Điều kiện thành lập công ty kinh doanh online

Từ sự ảnh hưởng của các cuộc cách mạng công nghệ, cộng thêm sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 đã khiến cho nhiều cá nhân, tổ chức chuyển hướng sang thành lập các công ty kinh doanh online. Vậy điều kiện thành lập công ty kinh doanh online là gì? Công ty Luật Việt An sẽ giải đáp thắc mắc này của quý khách hàng trong bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định 52/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 85/2021/NĐ-CP về thương mại điện tử.

Kinh doanh online là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử, hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác.

Trong khi đó kinh doanh online là một hình thức bán hàng, mà người kinh doanh sẽ giao bán hàng hóa, dịch vụ của họ hoặc của người khác qua các phương tiện điện tử, đặc biệt là Internet, tức là trao đổi một cách trực tuyến.

Do đó, kinh doanh online là một trong các hoạt động của hoạt động thương mại điện tử, theo đó việc kinh doanh online sẽ thuộc vào phạm vi điều chỉnh của các quy phạm pháp luật điều chỉnh cho hoạt động thương mại điện tử.

Các hình thức kinh doanh online

Dựa trên Điều 25 Nghị định 52/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP về thương mại điện tử, có các hình thức kinh doanh online như sau:

 • Thiết lập website thương mại điện tử bán hàng;
 • Thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh online ở Việt Nam hiện nay

Theo Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020, hoạt động thương mại điện tử là một ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Mà theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử, điều kiện đầu tư kinh doanh là điều kiên cá nhân, tổ chức phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Tương tự như việc đầu tư, việc thành lập công ty kinh doanh online cũng yêu cầu những điều kiện nhất định, cụ thể các điều kiện thành lập công ty kinh doanh online bao gồm:

 • Điều kiện về chủ thể thành lập công ty;
 • Điều kiện về loại hình doanh nghiệp;
 • Điều kiện về thiết lập website thương mại điện tử bán hàng;
 • Điều kiện về thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Điều kiện về chủ thể thành lập công ty

Trong số các điều kiện thành lập công ty kinh doanh online, điều kiện về chủ thể thành lập công ty là điều kiện đầu tiên, cũng như là một điều kiện vô cùng quan trọng mà cá nhân, tổ chức cần đặc biệt chú ý trước khi thành lập doanh nghiệp.

Dựa trên quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2020 về quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, trừ các cá nhân, tổ chức sau:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • Cán bộ, công chức, viên chức;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp,…;
 • Cán bộ lãnh đảo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước;
 • Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức hay làm chủ hành vi, tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện, giáo dục bắt buộc hoặc Tòa án ra quyết định cấm…;
 • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định.

Do đó, nếu không thuộc vào các đối tượng được liệt kê ở trên, các cá nhân, tổ chức có quyền thành lập công ty kinh doanh online theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về loại hình doanh nghiệp

Theo tại Điều 1 Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2020, hiện nay có các loại hình doanh nghiệp sau:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Công ty cổ phần;
 • Công ty hợp doanh;
 • Doanh nghiệp tư nhân.

Khi thành lập doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn một trong các loại hình doanh nghiệp trên. Tuy nhiên, khi đăng ký thành lập doanh nghiệp theo loại hình nào thì phải đáp ứng các điều kiện nhất định đối với loại hình doanh nghiệp đó.

Chẳng hạn, khi đăng ký thành lập công ty cổ, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ các giấy tờ theo quy định tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2020 và Điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể, hồ sơ đăng ký công ty cổ phần phải bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao các giấy tờ như:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân với cá nhân là cổ đông sáng lập và cá nhân là cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức với cổ đông là tổ chức (có văn bản cử người đại diện theo ủy quyền) và cổ đông là tổ chức là nhà đầu tư nước ngoài (Bản sao giấy tờ pháp lý phải được hợp pháp hóa lãnh sự);
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

Dựa vào Khoản 2 Điều 25 Nghị định 52/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP về Thương mại điện tử, có thể hiểu website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử được thiết lập bởi các thương nhân, tổ chức, cá nhân để nhằm phục vụ cho mục đích của họ là hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

Kết hợp cùng với Điều 52 Nghị định 52/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 85/2021/NĐ-CP về Thương mại điện tử, các điều kiện mà các thương nhân phải đáp ứng để có thể thiết lập website thương mại điện tử bán hàng bao gồm:

 • Là thương nhân, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp.
 • Có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan tới vấn đề quản lý thông tin trên Internet.
 • Đã thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Công thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng.

Bên cạnh đó, quy định pháp luật không chỉ đặt ra yêu cầu đối với việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng, mà còn đặt ra các điều kiện đối với website thương mại điện tử bán hàng.

Căn cứ theo Mục 1 Nghị định 52/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 85/2021/NĐ-CP về thương mại điện tử, các yêu cầu về website thương mại điện tử mà thương nhân cần đáp ứng gồm:

 • Website thương mại điện tử bán hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin về người sở hữu website, hàng hóa, dịch vụ và các điều khoản của hợp đồng mua bán áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website.
 • Thông tin phải đảm bảo rõ ràng, chính xác, dễ tìm và dễ hiểu; được sắp xếp tại các mục tương ứng trên website và có thể truy cập bằng phương pháp trực tuyến; có khả năng lưu trữ, in và hiển thị được về sau; được hiển thị rõ đối với khách hàng trước thời điểm khách hàng gửi đề nghị mua hàng, giao kết hợp đồng.
 • Thông tin tối thiểu về chủ sở hữu website phải được công bố trên trang chủ website bao gồm: Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế thu nhập cá nhân của cá nhân;số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.
 • Thông tin về giá hàng hóa hoặc dịch vụ, nếu có, phải thể hiện rõ giá đó đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ như thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác.

Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Căn cứ theo Điều 54 Nghị định 52/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 19 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP về thương mại điện tử, để thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thương nhân cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thương nhân là tổ chức có ngành nghề kinh doanh hoặc chức năng, nhiệm vụ phù hợp với các quy định của pháp luật.
 • Website được thiết lập có tên miền hợp lệ và phải đáp ứng đúng các yêu cầu về quản lý thông tin trên Internet.
 • Đưa ra được đề án cung cấp dịch vụ với những nội dung như:
 • Mô hình tổ chức hoạt động;
 • Cấu trúc, các tính năng cũng như các mục thông tin chủ yếu của website;
 • Quyền và trách nhiệm giữa thương nhân cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ này của thương nhân.
 • Bộ Công thương đã xác nhận rằng thương nhân đã đăng ký việc thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Khuyến nghị dành cho doanh nghiệp

Tuy việc thành lập công ty kinh doanh online ngày càng trở nên phổ biến, nhưng các điều kiện để thành lập công ty kinh doanh online vẫn còn nhiều phức tạp. Chính vì thế, trước khi thành lập công ty theo ý muốn, quý khách hàng cần quan tâm nhiều hơn đến các điều kiện này và nên tìm đến đội ngũ chuyên gia về pháp luật uy tín như công ty Luật Việt An để nhận được sự tư vấn thích hợp nhất.

Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc về điều kiện thành lập công ty kinh doanh online xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO