Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí

Do sự phát triển như vượt bậc của khoa học kỹ thuật đã tạo ra những sản phẩm ngày càng nhỏ về kích cỡ có chức năng điều khiển tự động hóa được gọi là mạch tích hợp, chúng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong các sản phẩm điện tử ngày nay. Tuy vậy, những thiết kế về mạch tích hợp này rất dễ bị sao chép, đánh cắp khi không được bảo hộ. Vậy, để bảo hộ đối với thiết kế bố trí cần những điều kiện nào? Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, công ty Luật Việt An đưa ra bài viết về điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí dưới đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022.
 • Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP.

Thiết kế bố trí là gì?

Theo quy định tại khoản 14 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022 thì mạch tích hợp là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm và trong đó có các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực, một số hay tất cả các mối liên kết được gắn bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn nhằm thực hiện chức năng điện tử. Mạch tích hợp còn có thể gọi là IC, chip hay mạch vi điện tử. Theo đó, mạch tích hợp là đối tượng để thiết kế và được sản xuất sau khi có thiết kế. Việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ không phải đối với mạch tích hợp mà là thiết kế bố trí

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (hay còn gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết của các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn. Các yếu tố của mạch tích hợp để thiết kế bố trí được bảo hộ gồm:

 • Các phần tử giao diện
 • Các thiết bị lập trình được
 • Dạng vật chất thể hiện thiết kế bố trí
 • Chức năng lưu trữ thông tin hoặc xử lý logic thông tin

Quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí

Căn cứ tại Điều 68 Luật Sở hữu trí tuệ có quy định về hai điều kiện cụ thể để có thể bảo hộ thiết kế bố trí nhằm phù hợp với thực tiễn bảo hộ thiết kế bố trí trên thế giới là tính nguyên gốctính mới thương mại.

Tính nguyên gốc của thiết kế bố trí

Thiết kế bố trí được coi là có tính nguyên gốc nếu đáp ứng được các điều kiện sau đây:

 • Thiết kế bố trí là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả.
 • Thiết kế này chưa được người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn biết đến một cách rộng rãi tại thời điểm tạo ra thiết kế bố trí đó.

Tính mới thương mại của thiết kế bố trí

Tính mới thương mại của thiết kế bố trí là yêu cầu bổ sung để nó được bảo hộ. Tính mới thương mại được xác định bằng các yêu cầu về khai thác thương mại Thiết kế bố trí. Một thiết kế bố trí được coi là có tính mới thương mại nếu chưa được khai thác thương mại tại bất kỳ nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn đăng ký.

Theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện hành, thiết kế bố trí không bị coi là mất tính mới thương mại nếu đơn đăng ký thiết kế bố trí được nộp trong thời hạn hai năm kể từ ngày thiết kế bố trí đó đã được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác nhằm mục đích thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Khai thác thiết kế bố trí nhằm mục đích thương mại ở trường hợp trên được coi là hành vi phân phối công khai nhằm mục đích thương mại đối với mạch tích hợp bán dẫn được sản xuất theo thiết kế bố trí hoặc hàng hoá chứa mạch tích hợp bán dẫn đó.

Hồ sơ đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí

Để đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn thì cần phải chuẩn bị những loại giấy tờ như sau:

 • 02 Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, đánh máy theo mẫu số 02-TKBT Phụ lục A Thông tư 01/2007/TT-BKHCN.
 • 04 bộ bản vẽ và ảnh chụp thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.
 • Thông tin về chức năng và cấu tạo của mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.
 • Mẫu mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí, đối với trường hợp thiết kế bố trí đã được khai thác thương mại.
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Lưu ý: Lệ phí đối với việc đăng ký văn bằng bảo hộ đối với thiết kế bố trí gồm những khoản sau:

 • Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng (một trăm năm mươi ngàn đồng).
 • Phí công bố đơn: 120.000 đồng (một trăm hai mươi ngàn đồng).
 • Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 đồng (sáu mươi ngàn đồng)/01 hình.
 • Phí thẩm định: 180.000 đồng (một trăm tám mươi ngàn đồng).

Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, quý khách có thể thực hiện thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn như sau:

Bước 1: Nộp và tiếp nhận đơn

Sau khi hoàn thiện giấy tờ thì quý khách có thể nộp trực tiếp, gửi qua bưu điện hoặc nộp đơn trực tuyến.

Đối với hình thức nộp đơn trực tiếp

Quý khách nộp trực tiếp đơn đăng ký hoặc qua dịch vụ của bưu điện đến trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc các Văn phòng đại diện của Cục tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

Lưu ý: Trong trường hợp nộp hồ sơ đơn đăng ký thiết kế bố trí qua bưu điện thì quý khách cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện. Sau đó photo Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các trụ sở, văn phòng của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp.

Đối với hình thức nộp đơn trực tuyến

Qúy khách cần có chứng thư số và chữ ký số và có tài khoản trên hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn

Sau khi tiếp nhận đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, đơn đăng ký thiết kế bố trí sẽ được Thẩm định hình thức đơn trong thời gian 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Đây là thủ tục nhằm kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn để từ đó đưa ra kết luận đơn có hợp lệ hay không.

 • Trong trường hợp đơn hợp lệ thì phía Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi cho người nộp đơn quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. Trong đó đồng thời nêu rõ đối tượng nêu trong đơn có khả năng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
 • Đối với trường hợp đơn không hợp lệ thì bên phía Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn quyết định từ chối chấp nhận đơn.

Bước 3: Công bố đơn

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ thì đơn đăng ký sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Thời hạn công bố đơn sẽ khoảng 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

Bước 4: Thông báo dự định cấp và ra quyết định cấp hoặc từ chối Giấy chứng nhận đăng ký

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp, Nếu không có ý kiến người thứ ba phản đối việc đăng ký thiết kế hoặc có ý kiến phản đối nhưng kết quả xử lý chứng minh rằng ý kiến phản đối đó không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo dự định cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn đối với đối tượng được nêu trong đơn và ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn nộp phí công bố, phí đăng bạ và lệ phí cấp văn bằng bảo hộ.

Trên đây là bài viết về điều kiện, thủ tục bảo hộ đối với thiết kế bố trí. Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc về các vấn đề bảo hộ đối với thiết kế bố trí xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO