Soạn thảo hợp đồng vay vốn nước ngoài

Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp luôn cần vận động và phát triển. Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp luôn có nhu cầu sử dụng vốn. Với các doanh nghiệp không có sẵn nguồn vốn dự trữ thì việc đi vay là phương án tối ưu. Bên cạnh việc vay vốn từ các ngân hàng hoặc bên cho vay trong nước, các doanh nghiệp có thể hướng đến đối tượng cho vay là cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng nước ngoài. Pháp luật Việt Nam, đặt ra các điều kiện, thủ tục đối với đơn vị thực hiện vay của nước ngoài.

Soạn thảo hợp đồng

Trong việc thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước thì hợp đồng vay là tài liệu bắt buộc và quan trọng nhất cần có. Tại bài viết này, Công ty luật Việt An tổng hợp, hướng dẫn các nội dung liên quan đến hợp đồng vay vốn nước ngoài.

Hợp đồng vay vốn nước ngoài là gì?

Hợp đồng vay vốn nước ngoài hay còn gọi là thỏa thuận vay vốn nước ngoài là một hoặc tập hợp một số văn bản ghi nhận thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho bên đi vay một khoản tiền hoặc tài sản (trong trường hợp vay nước ngoài dưới hình thức hợp đồng cho thuê tài chính) để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi (nếu có thỏa thuận về lãi).

Nội dung cơ bản cần có khi soạn thảo hợp đồng vay vốn nước ngoài

 • Ngày tháng năm ký hợp đồng;
 • Thông tin pháp lý của bên cho vay và bên vay;
 • Thông tin về khoản vay, gồm: mục đích vay, kim ngạch vay, thời gian vay, hình thức vay;
 • Điều khoản/điều kiện vay;
 • Lãi suất, các chi phí vay;
 • Quyền và nghĩa vụ các bên;
 • Giải quyết tranh chấp và phạt vi phạm;
 • Luật áp dụng;
 • Hiệu lực hợp đồng;
 • Điều khoản khác theo thỏa thuận của các bên (nếu có) không vi phạm quy định pháp luật Việt Nam.
 • Hợp đồng vay vố nước ngoài phải được lập thành văn bản, trường hợp là thỏa thuận dưới hình thức thông điệp dữ liệu điện tử phải tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
 • Hợp đồng vay vố nước ngoài phải được ký kết trước hoặc vào ngày rút vốn khoản vay nước ngoài. Việc ký kết thỏa thuận vay nước ngoài vào ngày rút vốn khoản vay nước ngoài chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau:
  • Khoản vay ngắn hạn nước ngoài với điều kiện việc giải ngân khoản vay thực hiện sau khi các bên ký kết thỏa thuận vay;
  • Khoản vay nước ngoài phát sinh từ việc chuyển số tiền thực hiện chuẩn bị đầu tư của các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành vốn vay nước ngoài theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối đối với hoạt động vay trả nợ nước ngoài và hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Một số lưu ý khi ký kết hợp đồng vay vốn nước ngoài

 • Lãi vay nước ngoài không được vượt quá mức lãi suất quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam tại thời điểm vay.
 • Khoản vay phải cần được đăng ký (hoặc báo cáo) với ngân hàng nhà nước. Cụ thể:
 • Báo cáo khoản vay định kỳ với khoản vay ngắn hạn đối với thời hạn vay dưới 12 tháng;
 • Thực hiện đăng ký khoản vay nước ngoài với khoản vay trung và dài hạn từ 12 tháng trở lên hoặc chuyển đổi khoản vay nước ngoài từ ngắn hạn thành trung, dài hạn
 • Công ty con tại Việt Nam vay vốn của công ty mẹ tại nước ngoài phải thực hiện việc báo cáo hoặc đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hàng nhà nước theo quy định nêu trên.

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng vay vốn nước ngoài của Công ty luật Việt An

 • Tư vấn các qui định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồngvay vốn nước ngoài của khách hàng;
 • Soạn thảo hợp đồng vay vốn nước ngoài trên cơ sở các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng.
 • Tham gia đàm phán hợp đồng vay vốn nước ngoài cùng các bên trong hợp đồng,
 • Tư vấn và tham gia các giai đoạn thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng vay vốn nước ngoài cùng doanh nghiệp;
 • Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng vay vốn nước ngoài, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
 • Tư vấn mức lãi suất và các quy định pháp luật về lãi suất đối với khoản vay nước ngoài ghi nhận tại hợp đồng;
 • Tư vấn hồ sơ, thủ tục báo cáo, đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hàng nhà nước theo quy định;
 • Tư vấn, giải thích nội dung liên quan đến hợp đồng vay vốn nước ngoài  cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn toàn diện các vấn đề liên quan đến hợp đồng vay vốn nước ngoài của doanh nghiệp;
 • Tư vấn, giải quyết tranh chấp hợp đồng vay vốn nước ngoài.
 • Trường hợp khách hàng chưa có các thông tin cụ thể nêu trên, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng những thông tin chưa cụ thể để khách hàng có cái nhìn toàn diện về hợp đồng vay vốn nước ngoài sẽ được hoàn thiện trong tương lai.

Dịch vụ đăng ký hợp đồng vay nốn nước ngoài (khoản vay nước ngoài) của Công ty Luật Việt An

 • Tư vấn về điều kiện vay vốn nước ngoài cho doanh nghiệp.
 • Rà soát, soạn thảo hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài.
 • Tư vấn chuyển đổi khoản vay nước ngoài thành vốn góp của doanh nghiệp;
 • Tư vấn chuyển đổi khoản vay nước ngoài cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn, hỗ trợ trọn gói giúp doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hàng nhà nước.
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ, theo dõi, hoàn thành thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài;
 • Tư vấn thủ tục báo cáo thống kê về khoản vay nước ngoài;
 • Tư vấn toàn diện các vấn đề phát sinh liên quan đến khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với hợp đồng vay vốn nước ngoài không thực hiện đăng ký, báo cáo với Ngân hàng nhà nước

Đối với khoản vay nước ngoài ngắn hạn

Bên đi vay cần thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ hàng tháng đến ngân hàng nhà nước theo hình thức trực tuyến tại website: www.qlnh-sbv.cic.org.vn. Hành vi không nộp báo báo hoặc nộp không đúng thời hạn bị xử phạt tiền từ 10.000.000 – 20.000.000 VNĐ.

Đối với khoản vay nước ngoài dài hạn

 • Bên đi vay cần thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ hàng tháng đến ngân hàng nhà nước theo hình thức trực tuyến tại website: www.qlnh-sbv.cic.org.vn. Hành vi không nộp báo báo hoặc nộp báo cáo không đúng thời hạn bị xử phạt tiền từ 10.000.000 – 20.000.000 VNĐ.
 • Trường hợp khoản vay ngắn hạn được chuyển đổi thành khoản vay trung và dài hạn, bên đi vay cần thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay đúng thời hạn do pháp luật quy định. Hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thủ tục hành chính đối với việc đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài bị xử phạt tiền từ 40.000.000 – 60.000.000 VNĐ.
 • Khoản vay cần được sử dụng đúng mục đích do pháp luật quy định, cụ thể khoản vay nước ngoài chỉ được sử dụng cho các mục đích được quy định tại Thông tư 08/2023/TT-NHNN. Hành vi sử dụng khoản vay không đúng mục đích bị xử phạt tiền từ 300.000.000 – 400.000.000 VNĐ.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn, soạn thảo hợp đồng vay vốn nước ngoài, báo cáo, đăng ký khoản vay nước ngoài tại Ngân hàng nhà nước xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ nhanh nhất với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp nhất, chi phí dịch vụ hợp lý nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO