Lệ phí tự công bố sản phẩm

Nhằm hạn chế các quy định hành chính đối với doanh nghiệp, hiện nay, các cơ sở kinh doanh có thể thực hiện tự công bố sản phẩm thay thế cho hình thức Công bố phù hợp và và hợp quy trước đây. Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến lệ phí tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ pháp lý

 • Luật An toàn thực phẩm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2018;
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 155/2018/NĐ-CP, Nghị định 85/2019/NĐ-CP;
 • Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 75/2020/TT-BTC.

Tự công bố sản phẩm là gì?

Tự công bố sản phẩm chính là việc doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký các sản phẩm hàng hóa nằm trong hoạt động kinh doanh của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trình tự thực hiện tự công bố sản phẩm

Bước 1: Kiểm nghiệm sản phẩm

Tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm trong thời hạn 12 tháng để nộp hồ sơ. Các tiêu chí kiểm nghiệm sản phẩm theo từng loại sản phẩm cụ thể.

Trường hợp doanh nghiệp chưa kiểm nghiệm sản phẩm, Luật Việt An hỗ trợ xây dựng chỉ tiêu tự công bố và thay doanh nghiệp kiểm nghiệm sản phẩm miễn phí.

Bước 2:  Công bố sản phẩm

Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm.

 • Trong trường hợp chưa có Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nộp 01 bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Bước 3: Kinh doanh sản phẩm

Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó.

Lệ phí tự công bố sản phẩm

Lệ phí tự công bố sản phẩm

Theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 155/2018/NĐ-CP về thủ tục tự công bố thì tự công bố sản phẩm là một hoạt động do chính cơ sở kinh doanh thực hiện trên trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Trong trường hợp chưa có hệ thống thông tin dữ liệu riêng của cơ sở thì việc doanh nghiệp nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lí để hoàn tất việc nhập thông tin lên hệ thống thông báo là một quy trình hỗ trợ cho hoạt động tự công bố mà không phải là một hoạt động được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước.

Vì vậy, trong quy định của pháp luật hiện hành, tự công bố sản phẩm là hoạt động không mất phí.

Tuy nhiên, trong trường hợp sử dụng dịch vụ của bên thứ ba như Luật Việt An, Quý khách sẽ có thể mất phí dịch vụ đại diện thực hiện các thủ tục công bố sản phẩm, và có thể bao gồm cả phí thực hiện kiểm nghiệm thay cho khách hàng nếu được ủy quyền.

Phí kiểm nghiệm theo loại sản phẩm

Tuy việc tự công bố sản phẩm không mất phí nhưng để hồ sơ tự công bố sản phẩm hợp lệ thì trước hết cơ sở kinh doanh cần phải thực hiện hoạt động kiểm nghiệm an toàn thực phẩm để có được Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng kể  từ ngày nộp hồ sơ.

Dịch vụ kiểm nghiệm hiện nay do nhiều cơ sở cung cấp. Pháp luật không quy định cụ thể phí kiểm nghiệm thực phẩm. Vì vậy, các doanh nghiệp lựa chọn cơ sở kiểm nghiệm thì sẽ trả phí theo mức thu phí mà cơ sở đó đã ấn định.

Các vấn đề kiểm nghiệm thường gặp đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

 • Kiểm nghiệm thành phần dinh dưỡng
 • Kiểm nghiệm phụ gia thực phẩm
 • Kiểm nghiệm cảm quan thực phẩm
 • Kiểm nghiệm độc tố vi nấm
 • Kiểm nghiệm độc tố tự nhiên
 • Kiểm nghiệm chất gây dị ứng Kiểm nghiệm dư lượng thuốc thú y
 • Kiểm nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
 • Kiểm nghiệm kim loại nặng
 • Kiểm nghiệm vi khoáng
 • Kiểm nghiệm vi sinh vật
 • Đánh giá tính kháng kháng sinh của vi khuẩn
 • Kiểm nghiệm thực phẩm biến đổi gen

 Một số lưu ý khi tự công bố sản phẩm

 • Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.
 • Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

Một số câu hỏi liên quan đến tự công bố sản phẩm

Cơ sở nào thì được tự công bố sản phẩm?

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

 • Qua chế biến bao gói sẵn,
 • Phụ gia thực phẩm,
 • Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm,
 • Dụng cụ chứa đựng thực phẩm,
 • Vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Mục đích của thủ tục tự công bố sản phẩm?

Việc tự công bố sản phẩm là một thủ tục do chính cơ sở kinh doanh hoạt động được nhà nước cho phép tự công bố công khai sản phẩm kinh doanh của cơ sở ra thị trường kinh doanh.

Hoạt động này vừa nhằm chào bán sản phẩm đối với khách hàng vừa là cơ sở để cơ quan nhà nước có thể thực hiện hoạt động kiểm soát và kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm và các chỉ tiêu liên quan đến sức khỏe cộng đồng.

Khi sản phẩm có sự thay đổi có cần phải công bố lại chất lượng hay không?

 • Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm.
 • Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm?

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định, bao gồm:

 • Sở Y Tế;
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 • Sở Công Thương;

Các sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lí của các cơ quan được quy định tại phụ lục II, III, IV tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc hỗ trợ thủ tục tự công bố sản phẩm, xin vui lòng liên hệ đến dịch vụ thành lập của Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO