09 33 11 33 66
info@luatvietan.vn
Email: info@luatvietan.vn

Điều kiện thành lập chi nhánh của công ty

Hiện nay, do nhu cầu mở rộng quy mô, hoạt động kinh doanh nên nhiều công ty đã thành lập các chi nhánh để đáp ứng nhu cầu. Chi nhánh công ty là một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Vậy điều kiện khi thành chi nhánh của công ty là gì? Sau đây, Luật Việt An sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến điều kiện thành lập chi nhánh của công ty.

Chi nhánh công ty

Văn bản pháp luật

 • Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Luật Thương mại năm 2005;
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Chi nhánh công ty là gì?

Theo quy định tại điều 84 Bộ Luật dân sự 2015, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc pháp nhân, không phải là pháp nhân. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, chi nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc tất cả những chức năng của doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả chức năng đại diện theo uỷ quyền.

Chi nhánh công ty khác văn phòng đại diện công ty ở chỗ, nếu văn phòng đại điện không có chức năng kinh doanh của công ty thì chi nhánh lại có chức năng kinh doanh và phải kinh doanh các ngành nghề đúng với các ngành nghề đã được công ty đăng ký.

Quyền thành lập chi nhánh của công ty

 • Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.
 • Trường hợp thành lập chi nhánh, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh.

Điều kiện thành lập chi nhánh của công ty

Để có thể thành lập chi nhánh, công ty phải lưu ý đáp ứng những điều kiện sau đây:

Điều kiện chủ thể thành lập

Các loại hình Công ty có thể thành lập chi nhánh gồm: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần.

Khi các doanh nghiệp mong muốn mở rộng kinh doanh có thể thành lập một hoặc một vài chi nhánh tại địa chỉ khác để thực hiện 1 phần hoặc toàn bộ các chức năng kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp chính.

Trước khi có thể thành lập chi nhánh, công ty gốc phải đã được thành lập. Thủ tục thành lập chi nhánh không thể thực hiện đồng thời với thủ tục thành lập công ty..

Điều kiện tên chi nhánh

 • Tên chi nhánh phải sử dụng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, cũng có thể kết hợp với chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu. T
 • Tên chi nhánh phải bao gồm tên công ty kèm theo cụm từ “Chi nhánh”.
 • Tên chi nhánh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh. Tên chi nhánh được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh phát hành.
 • Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

Điều kiện trụ sở chính của chi nhánh

 • Trụ sở chính của chi nhánh là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam và phải có địa chỉ cụ thể, bao gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ, phố, đường, thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trụ sở chính cũng cần có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
 • Công ty có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể thành lập chi nhánh của công ty tại nước ngoài.

Điều kiện ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh

 • Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải tương tự với ngành, nghề kinh doanh của công ty. Chi nhánh chỉ được đăng ký để thực hiện các ngành nghề đã được đăng ký ban đầu bởi công ty gốc.
 • Nếu muốn đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh khác, cần đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đó cho doanh nghiệp chính trước rồi mới thực hiện việc đăng ký bổ sung cho chi nhánh sau.

Điều kiện người đứng đầu chi nhánh

Người đứng đầu chi nhánh phải là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Người này có thể là một người khác hoặc một thành viên của công ty. Tuy nhiên, người đứng đầu chi nhánh không được nằm trong trường hợp bị treo mã số thuế trên hệ thống đăng ký thuế và đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh.
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ (trường hợp sử dụng dịch vụ của Luật Việt An).

Lệ phí thành lập chi nhánh công ty

Theo quy định tại Thông tư số 47/2019/TT-BTC thì:

 • Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh) là 50.000 đồng/lần.
 • Phí Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần.

Lưu ý:

 • Đối với hình thức đăng ký thành lập chi nhánh công ty qua mạng, doanh nghiệp sẽ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, tức là chỉ cần nộp phí công bố nội dung.
 • Ngoài ra, chi nhánh còn cần chi phí cho việc khắc dấu, mua chữ ký số kê khai báo cáo thuế, mua hóa đơn điện tử, làm biển hiệu tại trụ sở và các chi phí dịch vụ khác.

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Bước 1: Nộp hồ sơ

Sau khi đã hoàn tất hồ sơ thành lập chi nhánh, công ty nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh.

Cách thức thực hiện:

 • Đăng ký trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện qua Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Đăng ký online qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia bằng chữ ký số công cộng hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Nộp lệ phí đăng ký thành lập

Khi nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, công ty sẽ phải đóng lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.
 • Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Sau khi tiến hành đóng lệ phí và kiểm tra hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh nếu hồ sơ đáp ứng đủ các yêu cầu và quy định.

Giấy chứng nhận này sẽ xác nhận rằng chi nhánh đã được đăng ký và hoạt động hợp pháp trong khu vực đó.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Lưu ý về thành lập chi nhánh của công ty ở nước ngoài

 • Việc lập chi nhánh của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức lập chi nhánh ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về chi nhánh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Dịch vụ thành lập chi nhánh của công ty của Công ty Luật Việt An

 • Tư vấn pháp luật về thành lập chi nhánh của công ty;
 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, tài liệu liên quan đến thành lập chi nhánh;
 • Đại diện cho khách hàng, tiến hành nộp hồ sơ và theo dõi hồ sơ từ cơ quan nước nhà nước;
 • Giải đáp các vấn đề pháp lý trong quá trình thành lập chi nhánh cũng như sau khi chi nhánh đi vào hoạt động.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hay có nhu cầu hỗ trợ dịch vụ pháp lý liên quan đến thành lập chi nhánh, thành lập doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 33 11 33 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 67 55 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO