09 33 11 33 66
info@luatvietan.vn
Email: info@luatvietan.vn

Xin cấp giấy phép Game Online (G1)

Hiện nay chúng tôi nhận được rát nhiều câu hỏi từ khách hàng như: Căn cứ pháp lý xin Giấy phép Game Online (G1) là gì? Và Thủ tục đăng kí xin cấp giấy phép Game Online (G1) như thế nào? Nhằm trả lời các thắc mắc của doanh nghiệp, Luật Việt An hướng dẫn chi tiết các vấn đề liên quan đến thủ tục xin cấp giấy phép Game Online (G1) như sau:

Căn cứ pháp lý cấp giấy phép Game Online (G1)

 • Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 07 năm 2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
 • Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 03năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CPngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
 • Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng về trò chơi điện tử trên mạng.

Điều kiện doanh nghiệp được cấp Giấy phép Game Online (G1)

Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia của doanh nghiệp;

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty có đăng ký mã ngành 6190 Hoạt động viễn thông khác. Chi tiết: Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (Khoản 9 Điều 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP);
 • Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ;
 • Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động và theo quy định tương ứng tại Điều 32a, 32b Nghị định 27/2018 NĐ- CP sửa đổi, bổ sung nghị định 72/ 2013 NĐ – CP
 • Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 31, Nghị định 72/2013/ NĐ-CP  có quy định: “Doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trò chơi G1 khi:  có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử (Giấy phép Game online G1) Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản đối với từng trò chơi điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp”.

Như vậy, để đưa Game online G1 ra thị trường và đến được người chơi doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xin cấp giấy phép Game Online (G1)

Điều kiện để được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử Game online G1

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp Luật Việt Nam, có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.
 • Có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng.
 • Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ
 • Có đội ngũ nhân sự quản trị trò chơi điện tử phù hợp với quy mô hoạt động, bảo đảm tối thiểu 01 nhân sự quản trị 2  máy chủ.
 • Có nhân sự tốt nghiệp đại học trở lên chịu trách nhiệm về quản lý hoạt động cung cấp trò chơi điện tử.
 • Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động
 • Có Hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho tất cả các trò chơi của doanh nghiệp.
 • Có phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của người chơi.
 • Có biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý nội dung diễn đàn trò chơi , tuân thủ theo quy quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.
 • Có phương án dự phòng về thiết bị và kết nối, phương án sao lưu dữ liệu để bảo đảm an toàn hệ thống khi có sự cố xảy ra.
 • Có phương án bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bí mật thông tin cá nhân của người chơi.

Do đó, để được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử Game online G1, trước tiên bạn phải thành lập một doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản khác có liên quan. Bạn có thể lựa chọn thành lập công ty TNHH hoặc công ty Cổ phần tùy nhu cầu, chi tiết bạn có thể tham khảo tại:

https://luatvietan.vn/tu-van-thanh-lap-doanh-nghiep .

Trường hợp thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh trò chơi điện tử, điều kiện như sau:

 • Vốn nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%;
 • Hình thức đầu tư liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam có chức năng kinh doanh trò chơi điện tử.

Và đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tổ chức nhân sự và kỹ thuật nêu trên.

Thủ tục xin cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử Game online G1:

Hồ sơ, tài liệu khách hàng cần chuẩn bị bao gồm:

Văn bản chứng minh sở hữu tên miền như: Giấy chứng nhận đăng ký tên miền thuộc sở hữu của công ty hoặc bản cam kết sở hữu tên miền quốc tế. 02 Bản sao
Hợp đồng thuê chỗ đặt thiết bị 02 Bản sao
Thông tin số lượng nhân viên của công ty
Phương án thanh toán dịch vụ trò chơi
Danh sách các đối tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán
Sơ đồ mô tả hệ thống kỹ thuật cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử.
Cấu hình, số lượng, chức năng, phần mềm của các thiết bị máy chủ.
Thông tin về nhân sự quản lý kỹ thuật và nội dung ( trình độ, kỹ năng quản lý, thông tin cá nhân)    

Hồ sơ nộp cơ quan nhà nước

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép;
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.
 • Sơ yếu lý lịch nhân sự chịu trách nhiệm quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
 • Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.
 • Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử.

Thời hạn giấy phép: không quá 10 năm, mỗi giấy phép được gia hạn 01 lần và mỗi lần không quá 01 năm.

Bước 2: Xin cấp Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản đối với từng trò chơi thuộc nhóm G1

Điều kiện Cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi

 • Có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử còn thời hạn tối thiểu 01 năm;
 • Nội dung, kịch bản trò chơi điện tử không vi phạm các quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 27/2018/ NĐ-CP; không có các hình ảnh, âm thanh miêu tả cụ thể hành động giết người, tra tấn người, kích động bạo lực, thú tính, khiêu dâm, dung tục, trái với truyền thống đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, xuyên tạc, phá hoại truyền thống lịch sử, vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ, kích động tự tử, sử dụng ma túy, uống rượu, hút thuốc, đánh bạc, khủng bố, ngược đãi, xâm hại, buôn bán, phụ nữ, trẻ em và các hành vi có hại hoặc bị cấm khác;
 • Trò chơi điện tử có kết quả phân loại theo độ tuổi phù hợp với nội dung, kịch bản trò chơi theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 31a Nghị định 27/2018/ NĐ-CP;
 • Có biện pháp quản lý thông tin tài Khoản của người chơi đáp ứng yêu cầu sau đây:
 • Kết nối trực tiếp đồng bộ với hệ thống quản lý thông tin cá nhân của người chơi;
 • Kết nối trực tiếp đồng bộ với hệ thống thanh toán dịch vụ trò chơi chung của doanh nghiệp;
 • Lưu trữ đầyđủ, cập nhật liên tục, chính xác thông tin về quá trình sử dụng dịch vụ của người chơi bao gồm: Tên tài Khoản, thời gian sử dụng dịch vụ, các thông tin có liên quan đến việc sở hữu vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng của người chơi.”

Hồ sơ đề nghị xin giấy phép phê duyệt kịch bản game online G1

 • Đơn đề nghị phê duyệt nội dung kịch bản, kèm theo cam kết của doanh nghiệp thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quy định tại Nghị định 27/2018/ NĐ-CP;
 • Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng nhận bản quyền hợp pháp và văn bản thỏa thuận cho doanh nghiệp được phát hành trò chơi điện tử tại Việt Nam. Trường hợp giấy tờ chứng nhận và văn bản thỏa thuận bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt có chứng thực.
 • Mô tả chi tiết nội dung, kịch bản trò chơi điện tử;
 • Phương án kỹ thuật cung cấp trò chơi;
 • Cam kết của doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định của pháp luật;
 • Thiết bị ghi lại âm thanh, hình ảnh của trò chơi điện tử.

Cơ quan thực hiện thủ tục: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tiến hành thẩm định hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép.

Dịch vụ cấp Giấy phép Game online G1 của Công ty luật Việt An

 • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến việc xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử theo yêu cầu của khách hàng và theo qui định của pháp luật;
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử;
 • Thực hiện các thủ tục xin cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử Game online G1 tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Trao lại hồ sơ, tài liệu cho khách hàng;
 • Tư vấn các thủ tục sau cấp phép: Sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn giấy phép Game online G1.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Việt An liên quan đến cấp Giấy phép Game online G1, nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được tư vấn cụ thể.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp

  Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 33 11 33 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 67 55 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO