Đăng ký sáng chế tại Canada theo Luật Sáng chế (R.S.C., 1985, c. P-4)

Số lượng đơn đăng ký sáng chế tại Canada đang gia tăng một cách đáng kể. Với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp, Canada tập trung phát triển các sáng chế liên quan đến năng lượng mặt trời, năng lượng gió, thủy điện, nhiên liệu sinh học, pin và công nghệ lưu trữ năng lượng. Với thế mạnh có sẵn trong các lĩnh vực công nghệ sinh học và khoa học đời sống, các sáng chế liên quan đến công nghệ gen, liệu pháp tế bào, thuốc mới, thiết bị y tế, công nghệ nông nghiệp và thực phẩm chức năng có cơ hội phát triển tốt tại Canada. Ngành công nghệ thông tin và truyền thông của Canada đang phát triển nhanh chóng, đặc biệt là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), học máy, dữ liệu lớn, an ninh mạng và công nghệ blockchain. Các sáng chế trong các lĩnh vực này cũng là một trong các cơ hội đầu tư tại Canada. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, cá nhân vẫn chưa biết đến thủ tục đăng ký sáng chế tại Canada, Luật Việt An xin hướng dẫn quý khách hàng sơ bộ thủ tục đăng ký sáng chế tại Canada qua bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Sáng chế (R.S.C., 1985, c. P-4)

Khái niệm về sáng chế tại Canada

Đăng ký sáng chế tại Canada

Bằng sáng chế là một quyền do chính phủ cấp cho nhà phát minh quyền độc quyền đối với sáng chế của họ trong tối đa 20 năm kể từ ngày nộp đơn xin cấp bằng sáng chế. Quyền độc quyền này cho phép nhà phát minh ngăn cản người khác sản xuất, sử dụng hoặc bán sáng chế của họ tại Canada mà không có sự cho phép của họ. Để đủ điều kiện được cấp bằng sáng chế tại Canada, một sáng chế phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Tính mới: Sáng chế phải mới và chưa từng được biết đến hoặc sử dụng bởi bất kỳ ai khác trên thế giới.
 • Tính hữu ích: Sáng chế phải hữu ích và có ứng dụng thực tế.
 • Tính không hiển nhiên: Sáng chế không được hiển nhiên đối với một người có chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật, nghĩa là nó phải bao gồm một bước sáng tạo không dễ dàng suy ra từ kiến thức hiện có.

Các loại sáng chế có thể đăng ký tại Canada

 • Bằng sáng chế tiêu chuẩn: Đây là loại bằng sáng chế phổ biến nhất và bao gồm các phát minh mới đáp ứng các tiêu chí về tính mới, tính hữu dụng và tính không hiển nhiên. Bằng sáng chế tiêu chuẩn có thời hạn 20 năm kể từ ngày nộp đơn.
 • Bằng sáng chế phát minh: Loại bằng sáng chế này được cấp cho các quy trình, máy móc, sản phẩm sản xuất, thành phần vật chất mới và hữu ích hoặc các cải tiến của chúng. Thời hạn bảo hộ cũng là 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

Trong thực tế, các thuật ngữ “bằng sáng chế tiêu chuẩn” và “bằng sáng chế phát minh” thường được sử dụng thay thế cho nhau, vì về cơ bản chúng đề cập đến cùng một loại bảo hộ bằng sáng chế.

 • Bằng sáng chế cho doanh nghiệp nhỏ: Loại bằng sáng chế này dành cho các doanh nghiệp nhỏ (cá nhân, công ty hợp danh hoặc công ty cổ phần có ít hơn 50 nhân viên) và được giảm phí chính phủ so với bằng sáng chế tiêu chuẩn.

Trước đây, ở Canada còn có một loại bằng sáng chế gọi là “Bằng sáng chế Đổi mới”. Tuy nhiên, loại bằng sáng chế này đã bị loại bỏ vào năm 2013 và không còn có thể đăng ký.

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Canada

 • Đơn xin cấp bằng sáng chế: Mẫu đơn này bao gồm các thông tin như tên của sáng chế, tên và địa chỉ của (các) nhà phát minh và (các) người nộp đơn, và ngày nộp đơn.
 • Bản mô tả: Đây là phần mô tả chi tiết về sáng chế của chủ đơn, bao gồm bối cảnh, lĩnh vực kỹ thuật, các vấn đề mà nó giải quyết và cách thức hoạt động của nó. Chủ đơn phải cung cấp đủ chi tiết để một người có chuyên môn trong lĩnh vực này có thể hiểu và tái tạo lại sáng chế. Thông tin thường bao gồm các phần sau:
  • Tên của sáng chế
  • Lĩnh vực kỹ thuật
  • Nghệ thuật nền
  • Tóm tắt sáng chế
  • Mô tả ngắn gọn về các bản vẽ (nếu có)
  • Mô tả chi tiết về sáng chế
  • Khả năng ứng dụng công nghiệp
 • Các yêu cầu bảo hộ: Đây là danh sách các yêu cầu được đánh số để xác định phạm vi bảo hộ cho sáng chế của mình. Các yêu cầu bảo hộ là phần quan trọng nhất của đơn xin cấp bằng sáng chế, vì chúng xác định phạm vi quyền độc quyền của chủ đơn.
 • Bản vẽ (nếu có): Nếu sáng chế của chủ đơn có thể được minh họa thì cần cung cấp các bản vẽ để giúp làm rõ phần mô tả.
 • Tóm tắt: Bản tóm tắt ngắn gọn về sáng chế, thường khoảng 150 từ hoặc ít hơn.
 • Tài liệu ưu tiên (nếu có): Nếu chủ đơn đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho cùng một sáng chế ở một quốc gia khác trong vòng 12 tháng qua, chủ đơn có thể yêu cầu quyền ưu tiên.
 • Giấy ủy quyền (nếu có): Nếu chủ đơn nộp đơn thông qua đại diện sáng chế cần cung cấp giấy ủy quyền cho họ thay mặt chủ đơn.
 • Các tài liệu khác (nếu có): Tùy thuộc vào trường hợp của chủ đơn, chủ đơn có thể cần nộp các tài liệu khác, chẳng hạn như hợp đồng chuyển nhượng nếu người nộp đơn không phải là nhà phát minh, hoặc bản tuyên bố về quyền tác giả.

Lệ phí đăng ký sáng chế tại Canada

 • Lệ phí Nộp đơn: Đây là lệ phí ban đầu để nộp đơn xin cấp bằng sáng chế. Tính đến năm 2024, lệ phí là $200 CAD đối với các doanh nghiệp nhỏ và $400 CAD đối với các doanh nghiệp lớn.
 • Lệ phí Yêu cầu Thẩm định: Lệ phí này được thanh toán để bắt đầu quy trình thẩm định. Trong năm 2024, lệ phí là $408 CAD cho cả doanh nghiệp nhỏ và lớn.
 • Lệ phí Cấp bằng: Lệ phí này phải trả khi đơn đăng ký sáng chế được chấp thuận và là $150 CAD cho các doanh nghiệp nhỏ và $300 CAD cho các doanh nghiệp lớn.

Đăng ký sáng chế tại Canada thông qua hệ thống PCT

Hệ thống PCT là gì?

Hệ thống PCT là viết tắt của Hiệp ước Hợp tác về Sáng chế (Patent Cooperation Treaty) – một hiệp ước quốc tế nhằm tạo ra một quy trình thống nhất để nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế. Hệ thống này được quản lý bởi Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) và có hơn 150 quốc gia tham gia, bao gồm cả Canada.

Lợi ích của hệ thống PCT:

 • Tiết kiệm thời gian và chi phí: Hệ thống PCT cho phép chủ đơn nộp một đơn đăng ký sáng chế duy nhất để bảo hộ sáng chế tại nhiều quốc gia tham gia Hiệp ước, thay vì phải nộp đơn riêng ở từng quốc gia. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và thủ tục hành chính.
 • Hoãn thời hạn nộp đơn quốc gia: Khi nộp đơn PCT, chủ đơn có thêm 30 tháng để quyết định quốc gia nào chủ đơn muốn bảo hộ sáng chế. Đây là thời gian quý báu để chủ đơn đánh giá tiềm năng thương mại của sáng chế và chuẩn bị cho việc nộp đơn quốc gia.
 • Quy trình đơn giản: Hệ thống PCT sử dụng một bộ quy tắc và thủ tục chung cho tất cả các quốc gia tham gia, giúp đơn giản hóa quá trình nộp đơn và tiết kiệm thời gian cho cả người nộp đơn và cơ quan sáng chế quốc gia.
 • Thông tin tìm kiếm sớm: Báo cáo tra cứu quốc tế và Ý kiến bằng văn bản của Cơ quan tra cứu sáng chế quốc tế sẽ cung cấp cho chủ đơn thông tin về tính mới và khả năng được cấp bằng sáng chế của sáng chế, giúp chủ đơn đưa ra quyết định sáng suốt về việc nộp đơn quốc gia.
 • Tăng cường hợp tác quốc tế: Hệ thống PCT khuyến khích hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sáng chế bằng cách tạo ra một nền tảng chung cho việc trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia.
 • Hỗ trợ đổi mới: Hệ thống PCT giúp thúc đẩy đổi mới bằng cách giảm bớt gánh nặng thủ tục cho các nhà sáng chế và giúp họ dễ dàng bảo hộ sáng chế của mình trên toàn thế giới.

Hồ sơ đăng ký sáng chế thông qua hệ thống PCT

Để nộp đăng ký sáng chế thông qua hệ thống PCT, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

 • Đơn PCT: Đơn đăng ký có thể được nộp bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tuy nhiên, khuyến nghị nên nộp bằng tiếng Anh để thuận tiện cho quá trình xử lý. Bạn có thể tải mẫu đơn PCT từ trang web của WIPO: https://www.wipo.int/pct/en/forms/
 • Mô tả sáng chế: Mô tả sáng chế cần trình bày chi tiết và rõ ràng về sáng chế, bao gồm:
  • Tên sáng chế Lĩnh vực kỹ thuật
  • Tóm tắt sáng chế
  • Giải thích chi tiết về sáng chế
  • Các bản vẽ (nếu có)
  • Yêu cầu bảo hộ
 • Yêu cầu bảo hộ: Yêu cầu bảo hộ cần xác định rõ ràng phạm vi bảo hộ mà chủ đơn muốn cho sáng chế.
 • Tuyên bố sáng chế: Tuyên bố sáng chế cần xác định rõ ràng người sáng chế (hoặc những người sáng chế).
 • Thư ủy quyền (nếu có): Nếu chủ đơn sử dụng đại diện sở hữu trí tuệ để nộp đơn, chủ đơn cần cung cấp Thư ủy quyền cho phép đại diện thay mặt chủ đơn trong quá trình nộp đơn và xử lý thủ tục.

Tài liệu bổ sung (có thể yêu cầu):

 • Tài liệu ưu tiên (nếu có): Nếu chủ đơn đã nộp đơn đăng ký sáng chế cho cùng một sáng chế tại quốc gia khác trước khi nộp đơn PCT, chủ đơn có thể yêu cầu quyền ưu tiên dựa trên ngày nộp đơn đó.
 • Bản dịch (nếu có): Nếu bất kỳ tài liệu nào trong hồ sơ không phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, chủ đơn cần cung cấp bản dịch sang một trong hai ngôn ngữ này.
 • Phí nộp đơn: Chủ đơn cần thanh toán phí nộp đơn PCT cho Văn phòng Tiếp nhận Quốc tế (IB).

Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Canada của Công ty luật Việt An

 • Thực hiện việc tra cứu và thông báo cho quý khách hàng bằng văn bản kết quả tra cứu sáng chế tại Canada;
 • Soạn thảo hồ sơ và thay mặt chủ sở hữu sáng chế trực tiếp nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ nộp đơn đăng ký sáng chế tại Canada;
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn đăng ký sáng chế tại Canada;
 • Hỗ trợ theo dõi, đại diện giải quyết các phản đối và phản hồi với đại diện sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục tại Canada.
 • Nhận các công văn, Giấy chứng nhận và bàn giao cho khách hàng (nếu có).

Quý khách có nhu cầu nộp đơn đăng ký sáng chế tại Canada, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO