Mã ngành nghề đăng ký kinh doanh dịch vụ việc làm

Danh mục ngành nghề kinh doanh là danh sách, bản ghi phân loại từng mục cụ thể ngành nghề kinh doanh. Trong bất kì trường hợp nào, nhà đầu tư có nhu cầu đăng kí kinh doanh dịch vụ việc làm đều cần phải nắm rõ mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ việc làm của mình để hoàn tất về mặt thủ tục đăng kí doanh nghiệp. Bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ giải đáp thắc mắc của quý khách hàng về mã ngành nghề đăng ký kinh doanh dịch vụ việc làm.

Đăng ký kinh doanh: Dịch vụ việc làm

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Luật Việc làm năm 2013;
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp
 • Nghị định số 23/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp
 • Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg quy định danh mục mã ngành nghề kinh doanh

Điều kiện kinh doanh dịch vụ việc làm

Nhà đầu tư khi kinh doanh hoạt động dịch vụ việc làm trước hết phải đáp ứng đủ các điều kiện để cấp giấy phép hoạt động. Căn cứ Điều 14 Nghị định số 23/2021/NĐ-CP quy định về điều kiện cấp giấy phép như sau:

Thứ nhất, phải có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định theo hợp đồng từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

Thứ hai, doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

Thứ ba, về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm phải bảo đảm điều kiện:

 • Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 • Không thuộc một trong các trường hợp sau đây: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm;
 • Có trình độ từ đại học trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấyphép.

Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ việc làm

Nhóm ngành nghề kinh doanh dịch vụ việc làm bao gồm: các hoạt động tìm kiếm, tuyển chọn và thay thế lao động, cung cấp lao động theo yêu cầu của khách hàng theo kỳ hạn để bổ sung vào lực lượng lao động của khách hàng, các hoạt động cung cấp nguồn nhân lực và dịch vụ quản lý nguồn nhân lực với vai trò môi giới.

Ngành này cũng gồm:

 • Hoạt động nghiên cứu quản lý và giới thiệu nghề nghiệp;
 • Hoạt động của các công ty tuyển chọn diễn viên.
Mã ngành nghề Tên ngành Loại trừ
7810 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Nhóm này gồm: Hoạt động tìm kiếm, tuyển chọn và thay thế lao động, những người lao động không làm trong các công ty môi giới.

Nhóm này cũng gồm:

Nghiên cứu nhân sự, tuyển chọn và thay thế bao gồm cả quản lý;

Hoạt động của các hãng tìm kiếm diễn viên;

Hoạt động của các hãng tuyển dụng lao động trên mạng.

Hoạt động của các tổ chức nghệ thuật được phân vào nhóm 7490 (Hoạt động chuyên môn, khoa học, công nghệ khác chưa được phân vào đâu).
7820 Cung ứng lao động tạm thời

Nhóm này gồm: Cung cấp lao động theo yêu cầu của khách hàng trong một thời gian hạn định để bổ sung vào lực lượng lao động của khách hàng, những người được tuyển dụng là lao động của khu vực dịch vụ lao động tạm thời. Tuy nhiên, các đơn vị được phân loại ở đây không thực hiện việc giám sát trực tiếp lao động của họ trong khi làm việc cho khách hàng.

 
7830 ·       Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

Nhóm này gồm: Các hoạt động cung cấp nguồn lao động và dịch vụ quản lý nguồn lao động trong nước theo yêu cầu của khách hàng, giới thiệu cho khách hàng hồ sơ của người lao động trong trường hợp liên quan đến việc thanh toán tiền lương, thuế và các vấn đề về tài chính hoặc nguồn lao động, nhưng họ không có trách nhiệm trực tiếp và giám sát người lao động.

·       Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

Nhóm này gồm: Các hoạt động về cung cấp nguồn lao động và dịch vụ quản lý nguồn lao động ngoài nước theo yêu cầu của khách hàng là các công ty ngoài nước; giới thiệu cho khách hàng hồ sơ của người lao động trong trường hợp liên quan đến thanh toán tiền lương, thuế và các vấn đề về tài chính hoặc nguồn lao động, họ không chịu trách nhiệm trực tiếp và giám sát người lao động.

Cung cấp nguồn lao động với vai trò giám sát hoặc quản lý kinh doanh xem nhóm hoạt động kinh tế tương ứng với ngành kinh doanh đó;

Cung cấp chỉ một yếu tố nguồn lao động xem nhóm hoạt động kinh tế tương ứng với yếu tố đó.

Cung cấp nguồn lao động với vai trò giám sát hoặc quản lý kinh doanh, được phân theo nhóm hoạt động kinh tế tương ứng với ngành kinh doanh đó;

Cung cấp chỉ một yếu tố nguồn lao động, xem nhóm hoạt động kinh tế tương ứng với yếu tố nguồn lao động đó.

Thủ tục thành lập công ty trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ việc làm

Nhà đầu tư kinh doanh có thể lựa chọn loại hình kinh doanh sao cho phù hợp với số vốn hiện có và khả năng kinh doanh để công việc kinh doanh diễn ra thuận lợi, thu về lợi nhuận cao.

Để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ việc làm nhà đầu tư cần chuẩn bị đủ hồ sơ thành lập doanh nghiệp, bao gồm các tài liệu sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân
 • Hoặc giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là nhà nước)
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu là công ty cổ phần); Danh sách thành viên (nếu là công ty TNHH hai thành viên);
 • Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân); quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương và thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu kèm văn bản ủy quyền cho người quản lý vốn tại Việt Nam (nếu là tổ chức);
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp;
 • Giấy ủy quyền cho Công ty Luật Việt An;

Thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Kinh doanh hoạt động dịch vụ việc làm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, công ty cần liên hệ với cơ quan có thểm quyền để xin cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm mới được kinh doanh loại ngành nghề này. Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm:

Tài liệu Lưu ý Hình thức
Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp Mẫu số 02 Phụ lục II Nghị định 23/2021/NĐ-CP 1 bản chính
Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

 

  01 bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao xuất trình bản gốc để đối chiếu
Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm Mẫu số 03 Phụ lục II Nghị định 23/2021/NĐ-CP. 1 bản chính
Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Mẫu số 04 Phụ lục II Nghị định 23/2021/NĐ-CP 1 bản gốc
Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Hoặc phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài.

Các văn bản này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng 01 bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu

Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.

Bằng đại học trở lên; hoặc một trong các văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

·       Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

·       Quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm).

  01 bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu.

Trường hợp văn bản là văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

Quy trình nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm

Bước 1: Doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động dịch vụ việc làm nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền (sau đây gọi chung là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm) để đăng ký giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

Bước 2: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 01 (một) bộ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cấp giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy phép, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tài khoản, tên giám đốc, số điện thoại

 • Trước 10 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động.
 • Trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, người đứng đầu doanh nghiệp phải có văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về địa điểm mới kèm giấy tờ chứng minh tính hợp lệ của địa điểm mới trong thời hạn 10 ngày làm việc, trước ngày thực hiện việc chuyển địa điểm.

Trên đây là thông tin về mã ngành nghề đăng ký kinh doanh dịch vụ việc làm. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc hỗ trợ thủ tục đăng kí kinh doanh, thành lập công ty, xin vui lòng liên hệ đến Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO