Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh khách sạn

Nước ta đang khuyến khích và tạo điều kiện tối đa cho ngành du lịch phát triển. Vì thế mà hoạt động kinh doanh khách sạn cũng không ngừng tăng cao để đáp ứng yêu cầu của du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, đây là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó, cần thực hiện những thủ tục cần thiết để tiến hành hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp. Sau đây, Luật Việt An sẽ phân tích thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn theo quy định pháp luật.

Đăng ký kinh doanh Khách sạn

Căn cứ pháp lý

 • Biểu cam kết WTO của Việt Nam;
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Luật Đầu tư năm 2020;
 • Luật Du lịch năm 2017;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 • Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 142/2018/NĐ-CP, Nghị định 94/2021/NĐ-CP;
 • Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Kinh doanh dịch vụ khách sạn là gì?

Khách sạn là một trong những loại hình cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Điều 48 Luật Du lịch 2017. Theo hướng dẫn tại Điều 21 của Nghị định 168/2017/NĐ-CP, khách sạn là cơ sở lưu trú du lịch bảo đảm chất lượng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và dịch vụ cần thiết phục vụ khách du lịch; bao gồm: Khách sạn nghỉ dưỡng, khách sạn bên đường, khách sạn nổi và khách sạn thành phố.

Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ khách sạn

Điều kiện tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài

Đối với dịch vụ khách sạn, Việt Nam đã cam kết tại Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ trong WTO với dich vụ xếp chỗ ở khách sạn (CPC 64110), dịch vụ cung cấp thức ăn (CPC 642) và dịch vụ cung cấp đồ uống (CPC 643).

Để thành lập công ty tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện bao gồm:

 • Về vốn góp: tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong ngành dịch vụ khách sạn là không hạn chế;
 • Về hình thức đầu tư: nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, công ty tại Việt Nam với tỷ lệ vốn góp lên tới 100% vốn nước ngoài;
 • Ngoài ra, trong vòng 8 năm kể từ ngày gia nhập, việc cung cấp dịch vụ cần tiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn. Hiện nay, điều kiện này đã hết thời hiệu duy trì.

Điều kiện chung

 • đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật
 • Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch.

Điều kiện cụ thể

Về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ:

 • Có tối thiểu 10 buồng ngủ; có quầy lễ tân, phòng vệ sinh chung.
 • Có nơi để xe cho khách đối với khách sạn nghỉ dưỡng và khách sạn bên đường.
 • Có bếp, phòng ăn và dịch vụ phục vụ ăn uống đối với khách sạn nghỉ dưỡng, khách sạn nổi, khách sạn bên đường.
 • Có giường, đệm, chăn, gối, khăn mặt, khăn tắm; thay bọc đệm, bọc chăn, bọc gối, khăn mặt, khăn tắm khi có khách mới.
 • Có nhân viên trực 24 giờ mỗi ngày.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn Việt Nam

Bước 1: Chuẩn bị loại hình doanh nghiệp.

Theo quy định, để kinh doanh dịch vụ khách sạn, cần phải được đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật. Do vậy, nếu muốn doanh nghiệp muốn kinh doanh dịch vụ khách sạn thì cần tiến hành đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể lựa chọn các hình thức doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020 như công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân.

Khi chọn loại hình doanh nghiệp, cũng cần lưu ý về chọn tên doanh nghiệp, trụ sở, các trường hợp không được thành lập doanh nghiệp đáp ứng điều kiện theo Luật Doanh nghiệp 2020.

Lưu ý, khi kinh doanh khách sạn, doanh nghiệp sẽ thực hiện đăng ký ngành nghề dịch vụ lưu trú ngắn ngày với mã ngành 5510. Đối với những khách sạn có kết hợp cung cấp dịch vụ ăn uống thì có thể tham khảo thêm một số mã ngành:

Stt Tên ngành nghề Mã ngành
1 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới) 5621
2 Dịch vụ ăn uống khác 5629
3 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn bao gồm một số giấy tờ sau theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao các giấy tờ pháp lý của tổ chức, cá nhân là thành viên/cổ đông công ty; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư.
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện thủ tục.

Bước 3: Nộp hồ sơ và cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ.

 • Sau khi chuẩn bị hồ sơ, người nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
 • Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản đã được số hóa trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai. Doanh nghiệp nộp phí và gửi Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).

Lưu ý: Doanh nghiệp có hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp có thểbị xử phạt vi phạm hành chính  từ 10 triệu đến 15 triệu đồng theo quy định tại Điều 45 Nghị định 122/2021/NĐ-CP.

Bước 5: Khắc dấu và thông báo mẫu dấu công ty

Hiện nay sau khi khắc dấu, cũng như các loại hình doanh nghiệp khác, công ty tự quản lý con dấu mà không phải thực hiện thủ tục đăng bố cáo con dấu như trước đây. Công ty có quyền khắc nhiều con dấu mà không có bất kỳ hạn chế nào. Các con dấu của doanh nghiệp chỉ cần đảm bảo đồng nhất về mặt hình thức và có thông tin tên, mã số doanh nghiệp.

Sau khi thành lập, để kinh doanh dịch vụ khách sạn được hoạt động hợp pháp, cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Treo biển tại trụ sở công ty;
 • Khắc dấu, in bảng hiệu;
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử và tài khoản ngân hàng;
 • Khai thuế ban đầu.
 • Kê khai và nộp thuế môn bài;
 • Góp vốn đầy đủ đúng hạn theo quy định pháp luật.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Các thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn có vốn đầu tư nước ngoài tương tự như thành lập doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, vì là dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài nên trước khi tiến hành những thủ tục như thành lập doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Nếu dự án thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật Đầu tư 2020 thì cần tiến hành thủ tục theo quy định tại Điều 35 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

 • Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư;
 • Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên, căn cứ đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đã trúng đấu giá, trúng thầu; nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận được văn bản đề nghị.

Đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Nếu dự án thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thì cần tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 36 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

 • Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, nhà đầu tư nộp Hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.
 • Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ, trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Dịch vụ của Luật Việt An về thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn

 • Tư vấn pháp luật về hồ sơ, thủ tục, Giấy phép thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn;
 • Soạn thảo văn bản, hồ sơ, Giấy tờ cho khách hàng;
 • Đại điện cho khách hàng, tiến hành các thủ tục tại cơ quan nhà nước để được cấp Giấy đăng ký doanh nghiệp cũng như những giấy tờ pháp lý khác:
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp sau khi được thành lập.

Qúy khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu hỗ trợ pháp lý về thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn cũng như thành lập các doanh nghiệp khác, vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO