Mã ngành nghề đăng ký kinh doanh thương mại điện tử

Mã ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp đăng lí theo Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam ghi nhận tại phụ lục I quyết định số 27/2018/QĐ- TTg. Với bất kì trường hợp nào có nhu cầu đăng kí doanh nghiệp đều cần phải nắm rõ mã ngành nghề kinh doanh của mình để hoàn tất về mặt thủ tục đăng kí kinh doanh. Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ cung cấp các thông tin liên quan mã ngành nghề đăng ký kinh doanh thương mại điện tử theo quy định của pháp luật hiện hành.

đăng ký kinh doanh thương mại

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Quyết định 27/2018/QĐ-TTg quy định về ban hành hệ thống ngành kinh tế việt
 • Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định về thương mại điện tử, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 08/2018/NĐ-CP; Nghị định 85/2021/NĐ-CP.

Thương mại điện tử là gì?

Theo quy định tại điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, các từ ngữ liên quan đến thương mại điện tử được giải thích như sau:

 • Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác”.
 • Dịch vụ thương mại điện tử là hoạt động thương mại điện tử theo đó thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thiết lập website thương mại điện tử để cung cấp môi trường cho thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.

Như vậy, kinh doanh thương mại điện tử là việc một tổ chức, cá nhân cung cấp website điện tử, tạo điều kiện trên môi trường không gian mạng để các cá nhân, tổ chức khác thực hiện hoạt động trao đổi, mua bán bằng hình thức gián tiếp thông qua mạng internet. Việc kinh doanh dịch vụ này phải đáp ứng các quy định của pháp luật.

Mã ngành nghề đăng ký kinh doanh thương mại điện tử

Vì kinh doanh thương mại điện tử phụ thuộc vào cách thức, thiết kế việc hoạt động theo hướng gián tiếp qua mạng Internet. Trong khi các ngành nghề có thể tự do lựa chọn phương thức hoạt động cho mình trong phạm vi pháp luật quy định. Vì vậy, mã ngành nghề kinh doanh thương mại điện tử không được quy định ở một mã ngành nghề cụ thể mà việc xác định ngành nghề đăng ký kinh doanh thương mại điện tử sẽ phụ thuộc vào mã ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp.

Luật An Việt sẽ cung cấp đến quý khách một số mã ngành nghề đăng ký kinh doanh thương mại điện tử.

STT Tên ngành Mã ngành
1 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.

Chi tiết: Hoạt động của các hãng tuyển dụng lao động trên mạng

7810
2 Hoạt động viễn thông không dây

Chi tiết: Hoạt động cung cấp dịch vụ truy cập internet bằng mạng viễn thông không dây

6120
3 Hoạt động viễn thông vệ tinh

Chi tiết: Hoạt động cung cấp dịch vụ truy cập internet bằng mạng viễn thông vệ tinh.

6130
4 Hoạt động viễn thông khác

Chi tiết: Hoạt động của các đại lý internet cung cấp dịch vụ truy cập internet cho khách hàng.

6190
5 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet.

Chi tiết: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

4791
6 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. 6209
7 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu.

Chi tiết:

·       Các dịch vụ thông tin qua điện thoại.

·       Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí

6399
8 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu .

Chi tiết: Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

9329
9 Quảng cáo 7301

Để có thể xác định ngành nghề kinh doanh của mình có thể đăng kí kinh doanh theo mã ngành nghề thương mại điện tử được hay không, quý khách vui lòng liên hệ Luật An Việt để được tư vấn chi tiết.

Ngành nghề không được thực hiện kinh doanh thương mại điện tử

Thương nhân, tổ chức, cá nhân không được sử dụng website thương mại điện tử để kinh doanh các hàng hóa hạn chế kinh doanh sau:

 • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;
 • Rượu các loại;
 • Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến;
 • Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Một số câu hỏi liên quan đến mã ngành nghề đăng kí kinh doanh thương mại điện tử

Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử bao gồm các hoạt động nào?

 • Website thương mại điện tử bán hàng;
 • Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:
 • Sàn giao dịch thương mại điện tử;
 • Website đấu giá trực tuyến;
 • Website khuyến mại trực tuyến;
 • Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.

Mã ngành nghề kinh doanh thương mại điện tử được xác định như thế nào?

Theo quy định chung của pháp luật về mã ngành nghề, xác định mã ngành nghề kinh doanh thương mại điện tử khi đăng ký doanh nghiệp được xác định như sau:

Ngành nghề kinh doanh không có điều kiện

 • Phải đăng ký theo mã ngành cấp 4, sau đó mới bổ sung mã ngành nghề cấp 5 theo quy định của pháp luật (nếu có);
 • Trường hợp muốn ghi chi tiết hơn mã ngành kinh doanh cấp 4: Chọn một ngành nghề kinh doanh cấp 4 rồi ghi chi tiết bên dưới các ngành nghề kinh doanh phù hợp với ngành, mã ngành cấp 4 đó.

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

Ghi theo mã ngành đăng ký kinh doanh trong văn bản pháp luật quy định ngành nghề đó.

Điều kiện để đăng kí kinh doanh thương mại điện tử là gì?

Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

Các thương nhân, tổ chức, cá nhân được thiết lập website thương mại điện tử bán hàng nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân.
 • Đã thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Điều 53 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Thương nhân, tổ chức được thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử quy định tại Mục 2, 3 và 4 Chương III Nghị định Nghị định 52/2013/NĐ-CP khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật.
 • Có đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ các nội dung sau:

Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến;

Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ.

 • Đã đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký theo quy định tại Điều 55 và 58 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử ở Việt Nam

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty thương mại điện tử

Để chuẩn bị hồ sơ đầy đủ cho việc thành lập công ty thương mại điện tử, quý khách có thể liên hệ sử dụng dịch vụ hỗ trợ của Luật An Việt.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ thành lập công ty thương mại điện tử trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ online tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, quý khách có thể ủy quyền cho Luật An Việt thực hiện thủ tục nộp hồ sơ.

Bước 3. Nhận kết quả

Trong vòng từ 3-5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ thành lập doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty thương mại điện tử.

Bước 4. Đăng công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các công ty thương mại cần phải đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Thực hiện các thủ tục sau thành lập

Sau khi thành lập, doanh nghiệp cần khắc dấu, làm biển công ty, thực hiện các nghĩa vụ về kê khai thuế, lệ phí môn bài, mua hóa đơn, chữ ký số, mở tài khoản ngân hàng và các thủ tục pháp lý khác liên quan. Để giúp khách hàng thuận lợi hơn trong quá trình này, Luật Việt An cung cấp dịch vụ trọn gói hỗ trợ doanh nghiệp từ bước thành lập đến khi đi vào hoạt động, sau hoạt động để giảm thiểu tối đa rủi ro pháp lý cho khách hàng.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc hỗ trợ thủ tục liên quan đến đăng kí kinh doanh thương mại điện tử, xin vui lòng liên hệ đến dịch vụ thành lập của Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO