hân hạnh được hỗ trợ quý doanh nghiệp các thủ tục về dich vụ kê khai thuế trọn gói và một số dịch vụ liên quan đến dịch vụ kế toán thuế, xin vui lòng liên hệ đến chúng tôi để được hướng dẫn và hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO