Miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên

Kiểm soát viên là một chức danh trong công ty cổ phần, kiểm soát viên là người có trách nhiệm giám sát các hoạt động của công ty, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc và các chức vụ khác của công ty. Trong công ty sẽ có một ban kiểm soát để tiến hành nhiệm vụ nêu trên.

Mục lục

Ẩn

  Cơ sở pháp lý

  Điều 174 Luật Doanh nghiệp 2020

  Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

  1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:
   • Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy địnhtại Điều 169 của Luật này;
   • Có đơn từ chức và được chấp thuận;
   • Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.
  2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:
   1. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
   2. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
   3. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty;
   4. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

  Tiêu chuẩn làm kiểm soát viên theo Điều 169

  1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
   1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
   2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
   3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
   4. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
   5. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
  2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

  Dịch vụ thành lập công ty của công ty Luật Việt An

  • Tư vấn về các loại hình doanh nghiệp phù hợp để thành lập cho khách hàng;
  • Tiến hành thành lập doanh nghiệp theo uỷ thác của khách hàng;
  • Thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước;
  • Thực hiện dịch vụ trọn gói thành lập công ty và sau thành lập công ty.

  CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

  Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

  Luật sư Đầu tư nước ngoài: 09 13 380 750

  Luật sư Doanh nghiệp: 09 79 05 77 68

  Luật sư Sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08

  Email: info@luatvietan.vn

  Dịch vụ kế toán - thuế: 09 888 567 08

  Luật sư tư vấn Giấy phép: 0966 83 66 08

  Tư vấn hợp đồng: 09 88 17 18 06

  Email: saigon@luatvietan.vn

  Dong Van Thuc Viet An home

  Skype - Tiếng Việt

  Hotline: 09 33 11 33 66 (Ms.Ha) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

  English: (+84) 9 61 67 55 66 (Mr. Thuc) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

  Skype - English

  Tin tức doanh nghiệp

  Đăng ký tài khoản ngân hàng khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp

  Với đồng loạt các dịch vụ tiện ích trong thủ tục thành lập doanh nghiệp, Hà Nội được coi là đơn vị tiên phong trong công tác ứng dụng dịch vụ tiện

  Thủ tục tự công bố sản phẩm

  Ngày 02/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Theo đó, cơ sở sản

  Doanh nghiệp tại Việt Nam vay vốn nước ngoài

  Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng và quản lý nguồn vốn là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có sẵn nguồn

  Điều kiện đăng ký kinh doanh nhập khẩu phế liệu

  Kinh doanh nhập khẩu phế liệu được quy định chặt chẽ đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường. Theo đó doanh nghiệp chỉ được nhập

  Điều kiện thành lập công ty môi trường

  Các nhà đầu tư dự định thành lập công ty môi trường hiện nay cần nắm rõ những quy định của pháp luật, một số ngành nghề khi thành lập công ty môi
  CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

  Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

  Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

  Mã số thuế: 0102392370

  Thông báo bộ công thương