Báo cáo đánh giá ban đầu dự án sử dụng vốn nước ngoài

Cơ quan nhà nước quy định nghiêm ngặt về hoạt động giám sát đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư sử dụng vốn nước ngoài. Một trong số các báo cáo mà nhà đầu tư phải làm là báo cáo đánh giá ban đầu dự án sử dụng vốn nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư hiện nay còn chưa rõ việc làm báo cáo này. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho quý khách một vài thông tin về báo cáo đánh giá ban đầu dự án xử dụng vốn đầu tư nước ngoài.

Báo cáo dự án đầu tư

Cơ sở pháp lý

 • Luật Đầu tư 2020;
 • Luật Xây dựng 2014, sửa đổi bổ sung năm 2020.
 • Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;
 • Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;
 • Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước.

Dự án đầu tư là gì?

Nếu xét về mặt hình thức: Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết và có hệ thống các hoạt động, chi phí theo một kế hoạch để đạt được những kết quả và thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai.

Xét về mặt nội dung, dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau được kế hoạch hoá nhằm đạt được các mục tiêu đã định bằng việc tạo ra các kết quả cụ thể trong một thời gian nhất định, thông qua việc sử dụng các nguồn lực xác định.

Xét trên góc độ quản lý, dự án đầu tư là một công cụ quản lý việc sử dụng vốn, vật tư, lao động để tạo ra các kết quả tài chính, kinh tế, xã hội trong một thời gian dài. Dự án là một chuỗi các hoạt động liên kết được tạo ra nhằm đạt kết quả nhất định trong phạm vi ngân sách và thời gian xác định.

Xét về mặt pháp lý thì căn cứ theo Luật Đầu tư 2020 thì dự án đầu tư là dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Vậy nên có thể hiểu, dự án đầu tư chính là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau được kế hoạch hóa nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đã định bằng việc tạo ra các kết quả cụ thể trong một thời gian nhất định, thông qua việc sử dụng các nguồn lực xác định. Đồng thời, dự án đầu tư còn là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý, cấp phép đầu tư. Dự án đầu tư còn là căn cứ để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của dự án. Và đặc biệt quan trọng trong việc thuyết phục chủ đầu tư quyết định đầu tư và tổ chức tín dụng cấp vốn cho dự án.

Thế nào là đánh giá đầu tư?

Đánh giá dự án là quá trình thu thập và phân tích thông tin nhằm hiểu được tiến độ, hiệu quả, thành công của một dự án. Đây là một khía cạnh quan trọng của quản lý dự án vì có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành dự án và đưa ra những quyết định về tương lai của dự án hiện tại, cũng như những dự án khác. Đánh giá dự án đầu tư bao gồm: đánh giá ban đầu, đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn, đánh giá kết thúc, đánh giá tác động và đánh giá đột xuất.

Đánh giá ban đầu là đánh giá nhằm kiểm tra lại công tác chuẩn bị cũng như các vấn đề còn vướng mắc trước khi đưa dự án vào hoạt động.

Báo cáo đánh giá ban đầu dự án sử dụng vốn nước ngoài là gì?

Đánh giá ban đầu là đánh giá được thực hiện ngay sau khi bắt đầu thực hiện đầu tư chương trình, dự án nhằm xem xét tình hình thực tế của chương trình, dự án so với thời điểm phê duyệt để có biện pháp xử lý phù hợp.

Pháp luật nước ta có ban hành mẫu báo cáo đánh giá ban đầu dự án đầu tư là một biểu mẫu quan trọng của quá trình thực hiện việc giám sát, đánh giá dự án đầu tư.

Nội dung mẫu báo cáo đánh giá ban đầu dự án sử dụng vốn nước ngoài đối với dự án đầu tư công

Nghĩa vụ báo cáo đánh giá ban đầu dự án sử dụng vốn nước ngoài đối với dự án đầu tư công được quy định tại Điều 55 Nghị định 29/2021/NĐ – CP quy định về đánh giá dự án đầu tư công rằng dự án nhóm A phải thực hiện đánh giá đánh giá ban đầu.

Báo cáo đánh giá ban đầu chỉ đặt ra với trường hợp dự án đầu tư công và dự án ngoài đầu tư công. Do vậy, trường hợp dự án có sử dụng vốn nước ngoài, dự án đó phải thuộc trường hợp có sử dụng vốn nhà nước thì mới phát sinh nghĩa vụ lập Báo cáo đánh giá ban đầu. Mẫu Báo cáo được quy định tại Mẫu số 02 phụ lục của Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT. Cụ thể, nội dung báo cáo sẽ bao gồm:

Thông tin về dự án

Đầu tiên, báo cáo cần ghi rõ các thông tin về dự án bao gồm các dữ liệu sau:

 • Tên dự án;
 • Chủ đầu tư;
 • Tổ chức tư vấn lập dự án;
 • Mục tiêu của dự án;
 • Quy mô, công suất;
 • Nội dung đầu tư chính/các hạng mục đầu tư chính;
 • Địa điểm dự án;
 • Diện tích sử dụng đất;
 • Hình thức quản lý dự án;
 • Các mốc thời gian về dự án;
 • Số, ngày phê duyệt quyết định đầu tư;
 • Thời gian thực hiện dự án: Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc;
 • Tổng mức đầu tư;
 • Nguồn vốn đầu tư;

Nội dung đánh giá

Báo cáo tập trung vào các nội dung sau:

 • Thứ nhất, công tác chuẩn bị, tổ chức, huy động các nguồn lực để thực hiện dự án bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ đã được phê duyệt.
 • Thứ hai, những vướng mắc, phát sinh mới xuất hiện so với thời điểm phê duyệt dự án.
 • Thứ tư, những nội dung có liên quan khác (nếu có).

Kiến nghị

Đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh phù hợp với điều kiện thực tế.

Chủ thể nộp báo cáo, nơi nộp báo cáo

Chủ thể nộp báo cáo: nhà đầu tư, tổ chức kinh tế nộp báo cáo.

Nơi nộp: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính.

Thời hạn nộp báo cáo

Theo quy định tại Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP thì thời hạn nộp báo cáo là:

 • Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo;
 • Gửi báo cáo hàng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau;
 • Gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh chương trình dự án.

Một số câu hỏi liên quan

Nếu không tiến hành báo thì có bị xử phạt không?

Khoản 1 Điều 10 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo đó phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo quy định.

Vậy nên việc không báo cáo sẽ bị xử phạt hành chính từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Có mấy hoạt động giám sát và đánh giá đầu tư?

Hoạt động giám sát và đánh giá đầu tư gồm 2 hoạt động bao gồm: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư và giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư.

Giám sát dự án đầu tư công là gì?

Dự án đầu tư công là dự án sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công. Giám sát đầu tư là hoạt động theo dõi, kiểm tra đầu tư. Giám sát đầu tư gồm giám sát chương trình, dự án đầu tư và giám sát tổng thể đầu tư.

Trên đây là những tư vấn của Luật Việt An về báo cáo đánh giá dự án đầu tư, nếu quý khách có như cầu soạn thảo, nộp báo cáo dự án đầu tư, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO