Quyền của doanh nghiệp

Theo quy định Luật doanh nghiệp 2020 tại Điều 7 quy định về quyền của doanh nghiệp. Căn cứ vào quy định của điều này doanh nghiệp có 11 quyền trong đó có những quyền cần hiều rõ như quyền “Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm” được hiểu pháp luật không cấm thì doanh nghiệp được quyền kinh doanh nhưng phải theo đúng quy định của pháp luật, pháp luật quy định một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp muốn kinh doanh được ngành nghề đặc thù phải đáp ứng đủ các quy định và điều kiện mà pháp luật quy định, nếu đáp ứng được thì doanh nghiệp được quyền kinh doanh. Quyền ” Quyền khác theo quy định của pháp luật” được hiều ngoài 10 quyền quy định cụ thể tại luật này thì doanh nghiệp cũng căn cứ vào các quy định của luật chung, luật chuyên ngành để nhận biết được quyền của doanh nghiệp.

Thành lập công ty

 

 1. Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.
 2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.
 3. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.
 4. Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.
 5. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.
 6. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.
 7. Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh; được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.
 9. Từ chối yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân về cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.
 10. Khiếu nại, tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
 11. Quyền khác theo quy định của pháp luật

Để được tư vấn các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, hiểu rõ các quy định của pháp luật cho doanh nghiệp. Công ty luật Việt An cung cấp dịch tư vấn liên quan đến tư vấn doanh nghiệp như: Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh và các vấn đề khác liên quan đến doanh nghiệp như hợp đồng, sở hữu trí tuệ và các tranh chấp kinh doanh thương mại mà doanh nghiệp gặp phải.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Luật doanh nghiệp 2020

  Luật doanh nghiệp 2020

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO