Thủ tục đăng ký biến động đất đai

Đăng ký biến động đất đai là hoạt động quan trọng và không thể thiếu trong quản lý nhà nước về đất đai bởi hoạt động này giúp Nhà nước theo dõi và kiểm soát tình hình sử dụng đất và thực hiện các nguồn thu tài chính từ đất đai một cách chính xác, công bằng. Đồng thời, đây cũng là cơ sở giúp người sử dụng đất bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay và sự ra đời của Luật Đất đai năm 2024, các quy định về thủ tục đăng ký biến động đất đai là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Việt An sẽ đưa ra những thông tin về vấn đề trên.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đăng ký biến động đất đai là gì?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì đăng ký biến động đất đai là việc thực hiện thủ tục để ghi nhận sự thay đổi về một hoặc một số thông tin đã đăng ký vào hồ sơ địa chính theo quy định pháp luật.

Khái quát chung về thủ tục đăng ký biến động đất đai

Thông tin Nội dung cụ thể
Căn cứ pháp lí – Luật Đất đai năm 2024;

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 148/2020/NĐ-CP.

– Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 33/2017/TT-BTNMT và Thông tư 09/2021/TT-BTNMT; Thông tư 14/2023/TT-BTNMT.

– Công văn 7706/BTNMT-TCQLĐĐ về việc kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Cơ quan thực hiện Văn phòng đăng ký đất đai/chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai/Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Thời gian giải quyết Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí Không có
Cách thức nộp hồ sơ – Trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

– Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Khi nào phải đăng ký biến động đất đai?

Việc đăng ký biến động được thực hiện đối với các trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà có thay đổi theo quy định tại Điều 133 Luất Đất đai 2014.

Thủ tục đăng ký biến động đất đai

Hiện nay, thủ tục đăng ký biến động đất đai có thể thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

STT Tên tài liệu Số lượng
         1 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK 01 bản chính
         2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 01 bản chính
         3 Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất… (nếu có) 01 bản chính
         4 Hợp đồng thuê đất đã lập (nếu có) 01 bản chính
         5 Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có) 01 bản chính
         6 Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề (nếu có) 01 bản chính
         7 Sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế (nếu có) 01 bản chính
         8 Văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý đưa quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp (đối với trường hợp đất của hộ gia đình) (nếu có) 01 bản công chứng hoặc chứng thực
         9 Giấy CMND mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ CCCD mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân (đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận) 01 bản sao
       10 Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân (đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận) 01 bản chính

Nộp hồ sơ:

 • Người sử dụng đất đăng ký biến động đất đai tại văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
 • Đối với những nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
 • Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất sẽ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
 • Trường hợp, hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì bộ phận tiếp nhận sẽ tiếp nhận hồ sơ, viết Phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển hồ sơ đến bộ phận, người có thẩm quyền để giải quyết.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc chưa đầy đủ thì trong thời hạn tối đa là 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Lưu ý: Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết hồ sơ trong thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Trả kết quả

Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người được cấp đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Bước 1: Đăng nhập tài khoản và nộp hồ sơ tại Cổng Dịch vụ công quốc gia

 • Người sử dụng đất đăng nhập vào tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia, tìm kiếm và lựa chọn nộp hồ sơ dịch vụ Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 • Nhập thông tin Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Đơn đăng ký và đính kèm hồ sơ đăng ký biến động đất đai).
 • Chọn nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

 • Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký, bộ phận tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thông báo qua tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hòm thư điện tử hoặc tin nhắn SMS cho người sử dụng đất. Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, cán bộ phải thông báo rõ lý do từ chối hồ sơ.
 • Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, cán bộ sẽ gửi thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
 • Trong trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ và gửi Phiếu tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết hồ sơ trong thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp các thông tin phù hợp, chính xác thì thông báo cho người sử dụng đất các thông tin bao gồm: Hồ sơ đăng ký của người sử dụng đất đủ điều kiện để giải quyết; Nộp các khoản phí, lệ phí và các khoản giá, phí khác (nếu có); Nộp bản gốc Giấy chứng nhận, bản chính các giấy tờ kèm theo; Việc trả kết quả chỉ được giải quyết khi người sử dụng đất đã hoàn thành các khoản nghĩa vụ tài chính.

Bước 4: Trả kết quả giải quyết hồ sơ

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả kết quả thực hiện đăng ký biến động đất đai theo hình thức mà người sử dụng đất đã chọn (qua đường dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính).

Dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai của Luật Việt An

 • Tư vấn giải quyết về tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất
 • Tư vấn về việc giải quyết bồi thường, tái định cư
 • Tư vấn về các thủ tục hành chính quy định trong pháp luật đất đai
 • Tư vấn về các thủ tục khởi kiện, khiếu kiện trong tranh chấp đất đai
 • Tư vấn về đất đai trong trường hợp có yếu tố nước ngoài
 • Tư vấn đất đai liên quan đến kinh doanh, xây dựng bất động sản

Quý khách có nhu cầu đăng ký biến động đất đai hoặc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được tư vấn hiệu quả và nhanh chóng nhất.

Bài viết được cập nhật đến tháng 5/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai

  Dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO