Thời gian công bố đơn đăng ký nhãn hiệu

Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành. Trong quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, sau khi đơn được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ, đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được thẩm định. sau khi có quyết định chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu hợp lệ, đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều khách hàng gặp nhiều khó khăn khi không xác định được thời gian công bố đơn là bao lâu. Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, Công ty Luật Việt An xin đưa ra bài viết thời gian công bố đơn đăng ký nhãn hiệu sau đây.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ pháp luật

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, 2022.
 • Thông tư 23/2023/TT-BKHCN quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP;
 • Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 31/2020/TT-BTC.

Nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu được hiểu là các dấu hiệu được lựa chọn, sử dụng của các chủ thể thương mại để thực hiện các chức năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ được sản xuất, cung cấp từ các nguồn khác nhau.

Có nhiều cách phân loại nhãn hiệu:

 • Căn cứ vào hình thức thể hiện của dấu hiệu được sử dụng làm nhãn hiệu: nhãn hiệu hình, nhãn hiệu chữ, nhãn hiệu kết hợp;
 • Căn cứ vào chức năng của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu liên kết;
 • Căn cứ vào danh tiếng và tính phổ biến: nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu nổi tiếng.

Tại sao phải đăng ký nhãn hiệu?

Nhãn hiệu mang một giá trị to lớn trên thị trường. Các nhà sản xuất, người bán buôn bán lẻ, các đại lý và người tiêu dùng sử dụng nhãn hiệu như là một phương tiện hữu hiệu để xác định đặt hàng, quảng cáo, mua bán hàng hoá. Nhãn hiệu có nhiều chức năng, cụ thể:

 • Cho phép nhà sản xuất phân biệt hàng hoá, dịch vụ của họ với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường;
 • Đánh dấu những hàng hoá, dịch vụ mang chung một nhãn hiệu là xuất phát từ cùng một nguồn sản xuất;
 • Đem lại cho người tiêu dùng sự đảm bảo về mặt chất lượng các sản phẩm có nguồn gốc mà họ tin tưởng;
 • Thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm hàng hoá dịch vụ mang nhãn hiệu.

Với những vai trò quan trọng nêu trên, việc đăng ký nhãn hiệu là vô cùng cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp, nhà sản xuất.

Tổ chức, cá nhân xây dựng nhãn hiệu nếu không thực hiện việc đăng ký bảo hộ sẽ có thể dẫn đến những rủi ro pháp lý như việc nhãn hiệu này đã bị trùng hoặc cá nhân, tổ chức khác lợi dụng nhãn hiệu để thu lợi bất chính.

Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu giúp doanh nghiệp ngăn chặn các rủi ro pháp lý liên quan, được bảo vệ cá nhân, tổ chức trong quá trình được sử dụng nhãn hiệu và chủ động trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thời gian công bố đơn đăng ký nhãn hiệu

Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành. Trong quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, sau khi đơn được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ, đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được thẩm định về mặt hình thức cụ thể là đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn. Kết thúc giai đoạn thẩm định về hình thức, nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng các yêu cầu, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ và được công bố đơn đăng ký nhãn hiệu trên Công báo Sở hữu công nghiệp. Trong trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo thiếu sót yêu cầu người nộp đơn sửa đổi để phù hợp.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 14 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, thời gian công bố đơn đăng ký đăng ký nhãn hiệu là 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

Thời gian công bố đơn đăng ký nhãn hiệu so với thời gian công bố đơn đăng ký các quyền sở hữu trí tuệ khác được quy định như sau:

STT Loại đơn đăng ký Thời gian công bố
1 Đơn đăng ký nhãn hiệu 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ
2 Đơn đăng ký thiết kế bố trí 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ
3 Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ
4 Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ
5 Đơn đăng ký sáng chế Trong tháng thứ mười chín kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;

Đơn PCT: 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;

Đơn yêu cầu công bố sớm: 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

Phí công bố đơn đăng ký nhãn hiệu

Phí công bố đơn đăng ký nhãn hiệu được xếp vào nhóm phí công bố, đăng bạ thông tin sở hữu công nghiệp nên căn cứ Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC, phí công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là 120.000 (một trăm hai mươi nghìn đồng).

Một số câu hỏi liên quan đến thời gian công bố đơn đăng ký nhãn hiệu

Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm những nội dung nào?

Theo quy định của pháp luật, nội dung công bố đơn là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp gồm: các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ về mặt hình thức ghi trong quyết định chấp nhận đơn hợp lệ; mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

Ngoài ra, việc sửa đổi, bổ sung đơn và thay đổi liên quan đến các thông tin nêu tại điểm nêu trên đây cũng được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Ai có quyền tiếp cận các thông tin về đơn hợp lệ được công bố?

Theo quy định của pháp luật, việc công bố đơn đăng ký được tiến hành công khai để bên thứ ba đ, bởi vậy, mọi người đều có thể tiếp cận với các thông tin chi tiết về bản chất đối tượng nêu trong đơn được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp hoặc yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp các thông tin đó và phải nộp phí tra cứu thông tin theo quy định.

Đơn đăng ký hợp lệ được quy định như thế nào?

Đơn được coi là hợp lệ là các đơn đáp ứng được các yêu cầu chung đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, và không thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Đơn được làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
 • Trong tờ khai không có đủ thông tin về người nộp đơn, về người đại diện, không có chữ ký và/hoặc con dấu (nếu có) của người nộp đơn hoặc của người đại diện;
 • Có cơ sở để khẳng định rằng người nộp đơn không có quyền đăng ký;
 • Đơn được nộp trái với quy định tại của Luật Sở hữu trí tuệ và các luật khác có liên quan;
 • Đơn có các thiếu sót ảnh hưởng đến tính hợp lệ của đơn và mặc dù đã được Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu sửa chữa, người nộp đơn vẫn không sửa chữa hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu;
 • Có cơ sở để khẳng định ngay rằng, rõ ràng đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được Nhà nước bảo hộ

Công bố nhãn hiệu là hoạt động quan trọng để bảo hộ nhãn hiệu. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về thời gian công bố đơn đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO