Luật sư: Công ty luật, tư vấn luật tại An Giang

An Giang là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. An Giang là tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Là tỉnh có dân số đông nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long và là tỉnh đứng thứ 8 cả nước về dân số. Một phần của An Giang nằm trong vùng tứ giác Long Xuyên.

Cùng với sự phát triển kinh tế thì dịch vụ tư vấn pháp luật tại tỉnh An Giang trong những năm gần đây phát triển rất mạnh mẽ. Công ty Luật Việt An đã nhận được nhiều yêu cầu của khách hàng là tổ chức, cá nhân mong muốn được tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, dân sự, hình sự trong đó là điển hình giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết các vụ án liên quan đến hôn nhân gia đình, các vụ án liên quan đến tranh chấp thương mại và các vụ án liên quan đến hình sự như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, các vụ án liên quan đến xâm hại tính mạng và sức khoẻ con người.

Với đội ngũ luật sư tại 63 tỉnh thành trong đó có các luật sư tại tỉnh An Giang. Chúng tôi mong muốn cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý trong đời sống xã hội tốt nhất.

Dưới đây Công ty Luật Việt An cũng tập hợp một số các công ty luật, luật sư đang hành nghề và các tổ chức hành nghề nghề luật sư tại tỉnh An Giang để Quý khách hàng tham chiếu cũng như tìm ra được luật sư có năng lực và phù hợp để giải quyết vụ việc, vụ án của mình.

Tinh An Giang

Danh dách công ty luật và tổ chức hành nghề tại tỉnh An Giang:

Số TT Tên tổ chức, địa chỉ

 hành nghề luật sư

Họ và tên Trưởng

tổ chức HNLS

Họ và tên, số điện thoại Luật sư

 thành viên tổ chức hành nghề luật sư

Đang hoạt động Ghi chú

 

1 2 3 4 5 6

I. Thành phố Long Xuyên

1 VPLS Trần Văn Sáu

số 25/1Bis Thoại Ngọc Hầu,

P. Mỹ Long, TP Long Xuyên.

luatsusau@gmail.com

 

Trưởng văn phòng

Ls. Trần Văn Sáu

 

01 – Ls. Trần Văn Sáu   –    0918.401.580 x
02- Huỳnh Thanh Hòa  –  0913.641.478 x
03- Đào Văn On – 0949.014.666 x Trưởng VPGD Tân Châu
2  

VPLS Hứa Hoàng Chấn

số  16D, Tôn Đức Thắng, P. Mỹ Bình,  TP Long Xuyên

vplsducthang@gmail.com

 

Trưởng văn phòng

Ls. Hứa Hoàng Chấn

04- Ls. Hứa Hoàng Chấn –  0983.382.985 x

 

– Tạm dừng hoạt động từ ngày 21/7/2020 đến 20/7/2022

– Chấm dứt hợp đồng lao động với LS Phan Ngọc Minh từ ngày 25/8/2020.

3 VPLS Nguyễn Đức Ký

số 24, Lê Văn Nhung, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên .

vpls.ndk@gmail.com

 

 

Trưởng văn phòng

Ls .Nguyễn Đức Ký

 

 

 

05- Ls .Nguyễn Đức Ký  – 0913.163.544 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06- Ls. Nguyễn Văn Kê   – 02963.650.424

 

x
07- Ls.Nguyễn Văn Dũng  – 0945.167.878 x

 

08- Ls.Huỳnh Thanh Tâm  – 0945.167.148 x

 

09- Ls. Ông Thoại Linh   – 0909.466.765 x
4 VPLS Hồ Hoàng Phượng

Số 82 Bis Trần Hưng Đạo, Mỹ Bình, TP Long Xuyên (lsphuongag@yahoo.com)

 

 

Trưởng văn phòng

Ls. Hồ Hoàng Phượng

 

10- Ls. Hồ Hoàng Phượng  – 0918.645.044 x
11- Ls.Huỳnh Thảo Luyện –  0917.553.825 x
 12- Ls.Nguyễn Thị Hoàng Bạch Yến  –

0918.988.986

x
13 –  Trần Chí Cường  –   0918.584.989 x
14- Ls. Phan Văn Thinh – 0913.129.033 x
15- Ls.Võ Văn Mão – 0947.345.346 x
5 VPLS Trần Đức Nguyên

Số 46/3 Phan Bội Châu P.Bình Khánh,  TP Long Xuyên

lsnguyen@gmail.com

Trưởng văn phòng

Ls .Trần Đức Nguyên

16-  Ls .Trần Đức Nguyên   –  0909.702.051 x
 6 VPLS Huỳnh Hồng Dân

Số 47A Tôn Đức Thắng,

P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên

hongdan.vpls@gmai.com

Trưởng văn phòng

Ls. Huỳnh Hồng Dân

17- Ls. Huỳnh Hồng Dân   – 0913.874.725 x
 7                  VPLS Minh Phúc

Số 60/10B, khóm Đông Thạnh B, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên.

Trưởng văn phòng

Ls. Nguyễn Minh Lệ

 

18-  Ls. Nguyễn Minh Lệ   – 0976.630.996

 

x  
 8 VPLS Trần Ngọc Phước

Số 51/2B Bùi Thị Xuân,

P. Mỹ Xuyên,  TP Long Xuyên

lsngocphuoc@gmail.com

Trưởng văn phòng

Ls .Trần Ngọc Phước

19- Ls.Trần Ngọc Phước  –   0913.087.587

–     0988.381.781

X – Kỷ luật số 10/2020/QĐ-BCN ngày 09/6/2020 (Trần Ngọc Phước)
20- Ls. Phan Văn Được  –   0984.491.747 x
21 – LS. Lê Hữu Đức – 0918.857.873 x Hợp đồng lao động với VPPL Trần Ngọc Phước từ ngày 03/8/2020
9       VPLS Thanh Bạch

Số 35D khóm Đông An 5,

P. Mỹ Xuyên,  TP Long Xuyên

ntbxuan@gmail.com

Trưởng văn phòng

Ls. Nguyễn Thị Bạch Xuân

22-  Ls. Nguyễn Thị Bạch Xuân  –

0918.709.965

x
10           VPLS Phú Thư

Số 7 Hồ Hảo Hớn, khóm Đông Thịnh 8, P. Mỹ Phước,  TP Long Xuyên

lsphuthu@gmail.com

Trưởng văn phòng

Ls. Bùi Trần Phú Thư

23-  Ls. Bùi Trần Phú Thư  –  0919.092.390 x
24- Ls. Ng. Ngọc Trung Trinh –

0986.827.986

x
11 VPLS Ninh Văn Khuê

Số 44 Quản Cơ Thành, P. Bình Khánh,  TP Long Xuyên

Trưởng văn phòng

Ls. Ninh Văn Khuê

25- Ls. Ninh Văn Khuê  – 0913.969.012 x  
12 VPLS Nguyễn Minh Châu

số 7A2, Nguyễn Thái Bình,

P. Bình Khánh, TP Long Xuyên

Trưởng văn phòng

Ls .Nguyễn Minh Châu,

 

26 – Ls .Nguyễn Minh Châu  – 0918.044.134

 

x  
13 VPLS Nguyễn Văn Phúc

Số 477A/24 Quản Cơ Thành, P. Bình Khánh,  TP Long Xuyên

vanphuc500@gmail.com

Trưởng văn phòng

Ls. Nguyễn Văn Phúc

 

27- Ls. Nguyễn Văn Phúc  –   0915.554.691 x
28- Ls.Nguyễn Tấn Phúc   –  0918.555.850 x
14                 VPLS Tiến Vinh

Số 595/15 Hà Hoàng Hổ, P. Đông Xuyên,  TP Long Xuyên ls.tienvinh@gmail.com

Trưởng văn phòng

Ls. Trần Tiến Vinh

29- Ls. Trần Tiến Vinh   –  0989.211.454 x
30-  Ls. Đinh Quang Kích  – 0918.411.697 x
31-  Ls. Dương Thị Đạt Thanh   –

0987.006.557

x
32- Ls. Mai Ngọc Tuấn  – 0936.284.908 / 0932. 289. 219 x
15 VPLS Thiên Dũng

Số 999 Hà Hoàng Hổ, P. Đông Xuyên,  TP Long Xuyên

daugiadtn@gmail.com

Trưởng văn phòng

Ls. Vũ Đình Dũng

33- Ls. Vũ Đình Dũng  – 0918.584.898 x
16 VPLS Tống Thi

Đường Rạch cầu Tầm Bót, P Mỹ Phước,  TP Long Xuyên

Trưởng văn phòng

Ls Lương Tống Thi

34- Ls Lương Tống Thi   –   0983.351.341 x Tạm dừng hoạt động từ ngày 21/9/2020
17 VPLS Lê Văn Phúc

Số 64 Điện Biên Phủ, P. Mỹ Long,  TP Long Xuyên

lephuc@gmail.com

Trưởng văn phòng

Ls. Lê Văn phúc

35-  Ls. Lê Văn Phúc   –   0913.969.494 x
18           VPLS Yến Nam

Số 247, Trường Chinh, khóm Đông Thịnh 9, P. Mỹ Phước,  TP Long Xuyên, An Giang

vplsyennam@gmail.com

Trưởng văn phòng

Ls. Phạm Hồng Nam

36-  Ls. Phạm Hồng Nam –  0913.609.442 x
37- Ls.Nguyễn Thị Bạch Yến   –

0939.970.687

x
38 – Phạm Thành Đô   – 0837.493.330 x
19       VPLS Trần Quang Anh

Số 1/2C Ngô Quyền, Mỹ Bình,  TP Long Xuyên

lsquanganh1972@gmail.com

 

Trưởng văn phòng

Ls. Trần Quang Anh

39- Ls. Trần Quang Anh  –  0919.390.707 x
20 VPLS  Huỳnh Văn Bé

Số 3 I 9 Khóm Đông Thịnh 9, P. Mỹ Phước,  TP Long Xuyên

Trưởng văn phòng

Ls. Huỳnh Văn Bé

40- Ls. Huỳnh Văn Bé    – 0919.505.832 x
21 VPLS Khánh Toàn

Số 83, Lý Công Uẩn, P. Bình Khánh,  TP Long Xuyên

khanhtoanlaw7@gmail.com

Ls. Nguyễn Văn Hoàng  

41- Ls . Nguyễn Văn Hoàng  -0989.223.600

 

 

x

22 VPLS Việt An

Số 149/32, Tổ 55, Trần Hưng Đạo( Hẻm 7), Khóm Đông An 4,

P. Mỹ Xuyên,  TP Long Xuyên

luatsuvietbinh@gmail.com

Trưởng văn phòng

Ls. Nguyễn Thị

Việt Bình

42- Ls. Nguyễn Thị  Việt Bình   –

0939.669.909

x
23 VPLS Mai Xuân Toản

Số 77/23/14 Hẻm Rạch Xẻo Thoại, K. Đông Thịnh 4, P. Mỹ Phước,  TP Long Xuyên

thanhanag2005@gmail.com

Trưởng văn phòng

Ls . Mai Xuân Toản

43- Ls. Mai Xuân Toản   –  0918.332.913 x
44- Ls. Trần Ngọc Bản  –  0976.190.312 x
24 VPLS Trần Văn Nghĩa

Đường Ngô Văn Sở, khóm Đông An , P. Đông Xuyên,  TP Long Xuyên (nghiataag56@yahoo.com.vn)

ls.tranvannghia1956@gmail.com

 

Trưởng văn phòng

LS. Trần Văn Nghĩa

 

45-  Ls Trần Văn Nghĩa  – 0918.582.320

 

x

46- Ls. Châu Bửu Ngọc   –   0962.931.024  

x

47- Ls. Nguyễn Phú Đức   –   0939.931.222  

x

48- Hồ Văn Ta –  0918-009.156 x
49- Ls. Trương Hữu Thời  –    0985.807.561

 

X Hợp đồng lao động với VPLS Trần Văn nghĩa từ ngày

01/11/2020

25 VPLS Phan Thị Vén

Lô 4C3, KDC Bình Đức 1;

P. Bình Đức,  TP Long Xuyên

phanthiven69@gmail.com

Trưởng văn phòng

LS Phan Thị Vén

50-  LS Phan Thị Vén    –   0916.363.726

51- LS Nguyễn Trọng Bình –  0919.726.713

 

 

x

Luật sư Nguyễn Trọng Bình hợp đồng lao động với VPLS Phan Thị Vén từ ngày 05/10/2020
26 Công ty Luật  TNHH MTV Đỗ Vi, 

Số 106,  B4 Cao Thắng,

P. Bình Khánh,  TP Long Xuyên doviag@yahoo.com

Giám đốc

Ls . Đỗ  Hồng Thụy Vi

52-  Ls . Đỗ Hồng Thụy Vi  – 0982.159.290  

 

x

27 Cty Luật  TNHH MTV TNH và CỘNG SỰ

Số 10/4 Lê Hồng Phong,

P. Mỹ Bình,  TP Long Xuyên

tnhlawfirm2020@gmail.com

thaidiemtruc@gmail.com

 

Giám đốc

Ls. Thái Thị  Diễm Trúc

 

53 – Ls. Thái Thị  Diễm Trúc

– 0975.975.268

x
28 Cty Luật TNHH MTV

Lâm Thanh

Số 16, Lý Thường Kiệt,

P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên.

(lelamag2009@gmail.com)

ctylamthanh@gmail.com

Giám đốc

Ls. Lê Lâm Thanh

54 – Ls. Lê Lâm Thanh    –   0918.054.749  

x

55 – LS. Nguyễn Quốc Khả  –  0915.645.567  

x

56 – LS. Nguyễn Hùng Dũng- 0916.647.892  

x

 

 

 

57- LS. Ngô Nam Tiến – 0918.698.111 x Hợp đồng lao động ngày 06/7/2020
29 Công ty Luật TNHH MTV Tấn Thành

Số 41/9C Nguyễn Du,

P.Mỹ Bình TP.Long xuyên

lxangiang.lx@gmail.com -toitaag@gmail.com

Giám đốc

Ls. Lại Văn Giang

58 – Ls. Lại Văn Giang-   0917.244.233  

x

VPGD Núi Sập, TS, người đại diện Hồ Vương Sơn Hà
59. LS. Nguyễn Thành Tới –   0937.173.072  

x

60 – LS Nguyễn Phước Hậu – 0834.507.999 VPGD tại TT. Cái Dầu, CP
30 Công ty Luật  TNHH MTV

Phan Thị

Số 41/12 Hẻm Thoại Ngọc Hầu,

P. Mỹ Phước, TP Long Xuyên

phanhoanhut@gmail.com

Giám đốc

Ls. Phan Hòa Nhựt

61-  Ls. Phan Hòa Nhựt   –  0922.023.310  

 

x

II. Thành phố Châu Đốc
31 VPLS Nguyễn Trần

Số 68, đường Cầu Cồn Tiên, P. Châu Phú A, TP Châu Đốc

nguyentranlaw@gmail.com.vn

Trưởng văn phòng

Ls. Nguyễn Ngọc Châu

62- Ls. Nguyễn Ngọc Châu  – 0909.092.357  

 

x

 

 

32

 

             VPLS Hùng Đức

Số 368 Cử Trị,  P. Châu Phú A, TP.Châu Đốc

vplshungduc@.com.vn

Trưởng văn phòng

Ls. Lôi Văn Đức

63- Ls. Lôi Văn Đức   –  0918.070.106  

 

x

III. Huyện Phú Tân
33 VPLS Quách Phong

Số 272 , Hải Thượng Lãng Ông, ấp Thượng 2, TT Phú Mỹ, Huyện  Phú Tân

vplsquachphong@gmail.com

Trưởng văn phòng

Ls. Quách  Thanh Phong

64- Ls. Quách Thanh Phong – 0918.358.522 x
IV. Huyện Châu Phú
34 VPLS Châu Đốc

Số 1245 ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú

lsphanvanbe@gmail.com

Trưởng văn phòng

Ls. Phan văn Bé

65- Ls. Phan Văn Bé  –  0917.115.252 x
35              VPLS Hồng Hà

Số 11/11 Ấp Vĩnh Hưng, Xã Vĩnh Thạnh Trung, H. Châu Phú

letu854@gmail.com

Trưởng văn phòng

Ls. Nguyễn Văn Kán

66- Ls. Nguyễn Văn Kán   –  0983.091.303 x
36 Công ty Luật  TNHH MTV

An gia

Tổ 17,  Ấp Vĩnh lộc, TT Cái Dầu

Huyện châu Phú.

(angia.societe@gmail.com)

luongtuonghuy@gmail.com

 

Giám đốc

Ls. Lương Tường Huy

67- Ls Lương Tường Huy  –  0984.618.360 x
68- Ls. Lê Đình Chuyển     –  0918.160.4 x
V. Huyện Châu Thành
37 VPLS Phạm Thái Bình

Tổ 4 Đường số 02, Ấp An Lộc, TT. An Châu, H. Châu Thành

vplsphamthaibinh@gmail.com

Vothang9989@gmail.com

Trưởng văn phòng

Ls.  Phạm Thái Bình

 

69- Ls.  Phạm Thái Bình   –    0972.772.322 x

 

VI. Huyện Tri Tôn
38

 

VPLS Võ Quang Thuận

Ấp An Lộc, Xã Châu Lăng

Huyện Tri Tôn

lsquangthuan@gmail.com

Trưởng văn phòng

LS Võ Quang Thuận

70- LS Võ Quang Thuận

– 01238.844.099  –  0165.850.055

x
39 Công ty Luật Việt An Phúc

Thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn

nuiket19601960@gmail.com

Trưởng văn phòng

Nguyễn Văn Dũng

71- Ls. Nguyễn Thành Dũng   –              0364.212.232     –   01264.115.557 x
72- Nguyễn Hoàng Chi –  0985.333.213 x
 

VII.  Thị xã Tân Châu

40 VPLS Nguyễn Văn Minh

Số 27, Trần Phú, Long Thạnh C,

P. Long Hưng, thị xã Tân Châu.

Trưởng văn phòng

Ls.  Nguyễn Văn Minh

73-  Ls. Nguyễn Văn Minh – 0844.596.887 x  

VPGD xã Phú Hữu, huyện An Phú, người đại diện: Trần Phước Thạnh

74-  Ls. Trần Văn Hiền   –    0918.157.250 x
VIII. Huyện Thoại Sơn
41 VPLS  Phương Tùng

Thoại Ngọc Hầu,  Ấp Nam Sơn,

TT  Núi  Sập, H.  Thoại  Sơn

vplsphuongtung@gmail.com

 

Trưởng văn phòng

Ls.Nguyễn Thanh Tùng

75-  Ls. Nguyễn Thanh Tùng   –    0977.556.681 x
42 VPLS Phan Thành Thế

số 455, đường Trần Phú, ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

 

Trường Văn phòng

LS Phan Thành Thế

76- LS Phan Thành Thế – 0918.684.290 x VPGD Châu Đốc (người đại diện Nguyễn Hồ Tấn Sĩ)
IX. Huyện Chợ Mới
43  

Công ty Luật  TNHH MTV

Phước Hưng

Số 70 , Ấp Tấn Thạnh,  xã Tấn Mỹ,  huyện Chợ Mới

phuchungvpls@gmail.com

Giám đốc

Ls . Lê Phước Hưng

77- Ls . Lê Phước Hưng  –    0917.311.366

 

 

78 – Ls Đặng Văn Kiệt – 0916.032.119 /  0916.719.218

 

 

79- Ls. Nguyễn Văn Ngữ  –  0918.145.659

x

 

VPGD  TT. Chợ Mới, huyện Chợ Mới
x Vpls Nguyễn Ngữ chấm dứt hoạt động từ ngày 01/7/2020
 

 

44

 

 

VPLS LÊ THỊ CHUNG

Số 01, ấp Long Phú 2, xã Long Điền B, H. Chợ Mới (luatsulethichung@gmail.com

 Trưởng VP

Lê Thị Chung   –   0918.755.229

80-  Lê Thị Chung     –   0918.755.229 x
X. Huyện An Phú
45 VPLS VINH PHÚ – CHI NHÁNH AN GIANG

(ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang)

Trưởng Chi nhánh

LS. Lê Hùng Tuấn

81- Ls. Lê Hùng Tuấn    –   01647.772.777 x Đăng ký hoạt động Chi nhánh từ ngày 31/7/2020
03 Luật sư hành nghề

tư cách cá nhân

82- Ls. Trần Văn Võ    –  0913.706.522 x Chủ tịch Hội

Da cam Dioxin

TP.LX

83-  Ls. Võ Thị Đậu – 0918.800.616

dauluatgia@gmail.com

x Chủ tịch

Hội Luật gia

TPLX

 

84- Ls. Phan Ngọc Minh – 0913.820.108

pnminh954@gmail.com

 

X Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật – Hội Luật gia tỉnh An Giang
 

85- Ls. Huỳnh Văn Nhâm   – 0918.628.700

 

x HĐLĐ với Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Tùng
         Các Luật sư chưa đăng ký hình thức hành

nghề sau khi Tổ chức hành nghề luật sư giải thể hoặc dừng hoạt động

86- Ls. Đặng Quang Phục   –  0919.118.951 x Công ty cầu đường II-TP.Hồ Chí Minh
87- Ls. Nguyễn Thị Minh Nguyệt –

0908.316.129

Công ty Luật hợp danh Tín Nhân chấm dứt hoạt động từ ngày 31/3/2020
88- Ls. Nguyễn Thanh Hùng – 0908.999.595
89 – Ls. Lê Tuấn Hải – 0919567658

Tinh An Giang

Dịch vụ tư vấn và giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại, tranh tụng dân sự và hình sự tại Toà án:

Để đáp ứng các yêu cầu của Quý khách hàng, Công ty Luật Việt An cung cấp các dịch vụ tư vấn và luật sư đại diện cho khách hàng để giải quyết các vụ việc, vụ án liên quan đến các lĩnh vực sau đây:

 • Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật kinh doanh, thương mại;
 • Dịch vụ luật sư soạn thảo hợp đồng;
 • Luật sư chuyên trách về lĩnh vực lao động;
 • Luật sư chuyên về các vụ án hôn nhân gia đình;
 • Luật sư đại diện thương lượng, hoà giải và đàm phám các vụ việc ngoài tố tung;
 • Luật sư giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại bằng phương thức giải quyết ngoài tòa án cụ thể giải quyết dưới hình thức đàm phán, thương lượng, hòa giải và phương thức trọng tài;
 • Luật sư chuyên giải quyết các vụ án liên quan đến đất đai: Cụ thể là các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất,  ranh giới sử dụng đất, tranh chấp lối đi chung, tranh cấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán quyền sử dụng đất, sử dụng nhà;
 • Luật sư chuyên trách trong lĩnh vực giải quyết các vụ án liên quan đến thừa kế: Chia thừa kế, soạn thoả các văn bản liên quan đến thừa kế, tranh chấp tài sản liên quan đến thừa kế;
 • Luật sư chuyên trách trong các vấn đề tranh chấp liên quan đến tài chính thương mại: Xử lý nợ, thế chấp tài sản, cầm cố tài sản;
 • Luật sư liên quan đến các vụ án hình sự: Vụ án liên quan đến kinh tế thương mại, vụ án liên quan đến các tội xâm phạm sở hữu có thể được phân thành ba nhóm: nhóm các tội có tính chất chiếm đoạt; nhóm tội có mục đích tư lợi nhưng không có tính chiếm đoạt và nhóm tội không có mục đích tư lợi, không tính chiếm đoạt. Các tội liên quan đến xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người.

Khi bạn gặp các vấn đề pháp lý trong các hoạt động kinh doanh, các tranh chấp với đối tác với bạn hàng. Cũng như các vấn đề pháp lý liên quan đến các vụ án dân sự, hình sự hãy liên hệ chúng tôi được tư vấn và chia sẻ với Luật sư Việt An. Tel: 0961675566.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO