Đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Hải Dương

Hải Dương là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng. Những năm gần đây, tỉnh Hải Dương luôn phát triển kinh tế – xã hội một cách ổn định. Để thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, thành phố Hải Dương có nhiều chủ trương khuyến khích thương nhân thực hiện hoạt động khuyến mại. Tỉnh thường xuyên tham gia các hội chợ thương mại – triển lãm ở trong và ngoài nước, cũng như áp dụng các hình thức khuyến mại nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng và tiêu biểu tới các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. Trong bài viết này, Luật Việt An sẽ cung cấp cho quý khách các thông tin liên quan đến đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Hải Dương.

thông báo khuyến mại tại Sở Công thương

Căn cứ pháp lý

 • Luật Thương mại 2020;
 • Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

Thông tin Sở Công thương tỉnh Hải Dương

 • Địa chỉ: 14 Bắc Sơn, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, Hải Dương.
 • Điện thoại: (03203) 852602
 • Fax: (03203) 853899
 • Hộp thư cơ quan: info@haiduongintrade.vn

Một số khái niệm liên quan

Khuyến mại là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 88 Luật Thương mại thì khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

Căn cứ theo Điều 93 Luật Thương mại 2020 quy định về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại thì hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó. Ngoài ra, hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp.

 

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, hàng hóa, dịch vụ không được thực hiện hoạt động khuyến mại bao gồm:

 • Rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc);
 • Dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập;
 • Hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Hải Dương

Hình thức đăng ký khuyến mại tại tỉnh Hải Dương

 • Nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Công thương Hải Dương;
 • Nộp trực tiếp tại trụ sở của Sở Công thương Hải Dương;
 • Nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến được cung cấp bởi Sở Công Thương Hải Dương.

Nếu sử dụng phương thức đăng ký khuyến mại online qua dịch vụ công thì cần phải đăng ký tài khoản của doanh nghiệp trên hệ thống dịch vụ công của Sở Công thương trước khi nộp hồ sơ.

Các trường hợp phải đăng ký khuyến mại tại Sở công thương Hải Dương

Những trường hợp đơn vị kinh doanh cần thực hiện thông báo chương trình khuyến mại với Sở Công Thương tỉnh Hải Dương gồm:

 • Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại;
 • Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;
 • Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá);
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương);
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác;

Pháp luật quy định không phải tất cả hình thức khuyến mại trên đều bắt buộc phải đăng ký với Sở Công thương hoặc Bộ Công thương, bên cạnh những hình thức khuyến mại chỉ cần thông báo thì những hình thức khuyến mại phải đăng ký tại Sở Công thương gồm:

 • Một là, bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến mại mang tính may rủi (Điều 13 Nghị định 81/2018/NĐ-CP).
 • Hai là, các chương trình khuyến mại khác chưa được pháp luật quy định.

Trình tự thủ tục đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Hải Dương

Để đăng ký, người nộp đơn cần tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký khuyến mại với Sở Công thương Hải Dương

Đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

Hồ sơ đăng ký khuyến mại bao gồm:

 • 01 Đơn đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;
 • 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;
 • Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;
 • 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Ở bước này, với các hình thức đăng ký đã được cung cấp ở trên, quý khách sẽ cân nhắc điều kiện của mình để thực hiện hoặc có thể ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện.

Bước 3: Nhận giấy xác nhận của Sở Công thương Hải Dương

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, căn cứ theo:

 • Ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp;
 • Ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện;
 • Ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Sở Công thương tỉnh Hải Dương xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

Nội dung xác nhận hoặc không xác nhận được thực hiện theo Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Bước 4: Công khai chương trình khuyến mại

Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã đăng ký và được Sở Công thương tỉnh Hải Dương xác nhận phải được công khai bằng các hình thức phù hợp (văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại.

Một số câu hỏi liên quan

Tại sao phải đăng ký khuyến mại ở Sở Công thương Hải Dương?

Thương nhân phải thực hiện đăng ký khuyến mại với Sở Công thương khi thực hiện hình thức khuyến mại như trên bởi:

 • Cơ quan nhà nước quản lý chương trình khuyến mại tránh trường hợp lợi dụng chương trình khuyến mại mang tính may rủi để lừa dối người tiêu dùng mua hàng, sử dụng dịch vụ;
 • Đăng ký chương trình khuyến mại là cơ sở để doanh nghiệp báo cáo với cơ quan thanh tra, làm việc với cơ quan thuế hàng năm;
 • Đăng ký chương trình khuyến mại là nghĩa vụ của doanh nghiệp, nếu không thực hiện doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính;

Cách đăng ký khuyến mại trực tuyến tại Sở Công thương Hải Dương?

Đăng ký khuyến mại online doanh nghiệp cần truy cập vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quý khách hàng vui lòng thực hiện theo các bước sau:

 • Truy cập vào website của Sở Công thương Hải Dương: https://sct.haiduong.gov.vn/ và thực hiện thao tác đăng ký tài khoản. Sau khi đã có tài khoản, tiến hành đăng nhập vào tài khoản để đăng ký chương trình khuyến mại;
 • Chọn mục “nộp hồ sơ trực tuyến”. Nhập từ khóa tên thủ tục vào ô tìm kiếm, có thể chọn thêm thông tin Cơ quan, Lĩnh vực để giới hạn khu vực tìm kiếm, hoặc chọn cơ quan thực hiện;
 • Tại thủ tục cần nộp, nhấn nút “Chi tiết” để xem thông tin về thủ tục và nhấn nút “Chọn” để tiến hành nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và nộp hồ sơ.
 • Chọn phương thức xác thực và thực hiện theo hướng dẫn
 • Hoàn tất hồ sơ.

Hồ sơ sau khi hoàn tất sẽ được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và xem xét xử lý. Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo gửi về email hồ sơ được tiếp nhận cùng mã hồ sơ. Đồng thời, doanh nghiệp nộp hồ sơ bản giấy để đối chiếu theo hướng dẫn của Sở Công thương Hải Dương.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc hỗ trợ thủ tục đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Hải Dương, xin vui lòng liên hệ đến dịch vụ đăng ký khuyến mại của Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO