09 33 11 33 66
info@luatvietan.vn
Email: info@luatvietan.vn

Miễn thuế cho hộ kinh doanh năm 2021

Theo quy định tại Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ban hành ngày 27/10/2021, năm 2021 Chính Phủ áp dụng chính sách miễn thuế cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanhcó thu nhập chịu thuế và chịu tác động của dịch Covid 19. Đây là quy định nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khắc phục các khó khăn trước diến biến phức tạp của dịch bệnh tại Việt Nam năm 2021. Đồng thời, việc áp dụng miễn thuế cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là cơ sở khuyến khích người kinh doanh tiếp tục vượt qua khó khăn để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đối tượng áp dụng miễn thuế cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh năm 2021

Ngành nghề kinh doanh được miễn thuế năm 2021

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là cá nhân cư trú hoạt động trong mọi ngành nghề, hình thức khai thuế, nộp thuế.

Địa bàn hoạt động của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được miễn thuế

 • Hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn huyện, thị xã, quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là địa bàn cấp huyện) chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021.
 • Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ Thông báo trong năm 2021 của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương liên quan đến dịch Covid-19, trong đó có nội dung dừng hoặc ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh đối với một hoặc nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn (bao gồm cả việc phong tỏa, cách ly xã hội một hoặc nhiều khu vực trên địa bàn) để ban hành danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19

Các khoản thu nhập, doanh thu không áp dụng miễn thuế đối với hộ cá thể năm 2021

Không áp dụng việc miễn thuế nêu trên đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.

Các loại thuế được miễn năm 2021

 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được miễn số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021.
 • Các trường hợp đã nộp số thuế phát sinh phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021 thì sẽ được cơ quan thuế xử lý bù trừ số tiền thuế nộp thừa với các khoản nợ hoặc khoản phát sinh của các kỳ tiếp theo và xử lý hoàn nộp thừa (nếu có) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Căn cứ xác định số thuế miễn cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh năm 2021

Đối với trường hợp cơ quan thuế ra Thông báo nộp tiền

Cơ quan thuế căn cứ số thuế phải nộp của các tháng trong quý III, quý IV năm 2021 trên Thông báo nộp tiền để xác định số thuế được miễn của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Đối với trường hợp cơ quan thuế không ra Thông báo nộp tiền

Người nộp thuế (bao gồm cả tổ chức, cá nhân khấu trừ, khai thay, nộp thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn quyển/lẻ) căn cứ số thuế phải nộp theo tờ khai thuế để xác định số thuế được miễn của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III, quý IV năm 2021.

 • Trường hợp thuộc diện khai thuế theo kỳ thanh toán hoặc khai thuế theo năm (cho thuê tài sản, xây dựng nhà tư nhân, khai thác từng lần phát sinh khác) thì số thuế được miễn là số thuế phải nộp tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh của các tháng trong quý III, quý IV năm 2021.
 • Trường hợp trên hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu thực tế phát sinh của các tháng trong quý III, quý IV năm 2021 thì xác định theo doanh thu bình quân tháng theo giá trị hợp đồng.
 • Trường hợp hợp đồng cung cấp hàng hóa dịch vụ của hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh ký trong tháng thì thời gian của hợp đồng được tính đủ tháng.

Trình tự thực hiện thủ tục miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Đối với trường hợp cơ quan thuế phải ra Thông báo nộp tiền

 • Cơ quan thuế lập danh sách hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện quản lý tại địa bàn để xác định đối tượng được miễn thuế theo Mẫu số 01-1/DS-MTHK Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ban hành ngày 27/10/2021.
 • Cơ quan thuế căn cứ số thuế phải nộp của từng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Thông báo nộp tiền trên cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế để xác định số thuế được miễn.
 • Chi cục trưởng Chi cục thuế/Chi cục thuế khu vực ban hành 01 Quyết định miễn thuế kèm theo danh sách toàn bộ các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được miễn thuế theo Mẫu số 01/MTHK Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP. Sau thời điểm cơ quan thuế ra quyết định miễn thuế theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 cho toàn bộ các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa bàn, nếu có phát sinh hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới thì cuối tháng cơ quan thuế lập danh sách để ra Quyết định miễn thuế cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh được miễn thuế theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 .
 • Cơ quan thuế ban hành Thông báo miễn thuế theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 sau khi ban hành Quyết định miễn thuế gửi đến từng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Mẫu số 01/TBSMT-CNKD Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ban hành ngày 27/10/2021.

 Đối với trường hợp cơ quan thuế không phải ra Thông báo nộp tiền

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; tổ chức, cá nhân khấu trừ, khai thay, nộp thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn quyển/lẻ tự xác định số thuế phải nộp sau khi miễn thuế để khai trên Tờ khai thuế, đồng thời lập bản xác định số thuế được miễn theo Mẫu số 01-1/PL-CNKD Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ban hành ngày 27/10/2021 để nộp kèm theo Tờ khai thuế.

Một số câu hỏi cụ thể.

Tôi là nhà hàng, đăng ký hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh, kinh doanh tại một quận tại Hà Nội có thông báo giãn cách xã hội và đóng cửa hàng quán thì có được miễn thuế theo quy định tại Nghị định số 92/2021/NĐ-CP không?

Theo quy định tại Nghị định số 92/2021/NĐ-CP hộ kinh doanh của bạn được miễn thuế năm 2021 là số thuế phải nộp tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh của các tháng trong quý III, quý IV năm 2021.

Tôi hoạt động kinh doanh phần mềm dưới dạng hộ cá thể có phát sinh doanh thu thì có được miễn thuế năm 2021 theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP không?

Theo quy định của Nghị định số 92/2021/NĐ-CP nếu hộ kinh doanh chỉ kinh doanh dịch vụ phần mềm có doanh thu về hoạt động phần mềm sẽ không được miễn thuế năm 2021.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn thuế, kê khai thuế xin vui lòng liên hệ Công ty luật, Đại lý thuế Việt An để được hỗ trợ cụ thể!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 33 11 33 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 67 55 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO