Thành lập công ty kinh doanh vàng miếng

Kinh doanh vàng miếng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện do doanh nghiệp hoặc tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép kinh doanh. Vậy khi có nhu cầu thành lập công ty kinh doanh mặt hàng này, cần lưu ý những vấn đề gì? Nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn, sau đây Luật Việt An sẽ tư vấn về thành lập công ty kinh doanh vàng miếng.

Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
 • Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 • Thông tư số 16/2012/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung qua các thời điểm.

Công ty kinh doanh vàng miếng là gì?

Vàng miếng là vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước Việt cho phép sản xuất.

Theo Điều 10 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, doanh nghiệp là một trong hai đối tượng (cùng với tổ chức tín dụng) được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Có thể hiểu, công ty kinh doanh vàng miếng là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật để tiến hàng hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Khi thành lập công ty kinh doanh trong lĩnh vực mua bán vàng miếng, cần phải đáp ứng những điều kiện về thành lập doanh nghiệp như tên gọi, trụ sở, loại hình, người thành lập quản lý công ty. Ngoài ra, theo quy định Luật Đầu tư 2020, đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên cũng cần phải đáp ứng các điều kiện theo Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP để được kinh doanh vàng miếng.

Thủ tục cần lưu ý khi thành lập công ty kinh doanh vàng miếng

Khi thành lập công ty kinh doanh mua, bán vàng miếng, cần lưu ý những thủ tục chính như sau:

 • Thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Thủ tục xin Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Lưu ý điều kiện cần đáp ứng để xin cấp Giấy phép kinh doanh

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, doanh nghiệp được Ngân hàng nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện:

 • Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;
 • Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên;
 • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 02 năm trở lên;
 • Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 triệu đồng/năm trở lên trong hai năm liên tiếp gần nhất;
 • Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 03 tỉnh, thnahf phố trực thuộc trung ương trở lên;

Thủ tục thành lập công ty

Bước 1: Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty)

Trường hợp này chỉ tiến hành khi công ty kinh doanh vàng miếng do nhà đầu tư nước ngoài thành lập. Theo Khoản 1 Điều 37 Luật Đầu tư 2020, trường hợp thành lập công ty có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với công ty hợp danh thì phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trình tự thực hiện:

 • Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền bao gồm:
  • Ban Quản lý Khu kinh tế: đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư: đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện.

Bước 2: Xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty kinh doanh vàng miếng có thể được thành lập dưới một trong các hình thức doanh nghiệp như: công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty TNHH,… Khi thành lập công ty, cần lưu ý tiến hành thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020.

Trình tự thực hiện:

 • Người thành lập công ty hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo phương thức trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua mạng thông tin điện tử.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty kinh doanh vàng miếng sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Lưu ý: theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Nghị định 122/2021/NĐ-CP, nếu doanh nghiệp có hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Bước 4: Các thủ tục sau thành lập

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần phải tiếp tục hoàn thiện các thủ tục sau:

 • Khắc con dấu của công ty.
 • Treo biển tại trụ sở công ty.
 • Mở tài khoản ngân hàng, Thông báo số tài khoản lên cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Đăng ký chữ ký số điện tử và khai thuế ban đầu, thông báo áp dụng phương pháp tính thuế.
 • In và đặt in hóa đơn.
 • Xin Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

Thủ tục xin Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

Sau khi được cấp Giấy phép về thành lập doanh nghiệp, để tiến hành kinh doanh vàng miếng, công ty cần tiến hành thủ tục xin Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Trình tự, thủ tục tiến hành xin Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng được quy định tại Điều 15 Thông tư số 16/2012/TT-NHNN, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 38/2015/TT-NHNN, Thông tư số 15/2021/TT-NHNN, bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh mua, bán vàng miếng nộp trực tiếp tại Bộ phân một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại hối) để được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh;
 • Giấy xác nhận của cơ quan thuế và số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng trong 02 năm liền kề trước đó.

Thông tin Vụ Quản lý Ngoại hối:

 • Địa chỉ: 47 – 49 Lý Thái Tổ – Hoàn Kiếm – TP Hà Nội.
 • Số điện thoại: (+84) 4 39343356; (+84) 4 39366306.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

 • Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn kiểm tra về giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm kinh doanh và tình hình trang thiết bị cần thiết để triển khai hoạt động mua, bán vàng miếng tại địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo kết quả kiểm tra cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối).

Bước 3: Cấp Giấy phép.

 • Căn cứ các quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục, Vụ Quản lý Ngoại hối trình Thống đốc xem xét, quyết định việc cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.
 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước cấp hoặc từ chối cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Một số công ty kinh doanh vàng miếng hiện nay

Bên cạnh các ngân hàng, hiện nay có một số doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng nổi bật, như:

STT Tên công ty Địa chỉ Mã ngành nghề kinh doanh
1 Công Ty TNHH Bảo Tín Minh Châu Số 389 Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
2 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji Tòa nhà DOJI TOWER, số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội. 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
3 Công ty TNHH một thành viên Kim Ngọc Phú 35A Lê Quang Sung, Phường 02, Quận 6, TP Hồ Chí Minh. 4790: Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ)
4 Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận 170E Phan Đăng Lưu, Phường 03, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh. 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
5 Công Ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Quang Minh Số 84 Đường Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Dịch vụ thành lập công ty của Luật Việt An

 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập, thành lập công ty kinh doanh vàng miếng;
 • Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục thành lập công ty kinh doanh vàng miếng tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Đăng ký hóa đơn, kê khai thuế, mua chữ ký số, làm biển công ty và các dịch vụ sau thành lập cho doanh nghiệp;
 • Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp của doanh nghiệp;
 • Dịch vụ xin cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hay có nhu cầu hỗ trợ pháp lý về thành lập công ty trong lĩnh vực kinh doanh vàng và các loại hình công ty khác, vui lòng liên hệ tới Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn!

Bài viết được cập nhật đến tháng 4/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO