Tự công bố sản phẩm gia vị

Hiện nay, gia vị là sản phẩm quen thuộc và không thể thiếu với mọi nhà. Theo đó, nhiều cơ sở sản xuất gia vị ra đời, nên việc tự công bố sản phẩm gia vị ngày càng được quan tâm. Vậy, làm thế nào để tự công bố sản phẩm gia vị mà đảm bảo đúng với các quy định của pháp luật. Trong bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ hướng dẫn về hồ sơ, quy trình công bố tiêu chuẩn chất lượng gia vị.

Căn cứ pháp lý

 • Luật An toàn thực phẩm năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2018.
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 155/2018/NĐ-CP và Nghị định Nghị định 85/2019/NĐ-CP.
 • Thông tư 43/2018/TT-BCT về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2020/TT-BCT.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm gia vị

 • Ban Quản lý An toàn thực phẩm (hoặc tương đương) của tỉnh nơi doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh sản phẩm gia vị.
 • Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (hoặc tương đương) thuộc Sở Y tế của huyện/tỉnh nơi địa điểm kinh doanh sản phẩm gia vị nếu địa điểm đó ở huyện/tỉnh thành khác.

Ghi nhãn sản phẩm gia vị gồm những nội dung gì?

Nhãn gia vị thực phẩm phải có các nội dung cơ bản bắt buộc sau:

 • Tên sản phẩm + Nhãn hiệu
 • Tên và địa chỉ đơn vị phân phối sản phẩm gia vị (đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng gia vị)
 • Xuất xứ, tên và địa chỉ của đơn vị sản phẩm gia vị.
 • Thành phần sản phẩm.
 • Hướng dẫn sử dụng và Bảo quản
 • Ngày sản xuất – Hạn sự dụng của sản phẩm gia vị.
 • Thông tin cảnh báo, an toàn khi sử dụng.
 • Quy cách đóng gói sản phẩm gia vị.

Trình tự thủ tục thực hiện công bố sản phẩm gia vị

Để thực hiện việc tự công bố chất lượng sản phẩm gia vị, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân cần tuân thủ các bước sau:

Bước 1: Kiểm nghiệm chất lượng gia vị.

 • Chuẩn bị mẫu sản phẩm gia vị để tiến hành thử nghiệm.
 • Xác định các chỉ tiêu kiểm nghiệm căn cứ vào quy chuẩn và quy định pháp luật về sản phẩm gia vị.
 • Gửi mẫu sản phẩm gia vị đến các cơ sở kiểm nghiệm có thẩm quyền để thực hiện thử nghiệm.

Bước 2: Thực hiện công bố chất lượng sản phẩm gia vị.

 • Doanh nghiệp đăng ký bản tự công bố chất lượng sản phẩm gia vị trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình.
 • Niêm yết công khai thông tin tại trụ sở của tổ chức, cá nhân hoặc doanh nghiệp.
 • Nộp 01 (một) bản đăng ký tự công bố chất lượng sản phẩm gia vị qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định.
 • Sau khi thực hiện công bố sản phẩm gia vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được quyền sản xuất và kinh doanh sản phẩm. Họ cũng chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn và chất lượng của sản phẩm đó.

Thủ tục đăng ký bản công bố chất lượng sản phẩm gia vị

Các bước đăng ký bản công bố sản phẩm gia vị được tiến hành theo 03 bước sau:

Kiểm nghiệm sản phẩm gia vị

Đối với bước kiểm nghiệm sản phẩm các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất cần thực hiện các công việc sau:

 • Doanh nghiệp chuẩn bị mẫu sản phẩm gia vị (500gr/sản phẩm) để tiến hành thử nghiệm;
 • Lên chỉ tiêu thử nghiệm dựa vào quy chuẩn của sản phẩm theo quy định Việt Nam;
 • Mang mẫu sản phẩm đến trung tâm uy tín để tiến hành thử nghiệm.

Tuy nhiên các doanh nghiệp cần một số lỗi thường mắc phải trong bước kiểm nghiệm này:

 • Xây dựng chỉ tiêu không đúng quy định. Việc xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm phải dựa trên những nguyên tắc có sẵn tùy thuộc vào QCVN, TCVN và đặc tính riêng của từng sản phẩm. Nếu như việc không nắm được quy định và không hiểu rõ sản phẩm thì rất khó để xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm sao cho phù hợp. Nếu lên chỉ tiêu không đúng hoặc thiếu thì hồ sơ bị trả về, tốn thời gian kiểm đi kiểm lại nhiều lần. Còn nếu kiểm nghiệm thừa chỉ tiêu, tất nhiên không sai nhưng sẽ phải tốn thêm một chi phí khá lớn cho các chỉ tiêu “không cần thiết”.
 • Phiếu kiểm nghiệm không hợp lý. Phiếu kiểm nghiệm hợp lệ là phiếu được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được nhà nước công nhận hoặc chỉ định phục vụ công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện nay, có rất nhiều trung tâm kiểm nghiệm được thành lập nhưng không phải trung tâm nào cũng có năng lực cung cấp phiếu kiểm nghiệm hợp lệ.

Những lỗi này khiến cho thời gian và chí phí thực hiện kiểm nghiệm tăng lên đáng kể vậy nên các doanh nghiệp khi tiến hành kiểm nghiệm sản phẩm gia vị cần lưu ý xây dựng chỉ tiêu đúng quy định và tìm kiếm trung tâm kiểm nghiệm có năng lực cung cấp phiếu kiểm nghiệm hợp lệ. Các doanh nghiệp tùy vào chi phí và mục đích sử dụng của sản phẩm để đưa ra chỉ tiêu kiểm nghiệm sao cho phù hợp với tình hình doanh nghiệp.

Hồ sơ thực hiện công bố sản phẩm gia vị

Tài liệu để có thể công bố sản phẩm gia vị bao gồm các tài liệu sau:

 • Hồ sơ công bố sản phẩm theo mẫu quy định (Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định 15/2018/NĐ-CP).
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).
 • Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, chứng nhận HACCP, GMP, SSOP, ISO…
 • Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm (có đóng dấu của thương nhân), bao gồm nhãn phụ (đối với sản phẩm nhập khẩu, nếu có).

Thời gian thực hiện công bố sản phẩm gia vị

Thời gian công bố sản phẩm gia vị từ 05 đến 07 ngày làm việc kể từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp

Một số câu hỏi thường gặp trong quá trình thực hiện công bố sản phẩm gia vị

Sản phẩm gia vị nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu thì có cần thực hiện tự công bố sản phẩm hay không?

Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định về việc tự công bố sản phẩm thì nếu sản phẩm gia vị nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu thì sẽ được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.

Hồ sơ tự công bố có được thể hiện bằng ngôn ngữ khác không?

Theo quy định của pháp luật, tài liệu trong hồ sơ tự công bố sản phẩm gia vị được thể hiện bằng tiếng Việt và không sử dụng tiếng nước ngoài. Nếu có tài liệu bằng tiếng nước ngoài, cần tiến hành dịch sang tiếng Việt và xác nhận bằng công chứng. Điều này đảm bảo rằng hồ sơ đăng ký đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ của cơ quan quản lý nhà nước.

Nếu không thực hiện công bố sản phẩm gia vị thì tôi có bị xử phạt gì không?

Trường hợp lưu hành sản phẩm trên thị trường mà không công bố có thể bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 20 Nghị định 115/2018/NĐ-CP

Công ty đã gia nhập gia vị thực phẩm của một công ty nước ngoài và muốn bán tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục gì và thành phần hồ sơ như thế nào?

Sản phẩm là gia vị thực phẩm được nhập khẩu. Vì vậy, cần thực hiện thủ tục kiểm nghiệm và công bố gia vị thực phẩm nhập khẩu trước khi lưu hành tại Việt Nam.
Thành phần hồ sơ chuẩn bị bao gồm:

 • Bản hồ sơ tự công bố gia vị thực phẩm theo Mẫu 01 (Phụ lục 1 – Nghị định 15/2018/NĐ-CP).
 • Phiếu kiểm nghiệm gia vị còn hạn trong 12 tháng.
 • Nhãn sản phẩm.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về thủ tục công bố sản phẩm gia vị xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO