Thời hạn nộp bản tự bảo vệ

Bản tự bảo vệ có một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phía bị đơn. Tuy nhiên, việc nộp bản tự bảo vệ này cũng có những thời hạn nhất định mà các bên tranh chấp buộc phải tuân theo. Do đó, để có thể cung cấp thêm thông tin cho quý khách hàng về thời hạn nộp bản tự bảo vệ khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, công ty Luật Việt An sẽ đưa ra bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Trọng tài thương mại Việt Nam 2010;

Nội dung bản tự bảo vệ

Nội dung của bản tự bảo vệ khi tham gia giải quyết tranh chấp bằng trọng tài được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Trọng tài thương mại Việt Nam 2010. Cụ thể, bản tự bản vệ gồm có các nội dung như sau:

 • Ngày, tháng, năm mà bị đơn làm bản tự bảo vệ;
 • Tên, cũng như địa chỉ chính xác của bị đơn;
 • Cơ sở, chứng cứ và tài liệu tự bảo vệ của bị đơn (nếu có);
 • Tên và địa chỉ của Trọng tài viên mà bị đơn đã lựa chọn, hoặc đề nghị chỉ định Trọng tài viên.

Bên cạnh các nội dung trên, căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 35 Luật Trọng tài thương mại Việt Nam 2010, nội dung của bản tự bảo vệ còn có thể bao gồm cả nội dung sau:

 • Lập luận của bị đơn cho rằng trọng tài không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đối với vụ việc của mình;
 • Lập luận của bị đơn cho rằng không hề có thỏa thuận trọng tài giữa mình và nguyên đơn;
 • Lập luận của bị đơn cho rằng thỏa thuận trọng tài giữa các bên trong tranh chấp này là vô hiệu;
 • Lập luận của bị đơn cho rằng thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được.

Thời hạn nộp bản tự bảo vệ

Dựa theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 35 Luật Trọng tài thương mại Việt Nam 2010 về việc gửi bản tự bảo vệ, theo đó, thời hạn gửi bản tự bảo vệ của bị đơn sẽ được chia ra thành hai trường hợp dưới đây:

 • Đối với vụ việc được giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài;
 • Đối với vụ việc được giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài vụ việc.

Mỗi trường hợp sẽ có những thời hạn cụ thể khác nhau đã được pháp luật quy định, tương ứng với trường hợp nào thì các bên tranh chấp phải tuân theo thời hạn của trường hợp đó.

Trong trường hợp tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm trọng tài

Nếu các bên trong tranh chấp lựa chọn giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng của mình tại Trung tâm trọng tài, bị đơn sẽ gửi bản tự bảo vệ của mình đến Trung tâm trọng tài theo một trong các trường hợp dưới đây, cụ thể:

 • Nếu các bên tranh chấp có thỏa thuận với nhau về thời hạn mà bản tự bảo vệ phải được gửi bởi bị đơn đến cho Trung tâm trọng tài, thì bị đơn sẽ phải gửi bản tự bảo vệ theo thời hạn mà các bên tranh chấp đã thống nhất với nhau.
 • Nếu các bên tranh chấp không có thỏa thuận gì về thời hạn nộp bản tự bảo vệ của bị đơn, nhưng Trung tâm trọng tài có quy định về vấn đề này trong quy tắc tố tụng của mình, thì bị đơn sẽ phải tuân thủ theo thời hạn đã được đặt ra bởi Trung tâm trọng và nộp bản tự bảo vệ trong thời hạn đó.
 • Nếu các bên tranh chấp không có thỏa thuận gì và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài cũng không quy định về thời hạn nộp bản tự bảo vệ của bị đơn, thì kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn cùng các tài liệu đính kèm theo, trong vòng 30 ngày, bị đơn phải gửi bản tự bảo vệ của mình cho Trung tâm trọng tài.
 • Nếu các bên tranh chấp không có thỏa thuận gì và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài cũng không quy định về thời hạn nộp bản tự bảo vệ của bị đơn, nhưng một hoặc các bên tranh chấp có yêu cầu Trung tâm trọng tài gia hạn thời gian nộp bản tự bảo vệ, thì căn cứ vào tình tiết cụ thể của vụ tranh chấp mà Trung tâm trọng tài có thể đồng ý với yêu cầu này và gia hạn thêm thời gian cho bị đơn.

Tất cả thời hạn trong các trường hợp trên đã được quy định một cách cụ thể tại Khoản 2 Điều 35 Luật Trọng tài thương mại Việt Nam về thời hạn nộp bản tự bảo vệ khi giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài. Do đó, nếu các bên tranh chấp thuộc vào trường hợp nào thì bị đơn buộc phải tuân thủ theo thời hạn nộp bản tự bảo vệ đã được đề cập trong trường hợp đó.

Trong trường hợp tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc

Tương tự như trường hợp tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm trọng tài, các tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc cũng có những quy định nhất định về thời hạn nộp bản tự bảo vệ của bị đơn.

Cụ thể, dựa trên quy định tại Khoản 3 Điều 35 Luật Trọng tài thương mại Việt Nam 2010 về thời hạn nộp bản tự bảo vệ khi giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài vụ việc. Theo đó, thời hạn nộp bản tự bảo vệ của bị đơn sẽ được chia thành các trường hợp sau:

 • Nếu các bên trong tranh chấp có sự thỏa thuận với nhau về thời hạn mà bị đơn phải tiến hành nộp bản tự bảo vệ, thì bị đơn có nghĩa vụ phải nộp bản tự bảo vệ của mình trong thời hạn đã được thống nhất với phía nguyên đơn.
 • Nếu các bên trong tranh chấp không có sự thỏa thuận gì về thời hạn nộp bản tự bảo vệ đối với bị đơn, thì kể từ ngày mà bị đơn nhận được đơn khởi kiện từ phía nguyên đơn cùng các tài liệu được đính kèm theo, trong vòng 30 ngày, bị đơn sẽ phải gửi cho bên nguyên đơn và Trọng tài viên bản tự bảo vệ của mình. Đồng thời, bản tự bảo vệ này cũng cần ghi rõ nội dung tên và địa chỉ của Trọng tài viên mà bị đơn đã chọn.

Các trường hợp này đã được pháp luật quy định một cách rõ ràng. Do đó, các bên trong tranh chấp, và đặc biệt là bị đơn phải bắt buộc tuân thủ theo các quy định này.

Một số lưu ý đối với thời hạn nộp bản tự bảo vệ

 • Các bên tranh chấp có thể tự do thỏa thuận với nhau về thời hạn nộp bản tự bảo vệ, tuy nhiên, thời hạn này phải hợp lý, rõ ràng không được vi phạm vào các điều cấm của luật, cũng như không được trái với các quy tắc đạo đức xã hội. Và các bên có thể tham khảo về thời hạn mà đã được pháp luật quy định.
 • Thời hạn được tính bắt đầu kể từ ngày mà bị đơn nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn cùng các tài liệu kèm theo.
 • Nếu hết thời hạn đã được quy định cụ thể mà bị đơn vẫn không nộp bản tự bảo vệ của mình thì bản tự bảo vệ sẽ bị coi như là mất quyền nộp.
 • Nếu bị đơn không nộp bản tự bảo vệ trong thời hạn quy định thì việc giải quyết tranh chấp vẫn sẽ được Hội đồng trọng tài tiến hành một cách bình thường.

Lưu ý dành cho các doanh nghiệp là bị đơn trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Bản tự bảo vệ là một nhân tố quan trọng để giúp cho bị đơn có thể bảo vệ mình trước những cáo buộc được đưa ra từ phía nguyên đơn. Do đó, thời hạn nộp bản tự bản vệ là một điểm vô cùng đáng lưu ý đối với các doanh nghiệp đang đóng vai trò là bị đơn khi tham giai giải quyết tranh chấp bằng trọng tài.

Bên cạnh đó, ứng với mỗi trường hợp khác nhau, thời hạn để bị đơn nộp bản tự bảo vệ của mình cũng khác nhau, thời hạn ngắn hay dài sẽ tùy thuộc vào từng tình huống. Vì thế, thời hạn để chuẩn bị cho bản tự bảo vệ cũng sẽ khác nhau.

Chính vì vậy, các doanh nghiệp khi tham gia giải quyết tranh chấp bằng trọng tài mà trở thành bị đơn thì nên tham khảo sự tư vấn, hỗ trợ đến từ các chuyên gia có uy tín, có kinh nghiệm như đội ngũ luật sư, tư vấn viên của công ty Luật Việt An.

Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc về thời hạn nộp bản tự bảo vệ, giải quyết tranh chấp bằng trọng tài xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

  Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO