Thành lập trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Trọng tài thương mại là một hình thức giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án và có ý nghĩa thực tiễn rất lớn trong lĩnh vực thương mại. Giải quyết tranh chấp thông qua Trọng tài mà một sự lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp vì giúp giữa bí mật thông tin, tránh tổn hại đến uy tín của các bên cũng như thời gian xử lý ngắn và linh động hơn giải quyết tại Tòa án. Phần lớn những đối tượng lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài là các công ty tư nhân, tổ chức nước ngoài hoặc có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nhiều Trung tâm trọng tài nước ngoài muốn mở rộng phạm vi hoạt động tại Việt Nam do nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh và đầu tư nước ngoài tăng cao. Các Trung tâm trọng tài cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế, áp dụng tập quán và pháp luật nước ngoài nên nếu hiện diện và hoạt động tại Việt Nam sẽ là một sự lựa chọn đáng tin cậy cho các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo quy định tại Luật số 03/2016/QH14 thì hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên các Tổ chức Trọng tài nước ngoài khi đầu tư vào thị trường Việt Nam cần tuân thủ các quy định trong pháp luật chuyên ngành về hình thức và nội dung hoạt động.

Theo quy định tại Luật Trọng tài thương mại 2010 và Nghị định 63/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại thì Tổ chức Trọng tài nước ngoài có thể hoạt động tại Việt Nam dưới hai hình thức:

 • Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài;
 • Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài.

Phạm vi hoạt động: Chi nhánh và văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của Tổ chức Trọng tài nước ngoài nhưng phạm vi hoạt động của chi nhánh rộng hơn văn phòng đại diện. Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài được thực hiện cung cấp dịch vụ trọng tài, hòa giải và các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại khác tại Việt Nam trong khi văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài không được thực hiện hoạt động trọng tài tại Việt Nam mà hoạt động chính là nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội hoạt động trọng tài tại Việt Nam.

Quy trình thành lập và đi vào hoạt động của chi nhánh và văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ thành lập chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam gồm:

 • Đơn đề nghị thành lập chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 03/TP-TTTM ban hành kèm Thông tư 12/2012/TT-BTP);
 • Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh sự thành lập hợp pháp của Tổ chức Trọng tài nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;
 • Bản giới thiệu về hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài;
 • Bản sao có chứng thực Điều lệ của Tổ chức trọng tài nước ngoài;
 • Bản sao có chứng thực Quyết định cử trọng tài viên làm Trưởng Chi nhánh (Trưởng Chi nhánh phải thường trú tại Việt Nam);
 • Danh sách Trọng tài viên, nhân viên dự kiến làm việc tại Chi nhánh.

Hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

 • Đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 03/TP-TTTM ban hành kèm Thông tư 12/2012/TT-BTP);
 • Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh sự thành lập hợp pháp của Tổ chức Trọng tài nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;
 • Bản giới thiệu về hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài;
 • Bản sao có chứng thực quyết định cử Trưởng văn phòng đại diện;
 • Danh sách người nước ngoài, nhân viên Việt Nam dự kiến làm việc tại Văn phòng đại diện.

Nơi nộp hồ sơ: Bộ Tư pháp

Thời hạn: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Tư pháp sẽ xem xét và cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài. Nếu từ chối cấp, Bộ Tư pháp sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bước 2: Đăng ký hoạt động/Thông báo thành lập

Sau khi Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập thì:

 • Chi nhánh phải đăng ký hoạt động trong vòng 60 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập;
 • Văn phòng đại diện phải thông báo thành lập trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập.

Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài:

Hồ sơ đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức Trọng tài nước ngài gồm:

 • Đơn đăng ký hoạt động (Mẫu số 05/TP-TTTM ban hành kèm Thông tư 12/2012/TT-BTP);
 • Bản sao Giấy phép thành lập Chi nhánh: là bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu;
 • Bản sao có chứng thực quyết định cử Trưởng Chi nhánh.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Tư pháp ở địa phương Chi nhánh đặt trụ sở.

Thời hạn: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và nộp lệ phí, Sở Tư pháp sẽ cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh.

Thủ tục thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện Tổ chức Trọng tài nước ngoài:

Hồ sơ thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện Tổ chức Trọng tài nước ngoài gồm:

 • Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện (Mẫu số 13/TP-TTTM ban hành kèm Thông tư 12/2012/TT-BTP);
 • Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Trung tâm Trọng tài nước ngoài: là bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Tư pháp ở địa phương Văn phòng đại diện đặt trụ sở.

Dịch vụ đầu tư nước ngoài tại Công ty Luật Việt An:

 • Tư vấn các quy định pháp luật và thủ tục liên quan đến đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tư vấn các ngành nghề kinh doanh và điều kiện kinh doanh của từng ngành nghề áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn hồ sơ, giấy tờ cần chuẩn bị để tiến hành đầu tư vào Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài;
 • Soạn thảo, nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được khách hàng ủy quyền;
 • Tư vấn các vấn đề sau thành lập như: lao động, thuế, hợp đồng, bảo hiểm xã hội…

Quý Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và cần được tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư nước ngoài và thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để biết thêm chi tiết!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO