Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động

Giấy phép lao động là một trong những điều kiện để người lao động nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam đồng thời cũng là biện pháp quản lý Nhà nước đối với người lao động nước ngoài. Trong một số trường hợp, người lao động nước ngoài cần tiến hành gia hạn giấy phép lao động để được tiếp tục được làm việc tại Việt Nam. Bên cạnh dịch vụ xin giấy phép lao động, dịch vụ cấp lại giấy phép lao động, thì Luật Việt An còn cung cấp dịch vụ gia hạn giấy phép lao động. Sau đây, Luật Việt An sẽ cung cấp dịch vụ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Giấy phép lao động

Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Lao động năm 2019;
 • Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 70/2023/NĐ-CP.
 • Quyết định 526/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Giấy phép lao động là gì?

Hiện nay pháp luật không định nghĩa giấy phép lao động là gì. Có thể hiểu giấy phép lao động là một loại giấy tờ pháp lý cho phép người lao động mang quốc tịch nước ngoài được làm việc một cách hợp pháp tại Việt Nam. Theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 151 Bộ luật Lao động 2019, đây là một trong những điều kiện để người lao động nước ngoài được làm việc tại Việt Nam, trừ một số trường hợp.

Thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động. Người lao động nước ngoài phải xuất trình giấy phép lao động khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động sẽ bị buộc xuất cảnh hoặc trục xuất theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm. Trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm. giấy phép lao động khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện gia hạn giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm. Khi hết thời hạn, người lao động có thể gia hạn giấy phép và chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.

Theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 152/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 70/2023/NĐ-CP, điều kiện được gia hạn giấy phép lao động bao gồm:

 • Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.
 • Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định.
 • Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Thẩm quyền gia hạn giấy phép lao động

Theo Điều 18 của Nghị định 152/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 70/2023/NĐ-CP, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy phép lao động.

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động

Theo quy định tại Điều 17 của Nghị định 152/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 70/2023/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động gồm:

 • Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động.
 • 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc bản sao hộ chiếu có xác nhận của người sử dụng lao động còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định.
 • Một trong các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Như vậy, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cũng bao gồm một số giấy tờ như hồ sơ cấp giấy phép lao động, ngoài ra còn bao gồm một số giấy tờ khác như Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe; Giấy phép lao động còn thời hạn,…

Thủ tục thực hiện

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 70/2023/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể tại Quyết định 526/QĐ-LĐTBXH. Cụ thể gồm các bước:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ gia hạn giấy phép lao động

Trước ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gia hạn giấy phép lao động.
 • Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

Người nộp hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến (nếu có) tới Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm).

Phí, lệ phí:

 • Thuộc trường hợp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp phép: Không mất lệ phí.
 • Thuộc trường hợp do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp phép: Theo quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí, lệ phí gia hạn giấy phép lao động thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, tùy từng địa phương mức lệ phí sẽ khác nhau.
 • Chẳng hạn, theo Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND sửa đổi bổ sung bởi Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND thì lệ phí áp dụng tại Hà Nội là 300.000 đồng, trường hợp gửi hồ sơ gia hạn giấy phép lao động qua mạng (dịch vụ công mức 3): 250.000 đồng/1 giấy phép.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động sau khi gia hạn giấy phép lao động

 • Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, sau khi người lao động nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.
 • Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm). Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Trình tự thực hiện dịch vụ gia hạn Giấy phép lao động tại Luật Việt An

Bước 1: Khách hàng liên hệ đến Công ty Luật Việt An và cung cấp thông tin liên quan đến nhu cầu sử dụng dịch vụ;

Bước 2: Luật Việt An tiếp nhận yêu cầu, thông tin về nhu cầu gia hạn Giấy phép lao động của khách hàng, thông báo phí dịch vụ pháp lý tới khách hàng;

Bước 3: Hai bên ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý về việc gia hạn Giấy phép lao động;

Bước 3: Tư vấn hồ sơ, thủ tục gia hạn Giấy phép lao động, liệt kê danh sách các giấy tờ, tài liệu mà khách hàng cần cung cấp cho Luật Việt An để hoàn tất hồ sơ;

Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền và theo dõi hồ sơ trong suốt quá trình giải quyết;

Bước 6: Nhận Giấy gia nhận giấy phép lao động và bàn giao lại cho khách hàng;

Bước 7: Hỗ trợ các thủ tục sau khi được gia hạn Giấy phép lao động.

Dịch vụ gia hạn Giấy phép lao động của Luật Việt An

 • Tư vấn pháp luật về cấp Giấy phép lao động, gia hạn Giấy phép lao động;
 • Hỗ trợ soạn thảo văn bản, thu thập tài liệu để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu;
 • Đại diện cho khách hàng, tiến hành thủ tục tại cơ quan nhà nước và giải quyết các vấn đề trong quá trình làm thủ tục;
 • Tư vấn pháp luật và giải đáp các vấn đề pháp lý sau khi được gia hạn Giấy phép lao động.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hay có nhu cầu hỗ trợ hồ sơ, thủ tục về gia hạn Giấy phép lao động cũng như cấp Giấy phép lao động, xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO