Quy trình thành lập công ty tài chính

Hiện nay, nền kinh tế phát triển bởi vậy mà ngày càng nhiều các công ty tài chính ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu về lưu thông tiền tệ, đáp ứng mọi tình hình tài chính ở các doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền kinh tế quốc gia. Do đó các điều kiện và trình tự để thực hiện thành lập công ty tài chính đang thu hút sự quan tâm của nhiều cá nhân, doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ trình bày những quy trình có liên quan đến việc thành lập công ty tài chính.

Đăng ký kinh doanh - Đăng ký doanh nghiệp

Cơ sở pháp lý

 • Luật các Tổ chức tín dụng 2024;
 • Nghị định 86/2019/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 • Thông tư 30/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2023/TT-NHNN quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

Công ty tài chính là gì?

Theo Luật các Tổ chức tín dụng quy định thì tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác. Như vậy, công ty tài chính là doanh nghiệp thuộc loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Công ty tài chính hoạt động dựa trên Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được cấp và điều chỉnh bởi Ngân hàng nhà nước, do vậy không chịu sự quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và không thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp khi thành lập như các ngành nghề khác.

Hình thức của công ty tài chính

Theo Điều 4 Thông tư 30/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2023/TT-NHNN quy định hình thức tổ chức của công ty tài chính như sau:

 • Công ty cổ phần do các cổ đông là tổ chức và cá nhân cùng góp vốn theo quy định;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một ngân hàng thương mại Việt Nam làm chủ sở hữu;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ngân hàng thương mại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam góp vốn (trong đó một ngân hàng thương mại Việt Nam sở hữu ít nhất 30% tổng số vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng) hoặc các ngân hàng thương mại Việt Nam góp vốn.

Điều kiện thành lập công ty tài chính

Theo Điều 29 Luật các Tổ chức tín dụng và Nghị định 86/2019/NĐ-CP quy định điều kiện được cấp giấy phép thành lập tổ chức tín dụng như sau:

 • Có vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo Nghị định 86/2019/NĐ-CP: 500 tỷ đồng;
 • Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn;
 • Cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn;
 • Người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng;
 • Có điều lệ phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng và quy định khác;
 • Có đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng;
 • Không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng.

Quy trình thành lập công ty tài chính

Hồ sơ đề nghị thành lập

Theo Thông tư 30/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2023/TT-NHNN quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập công ty tài chính bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép do các cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sáng lập ký theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01Thông tư 30/2015/TT-NHNN;
 • Dự thảo Điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng đã được Hội nghị thành lập thông qua hoặc chủ sở hữu phê duyệt;
 • Đề án thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng (trừ các trường hợp chủ sở hữu là ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc) đã được Hội nghị thành lập thông qua hoặc chủ sở hữu phê duyệt theo các nội dung tối thiểu tại khoản 3 Điều 14 Thông tư 30/2015/TT-NHNN;
 • Tài liệu chứng minh năng lực của bộ máy quản trị, kiểm soát, điều hành dự kiến như:
 • Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật;
 • Bản sao các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn;
 • Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật;
 • Trường hợp người dự kiến được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, phải có văn bản cam kết đáp ứng đủ các điều kiện để được cư trú và làm việc tại Việt Nam.
 • Biên bản Hội nghị thành lập thông qua hoặc văn bản của chủ sở hữu phê duyệt dự thảo Điều lệ, đề án thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng, danh sách các chức danh quản trị, kiểm soát, điều hành dự kiến và lựa chọn Ban trù bị, Trưởng Ban trù bị.
 • Giấy ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục.

Trình tự thực hiện

Theo Thông tư 30/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2023/TT-NHNN quy trình thành lập công ty tài chính được quy định như sau:

Bước 1: Ban trù bị lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước (Bộ phận Một cửa).

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi Ban trù bị xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ để xem xét chấp thuận nguyên tắc hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép không đầy đủ.

Bước 3: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày gửi văn bản xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận nguyên tắc thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không chấp thuận.

Bước 4: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận nguyên tắc thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Ban trù bị lập các văn bản bổ sung theo quy định tại Thông tư 30/2015/TT-NHNN và gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước. Quá thời hạn nêu trên, Ngân hàng Nhà nước không nhận được hoặc nhận được không đầy đủ các văn bản nêu trên thì văn bản chấp thuận nguyên tắc không còn giá trị.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ các văn bản bổ sung, Ngân hàng Nhà nước tiến hành cấp Giấy phép theo quy định. Trường hợp không cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không cấp Giấy phép.

Lưu ý: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các văn bản bổ sung, Ngân hàng Nhà nước xác nhận bằng văn bản về việc đã nhận đầy đủ văn bản. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép, tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải nộp lệ phí cấp Giấy phép tại Ngân hàng Nhà nước.

Dịch vụ liên quan đến quy trình thành lập công ty tài chính của Luật Việt An

 • Tư vấn pháp lý điều kiện, thủ tục thành lập công ty tài chính tịa Việt Nam;
 • Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty tài chính;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục thành lập công ty tài chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn thường xuyên cho khách hàng sau thành lập.

Quý khách hàng có thắc mắc hoặc có nhu cầu về mặt pháp lý liên quan quy trình thành lập công ty tài chính, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO