Tự công bố sản phẩm thìa bát đĩa

Hiện nay, việc tung sản phẩm mới ra thị trường không hề đơn giản như chúng ta nghĩ, để công bố sản phẩm ra thị trường cần có trình tự cũng như thủ tục nhất định. Có thể nói, công bố sản phẩm được xem là nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ chức được Nhà nước quy định, áp dụng đối với các sản phẩm bắt buộc phải đăng ký tại các văn bản quy phạm pháp luật. Chính vì vậy, việc tự công bố sản phẩm đúng theo quy định pháp luật là một trong những câu hỏi luôn được quan tâm. Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ tổng hợp những quy định về tự công bố sản phẩm thìa bát đĩa.

Tự công bố sản phẩm thìa bát đĩa

Cơ sở pháp lý

 • Luật An toàn thực phẩm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2018;
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 155/2018/NĐ-CP và Nghị định Nghị định 85/2019/NĐ-CP.

Quy định tự công bố sản phẩm tại Việt Nam

Theo Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 155/2018/NĐ-CP  và Nghị định Nghị định 85/2019/NĐ-CP quy định về tự công bố sản phẩm.

Theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) trừ các sản phẩm sau:

 • Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.
 • Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm sau đây: 1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; 2. Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi; 3. Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Bản tự công bố sản phẩm thìa bát đĩa

Giấy công bố sản phẩm hay là bản công bố sản phẩm là kết quả của thủ tục công bố sản phẩm, cả với trường hợp tự công bố sản phẩm hoặc đăng ký công bố đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các thủ tục cần thiết để các sản phẩm của mình, gồm sản phẩm, thực phẩm nhập khẩu hay sản xuất trong nước được phép lưu hành trên thị trường và tới tay người tiêu dùng.

Tại sao phải tự công bố sản phẩm thìa bát đĩa?

Công bố chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường nhằm để nâng cao uy tín lòng tin của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Là điều kiện thúc đẩy hàng hóa sản phẩm bán chạy hơn cho doanh nghiệp. Việc công bố chất lượng sản phẩm còn là một trong những điều kiện cần và đủ để sản phẩm của doanh nghiệp được lưu thông trên thị trường. Đặc biệt hơn là đảm bảo an toàn vệ sinh lẫn chất lượng cho sản phẩm và chính sức khỏe người tiêu dùng, một khi sản phẩm đạt chất lượng thì sự tin cậy ở người dùng đối với sản phẩm đó cũng cao hơn như vậy sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển mạnh, bền và đặc biệt doanh thu cũng lên theo.

Hồ sơ tự công bố sản phẩm thìa bát đĩa

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 3 Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 155/2018/NĐ-CP và Nghị định Nghị định 85/2019/NĐ-CP thì hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm:

 • Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP;
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).
 • Mẫu nhãn sản phẩm (gồm cả nhãn phụ nếu có).

Lưu ý: Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.

Những hình thức thực hiện tự công bố sản phẩm thìa bát đĩa

Căn cứ theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 3 Nghị định 155/2018/NĐ-CP) và khoản 2 Điều 1 Nghị định 155/2018/NĐ-CP quy định về trình tự tự công bố sản phẩm thì hiện nay sẽ có 03 hình thức để tự công bố sản phẩm như sau:

 • Phương tiện thông tin đại chúng;
 • Trang thông tin điện tử của mình;
 • Niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân.

Lưu ý:

 • Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.
 • Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.
 • Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó.

Một số câu hỏi liên quan đến thủ tục tự công bố sản phẩm thìa bát đĩa

Lệ phí tự công bố sản phẩm thìa bát đĩa là bao nhiêu ?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thủ tục tự công bố sản phẩm không mất phí nhà nước. Để tự công bố sản phẩm, đơn vị công bố sẽ phát sinh các khoản phí sau đây:

 • Phí kiểm nghiệm sản phẩm. Phí này tùy từng loại sản phẩm cụ thể, tùy vào các chỉ tiêu cụ thể cần kiểm nghiệm.
 • Phí dịch vụ (trong trường hợp thuê đơn vị làm dịch vụ)

Tra cứu hồ sơ tự công bố sản phẩm sản phẩm thìa bát đĩa ở đâu?

Khi đơn vị nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm. Cơ quan nhà nước sẽ tiếp nhận và đăng tải trên trang quản lý chuyên ngành như:

 • Trang web chính thức của UBND quận/ huyện;
 • Trang web của sở y tế;
 • Trang web của sở công thương.

Đơn vị công bố chủ động truy cập vào một trong các website kể trên. Sau đó, tìm kiếm thông tin theo tên đơn vị và tên sản phẩm của mình.

Khi thay đổi tên sản phẩm thìa bát đĩa có phải thực hiện tự công bố sản phẩm lại?

Khi sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Thủ tục tự công bố lại như thủ tục tự công bố mới. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay tìm hiểu kỹ hơn về tự công bố sản phẩm thìa bát đĩa nói riêng và tìm hiểu thêm về công bố các sản phẩm khác nói chung, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO