Điều kiện thành lập chi nhánh của công ty

Hiện nay, do nhu cầu mở rộng quy mô, hoạt động kinh doanh nên nhiều công ty đã thành lập các chi nhánh để đáp ứng nhu cầu. Chi nhánh công ty là một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Vậy điều kiện khi thành chi nhánh của công ty là gì? Sau đây, Luật Việt An sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến điều kiện thành lập chi nhánh của công ty.

Chi nhánh công ty

Khái quát về thành lập chi nhánh của công ty Việt Nam

Thông tin Nội dung cụ thể
Căn cứ pháp lý – Luật Doanh nghiệp năm 2020;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

– Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

– Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục chính cần thực hiện Đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt chi nhánh
Tài liệu khách hàng cần cung cấp – Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh.

Cách thức nộp hồ sơ – Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;

– Dịch vụ bưu chính;

– Qua mạng điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn);

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

 

Kết quả hồ sơ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh
Phí, lệ phí Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (Thông tư 47/2019/TT-BTC):

– Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh: 50.000 đồng/hồ sơ.

Miễn khi đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

– Phí công bố thông tin: 100.000 đồng/ hồ sơ.

Chi nhánh công ty là gì?

Theo quy định tại điều 84 Bộ Luật dân sự 2015, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc pháp nhân, không phải là pháp nhân. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, chi nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc tất cả những chức năng của doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả chức năng đại diện theo uỷ quyền.

Chi nhánh công ty khác văn phòng đại diện công ty ở chỗ, nếu văn phòng đại điện không có chức năng kinh doanh của công ty thì chi nhánh lại có chức năng kinh doanh và phải kinh doanh các ngành nghề đúng với các ngành nghề đã được công ty đăng ký.

Điều kiện thành lập chi nhánh của công ty

Điều kiện tên chi nhánh

 • Tên chi nhánh phải sử dụng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, cũng có thể kết hợp với chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu. T
 • Tên chi nhánh phải bao gồm tên công ty kèm theo cụm từ “Chi nhánh”.
 • Tên chi nhánh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh. Tên chi nhánh được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh phát hành.
 • Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

Điều kiện trụ sở chính của chi nhánh

 • Trụ sở chính của chi nhánh là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam và phải có địa chỉ cụ thể, bao gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ, phố, đường, thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trụ sở chính cũng cần có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
 • Công ty có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể thành lập chi nhánh của công ty tại nước ngoài.

Điều kiện ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh

 • Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải tương tự với ngành, nghề kinh doanh của công ty. Chi nhánh chỉ được đăng ký để thực hiện các ngành nghề đã được đăng ký ban đầu bởi công ty gốc.
 • Nếu muốn đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh khác, cần đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đó cho doanh nghiệp chính trước rồi mới thực hiện việc đăng ký bổ sung cho chi nhánh sau.

Điều kiện người đứng đầu chi nhánh

Người đứng đầu chi nhánh phải là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Người này có thể là một người khác hoặc một thành viên của công ty. Tuy nhiên, người đứng đầu chi nhánh không được nằm trong trường hợp bị treo mã số thuế trên hệ thống đăng ký thuế và đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Điều kiện thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài

Theo Điều 8 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập chi nhánh khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Theo cam kết trong các điều ước quốc tế;
 • Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
 • Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
 • Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài.

Điều kiện theo pháp luật chuyên ngành

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Theo Điều 76 Luật Chứng khoán 2019, công ty chứng khoán nước ngoài được thành lập chi nhánh tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Chưa thành lập, tham gia góp vốn vào công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam do công ty chứng khoán nước ngoài sở hữu trên 49% vốn điều lệ.
 • Vốn cấp tối thiểu cấp cho chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam là 10 tỷ đồng (Khoản 2 Điều 175 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).
 • Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán.
 • Có Tổng giám đốc (Giám đốc), tối thiểu 03 nhân viên có chứng chỉ hành nghề tư vấn đầu tư chứng khoán và tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ. Tổng giám đốc (Giám đốc) phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo Khoản 5 Điều 74 của Luật Chứng khoán 2019.

Điều kiện thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Các ngân hàng nước ngoài muốn thành lập chi nhánh tại Việt Nam phải tuân thủ các điều kiện theo Khoản 3 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

 • Chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có vốn được cấp tối thiểu là 15 triệu đô la Mỹ (USD) (Điều 2 Nghị định 86/2019/NĐ-CP).
 • Người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 41 của Luật Các tổ chức tín dụng;
 • Hoạt động dự kiến thực hiện tại Việt Nam phải là hoạt động mà tổ chức tín dụng nước ngoài đang được phép thực hiện tại nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính.

Điều kiện thành lập chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam

Để thành lập chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài ở Việt Nam, cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 67 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và Điều 11, Điều 36 Nghị định 46/2023/NĐ-CP, cụ thể:

 • Chỉ thành lập chi nhánh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài hoặc tái bảo hiểm nước ngoài.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính cho phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam để hoạt động trong phạm vi các nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp được phép kinh doanh.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài có ít nhất 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dự kiến đề nghị cấp giấy phép thực hiện tại Việt Nam.
 • Về vốn pháp định: Vốn được cấp tối thiểu của chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài theo Nghị định 46/2023/NĐ-CP.
 • Nguồn vốn thành lập chi nhánh là nguồn hợp pháp, không sử dụng vốn vay hoặc nguồn vốn ủy thác đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Theo Luật Luật sư 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2012, năm 2015 và Nghị định 123/2013/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 137/2018/NĐ-CP, điều kiện thành lập chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam như sau:

 • Luật sư chi nhánh công ty luật nước ngoài không được tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước Tòa án Việt Nam hoặc thực hiện các dịch vụ về giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam, chỉ được hành nghề tư vấn pháp luật Việt Nam.
 • Công ty luật nước ngoài cam kết và bảo đảm có ít nhất hai luật sư nước ngoài, trong đó cử một luật sư làm Trưởng chi nhánh.
 • Trưởng chi nhánh quản lý, điều hành hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam, đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của tổ chức luật sư nước ngoài.
 • Trưởng chi nhánh có thể là luật sư Việt Nam và phải có ít nhất hai năm liên tục hành nghề luật sư.

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Bước 1 Nộp hồ sơ Công ty nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh.
Bước 2 Nộp lệ phí đăng ký thành lập Khi nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, công ty sẽ phải đóng lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.
Bước 3 Xử lý hồ sơ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Bước 4 Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Giấy chứng nhận này sẽ xác nhận rằng chi nhánh đã được đăng ký và hoạt động hợp pháp trong khu vực đó.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Lưu ý về thành lập chi nhánh của công ty ở nước ngoài tại Việt Nam

 • Nghĩa vụ thông báo: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức lập chi nhánh ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương.
 • Nghĩa vụ báo cáo: Trước ngày 30 tháng 01 hàng năm, chi nhánh nước ngoài có trách nhiệm gửi báo cáo theo mẫu của Bộ Công Thương về hoạt động của mình trong năm trước đó qua đường bưu điện tới Cơ quan cấp Giấy phép.
 • Nghĩ vụ thuế: Thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam; trường hợp cần áp dụng chế độ kế toán thông dụng khác thì phải được Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận.
 • Thời hạn giấy phép: Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn. Thương nhân nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh khi hết thời hạn quy định trong Giấy phép.

Dịch vụ thành lập chi nhánh của công ty của Luật Việt An

 • Tư vấn pháp luật về điều kiện thành lập chi nhánh của công ty Việt Nam;
 • Tư vấn cho công ty nước ngoài về điều kiện, thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam;
 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, tài liệu xin và gia hạn Giấy phép thành lập chi nhánh;
 • Đại diện cho khách hàng, tiến hành nộp hồ sơ và theo dõi hồ sơ từ cơ quan nước nhà nước;
 • Tư vấn nghĩa vụ thuế cho chi nhánh;
 • Dịch vụ đăng ký thay đổi hoạt động chi nhánh;
 • Giải đáp các vấn đề pháp lý trong quá trình thành lập chi nhánh cũng như sau khi chi nhánh đi vào hoạt động;

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hay có nhu cầu hỗ trợ dịch vụ pháp lý liên quan đến thành lập chi nhánh, thành lập doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Bài viết được cập nhật đến tháng 5/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO