Thành lập công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài

Hiện nay, thị trường bất động sản Việt Nam đang tăng trưởng mạnh kéo theo các ngành dịch vụ liên quan đến xây dựng phát triển, trong đó có dịch vụ thiết kế công trình xây dựng. Pháp luật Việt Nam không có quy định giới hạn đối với nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài nên nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập công ty với tỷ lệ góp vốn lên đến 100%. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện nên trong quá trình cung cấp dịch vụ, cả nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài phải đảm bảo đáp ứng đúng các điều kiện pháp luật quy định. Để Quý Khách hàng thuận tiện trong quá trình tìm hiểu và chuẩn bị kế hoạch đầu tư vào Việt Nam, Công ty Luật Việt An xin tổng hợp và cung cấp một số thông tin cơ bản như sau:

Văn bản pháp luật cần quan tâm:

 • Luật Đầu tư 2014;
 • Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Luật Xây dựng 2014;
 • Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Nghị định 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/6/2017).

Theo quy định tại khoản 24 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 thì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng là một hoạt động của hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng. Cũng theo văn bản này thì:

Hoạt động thiết kế bao gồm:

  Thiết kế sơ bộ Thiết kế cơ sở Thiết kế kỹ thuật Thiết kế bản vẽ thi công
Thời điểm thực hiện Trước khi dự án được phê duyệt; lập trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Trước khi dự án được phê duyệt; lập trong Báo cáo nghiên cứu khả thi. Sau khi dự án được phê duyệt Sau khi dự án được phê duyệt
Nội dung Thể hiện ý tưởng ban đầu về thiết kế xây dựng công trình; lựa chọn sơ bộ dây chuyền công nghệ, thiết bị. Thể hiện thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng. Cụ thể hóa thiết kế cơ sở, thể hiện đầy đủ giải pháp, thông số kỹ thuật và vật liệu sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng. Thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng.
Mục đích Làm cơ sở xác định chủ trường đầu tư xây dựng công trình. Làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo của dự án. Làm cơ sở để triển khai thiết kế bản vẽ thi công. Đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.

Do không có quy định về giới hạn đầu tư nên nhà đầu tư nước ngoài có hai cách để đầu tư vào Việt Nam:

 • Thành lập công ty thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình xây dựng có vốn nước ngoài tại Việt Nam;
 • Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình xây dựng Việt Nam.

Cách 1: Thành lập công ty thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình xây dựng có vốn nước ngoài tại Việt Nam

Tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài: Không giới hạn, có thể sở hữu 100%.

Bước 1: Nhà đầu tư xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 • Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư hoặc tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất. Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án;
 • Nếu dự án có sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao thì nộp giải trình về sử dụng công nghệ.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự kiến đặt trụ sở chính.

Trình tự xử lý: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 2: Thành lập công ty thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình xây dựng có vốn nước ngoài tại Việt Nam

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc danh sách thành viên hợp danh;
 • Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên là cá nhân; bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thành viên là tổ chức; bản sao công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức đó;
 • Giấy ủy quyền cho Công ty Luật Việt An;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời hạn: 03 – 06 ngày làm việc.

Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp:

 • Thông tin về đăng ký doanh nghiệp phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao gồm các thông tin được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Lưu ý: Theo khoản 1 Điều 26 Nghị định 50/2016/NĐ-CP thì đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Khắc dấu và công bố mẫu dấu:

 • Doanh nghiệp có thể ủy quyền cho Công ty Luật Việt An hoặc tự mình khắc dấu và thông báo về việc sử dụng mẫu dấu cho Sở Kế hoạch và đầu tư. Doanh nghiệp có thể tự quyết định hình thức, số lượng và nội dung con dấu nhưng phải thể hiện được tên và mã số doanh nghiệp.
 • Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bước 3: Xin cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 3 – Thông tư 17/2016/TT-BXD;
 • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức;
 • Bản kê khai danh sách, kinh nghiệm kèm theo chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của những cá nhân chủ chốt theo mẫu;
 • Bản kê khai theo mẫu về kinh nghiệm của tổ chức ít nhất 3 (ba) công việc tiêu biểu trong thời gian gần nhất cho mỗi lĩnh vực liên quan đến nội dung đăng ký;
 • Bản kê khai năng lực tài chính; máy, thiết bị, phần mềm máy tính theo yêu cầu đối với từng lĩnh vực đăng ký;
 • Quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với từng lĩnh vực đăng ký.

Nơi nộp hồ sơ:

 • Với chứng chỉ Hạng I: Bộ Xây dựng;
 • Với chứng chỉ Hạng II, III: Sở Xây dựng.

Trình tự, thủ tục: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Xây dựng/Sở Xây dựng sẽ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, Bộ Xây dựng/Sở Xây dựng sẽ thông báo bằng văn bản tới doanh nghiệp để bổ sung hồ sơ hoặc tổ chức phúc tra để xác minh hồ sơ nếu cần thiết. Sau đó, trong vòng 15 ngày đối với chứng chỉ hạng I, 10 ngày với chứng chỉ hạng II và III, Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực sẽ đánh giá và trình Bộ Xây dựng/Sở Xây dựng quyết định cấp hay không cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình.

Cách 2: Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Việt Nam

Thay vì thành lập công ty có vốn nước ngoài thì nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện đầu tư thông qua cách góp vốn, mua cổ phẩn, phần vốn góp trong công ty thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Việt Nam. Nếu thực hiện cách này thì nhà đầu tư nước ngoài không cần phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà chỉ cần đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Công ty chỉ cần đảm bảo Chứng chỉ năng lực phù hợp với hạng dự án mà mình thực hiện. Nếu có nhu cầu thay đổi, nhà đầu tư xin cấp Chứng chỉ năng lực cho phù hợp với thực tế hoạt động.

Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thể hiện những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trình tự, thủ tục: Nếu việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu và hình thức đầu tư phù hợp với Biểu cam kết và pháp luật Việt Nam thì trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 2: Thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp và thay đổi cổ đông, thành viên

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Công ty Luật Việt An:

 • Tư vấn các điều kiện đối với từng ngành nghề đầu tư kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục liên quan đến đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục tại các cơ quan nhà nước khi được khách hàng ủy quyền;
 • Tư vấn các vấn đề sau thành lập: hợp đồng, lao động, thuế, bảo hiểm xã hội…

Quý Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến việc thành lập công ty thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình xây dựng có vốn nước ngoài tại Việt Nam cũng như các vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hướng dẫn thêm!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO