Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại là gì?

Hợp đồng thương mại là một hợp đồng dân sự nhưng được hiểu là các thỏa thuận giữa thương nhân liên quan đến các giao dịch thương mại (hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác) trong việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ trong hoạt động thương mại.

Cơ sở pháp lý của việc soạn thảo hợp đồng thương mại tại Việt Nam

 • Bộ luật Dân sự 2015;
 • Luật Thương mại năm 2005;
 • Các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan đến Hợp đồng thương mại các bên thực hiện như: Luật Xây dựng, Luật Du lịch, Luật Xuất bản, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật chuyển giao công nghệ….
 • Trường hợp quan hệ hợp đồng thương mại có yếu tố nước ngoài liên quan đến mua bán hàng hóa với thương nhân Việt Nam thì có thể áp dụng các quy định của Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế năm 1980 (CISG).

Đặc điểm đặc trưng của hợp đồng thương mại

Về chủ thể của hợp đồng thương mại

Chủ thể của hợp đồng thương mại là những thương nhân hoặc một bên là thương nhân (người có đăng ký kinh doanh) như: doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh, cá nhân, tổ chức khác có hoạt động liên quan đến thương mại). Theo đó Hợp đồng thương mại được ký kết giữa các bên là những thương nhân, hoặc có một bên là thương nhân. Đặc trưng chủ thể hợp đồng thương mại phải là thương nhân chính là một điểm đặc trưng nhất của hợp đồng thương mại so với các loại hợp đồng dân sự thông thường khác.

Về hình thức hợp đồng thương mại

Theo quy định của Luật Thương mại 2005, một số loại hợp đồng thương mại bắt buộc phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương: hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

Với kinh nghiệm tư vấn, soạn thảo hợp đồng thương mại của Công ty luật Việt An nhiều năm, chúng tôi luôn khuyến nghị các thương nhân khi giao kết hợp đồng thương mại nên xác lập bằng văn bản để đảm bảo tốt nhất các quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi bên trong hợp đồng thương mại và cũng là cơ sở để giải quyết các tranh chấp bất đồng trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu phát sinh).

Về mức phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại

Vì quan hệ thương mại là quan hệ đặc thù của quan hệ dân sự nên nhiều nội dung liên quan đến hợp đồng thương mại khá đặc biệt so với quan hệ dân sự thông thường, đặc biệt về mức phạt vi phạm hợp đồng theo Luật Thương mại 2005 thì mức phạt vi phạm hợp đồng thương mại tối đa không quá 8% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Do đó, các bên trong hợp đồng thương mại có thỏa thuận mức phạt vi phạm cao hơn 8% tại hợp đồng thì điều khoản này sẽ bị vô hiệu.

Về thời gian khởi kiện đối với hợp đồng thương mại

Thời gian khởi kiện đối với các tranh chấp về hợp đồng thương mại chỉ có 02 năm kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp của một bên tại hợp đồng thương mại bị xâm phạm. Do đó, khi các bên trong hợp đồng thương mại khi phát sinh tranh chấp, các bên cần lưu tâm đến vấn đề thời hiệu để kịp thời tiến hành khởi kiện vụ án ra các cơ quan giải quyết tranh chấp để tránh trường hợp kéo dài thời gian dẫn đến mất quyền khởi kiện nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Một số loại hợp đồng thương mại điểm hình mà công ty luật Việt An đã tư vấn soạn thảo cho nhiều khách hàng

 • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực thương mại hàng hóa: hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng gia công hàng hóa, hợp đồng môi giới thương mại, hợp đồng hợp tác thương mại, hợp đồng đại lý, hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa, các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế;
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh: Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa cá nhân với pháp nhân, Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa pháp nhân với pháp nhân, Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài;
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ gồm tư vấn hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng nhượng quyền thương mại;
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng góp vốn thành lập công ty, hợp đồng ủy thác quản lý vốn, hợp đồng mua bán công ty, sáp nhập doanh nghiệp;
 • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng đầu tư kinh doanh bất động sản: chuyển nhượng, thuê, cho thuê, môi giới, quản lý, hợp tác kinh doanh liên quan đến bất động sản;
 • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng: tư vấn thiết kế, tư vấn thi công, hợp đồng tư vấn quản lý dự án, hợp đồng tổng thầu EPC, hợp đồng chìa khóa trao tay…;
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực vận tải: hợp đồng giao nhận, hợp đồng cho thuê kho bãi, hợp đồng logistic, hợp đồng thuê xe ô tô…;
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm: hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng cầm cố, hợp đồng thế chấp, hợp đồng vay và cho vay, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp…;
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng thương mại dịch vụ: hợp đồng tài trợ, hợp đồng quảng cáo, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng truyền thông;
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng dự án, hợp đồng mua bán và chuyển nhượng chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác);
 • Tư vấn xây dựng các văn bản trong lĩnh vực lao động như soạn thảo hợp đồng lao động, thỏa thuận bảo mật, thỏa thuận không cạnh tranh, hợp đồng đào tạo, tuyển dụng nhân sự;
 • Soạn thảo hợp đồng dân sự: hợp đồng phân chia tài sản, hợp đồng mượn tài sản, hợp đồng vay tiền, hợp đồng vay tài sản, hợp đồng thuê nhà, hợp đồng mượn nhà…

Lý do Quý khách nên lựa chọn dịch vụ soạn thảo hợp đồng thương mại của Công ty Luật Việt An

 • Hợp đồng thương mại là cơ sở pháp lý để cá nhân, tổ chức thực hiện các hoạt động thương mại như mua bán hàn hàng hóa và cung ứng dịch vụ với đối tác. Hợp đồng thương mại là cơ sở pháp lý cao nhất trong giao dịch thương mại giữa các thương nhân với nhau là cơ sở để đảm bảo rằng những thỏa thuận giữa các bên trong quan hệ được thực hiện theo đúng thỏa thuận ban đầu và theo quy định của pháp luật. Đồng thời, là cơ sở là căn cứ để khi có mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra quyền và lợi ích của mỗi bên sẽ được bảo vệ theo quy định pháp luật. Do đó, đối với hợp đồng thương mại các bên nên sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng của Coogn ty luật Việt An – một hãng luật có uy tín, kinh nghiệm lâu năm và hiểu biết toàn diện các vấn đề liên quan đến giao dịch thương mại để giúp quý khách hàng đảm bảo cân bằng lợi ích giữa các bên trong hợp đồng.
 • Sở dĩ khách hàng nên sử dụng dịch vụ tư vấn, soạn thảo hợp đồng của Công ty luật Việt An ngay từ khi bắt đầu thương thảo, đàm phán ký kết hợp đồng thay vì đợi đến lúc xảy ra tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bởi những nội dung chưa rõ ràng mới tìm kiếm luật sư bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Chính vì vậy, để đảm bảo sự chặt chẽ về nội dung của hợp đồng và tránh những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng khách hàng nên sử dụng dichj vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thương mại vửa ít tốn kém chi phí vừa hạn chế tối đa các rủi ro pháp lý khi xảy ra tranh chấp.
 • Mặc dù, nhiều doanh nghiệp hiện nay đã có bộ phận pháp lý nhưng đối với các hợp đồng thương mại nhiều đơn vị chuyên nghiệp và có tầm nhìn vẫn tìm đến Luật Việt An với mong muốn tìm được các luật sư thực sự có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng để hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo hợp đồng thương mại nhằm đảm bảo an toàn pháp lý cao nhất, tuân thủ các quy định của pháp luật và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng. Bởi lẽ, các luật sư công ty luật Việt An không chỉ có kiến thức lý thuyết chuyên môn đảo tạo bài bản mà còn có kinh nghệm thực tế, va chạm nhiều tình huống khác nhau nhằm có những tư vấn pháp lý, lời khuyên hữu ích cho mỗi giao dịch thương mại một cách hữu hiệu và an toàn.
 • Đối với các luật sư tư vấn hợp đồng thương mại của Luật Việt An sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc xem xét tình huống, tìm kiếm quy định pháp luật và bắt tay vào việc soạn thảo nên bản hợp đồng phù hợp và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
 • Luật sư của Luật Việt An sẽ trực tiếp soạn thảo và rà soát hợp đồng do đó khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi giao phó việc soạn thảo hợp đồng cho các luật sư của Luật Việt An. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và nâng cao tầm vóc, uy tín của mình trong việc xây dựng nên thương hiệu Luật Việt An. Chúng tôi cũng có thể cân bằng hài hòa lợi ích giữa các bên và hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn, soạn thảo hợp đồng thương mại xin vui lòng liên hệ tới Cong ty luật Việt An để được các luật sư của chúng tôi hỗ trợ nhanh nhất và tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn hợp đồng

  Tư vấn hợp đồng

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO