Điều kiện thành lập công ty kinh doanh xử lý rác thải

Hiện nay, vấn đề môi trường luôn được xã hội quan tâm, trong đó rác thải là vấn đề nhức nhối luôn được đưa ra để tìm cách giải quyết. Nhiều công ty kinh doanh xử lý rác thải ra đời để đáp ứng như cầu đó. Tuy nhiên, để được kinh doanh xử lý rác thải không phải điều đơn giản, các cá nhân tổ chức phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định. Vậy điều kiện thành lập công ty công nghệ kinh doanh xử lý rác thải gồm những gì? Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, công ty Luật Việt An đưa ra bài viết điều kiện thành lập công ty xử lý rác thải dưới đây.

Công ty kinh doanh xử lý rác thải

Căn cứ pháp lý

 • Biểu Cam kết Việt Nam trong WTO.
 • Luật Bảo vệ môi trường 2020.
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
 • Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
 • Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Công ty kinh doanh xử lý rác thải là gì?

Rác thải là những vật dụng, dụng cụ phế thải sau khi được sử dụng sẽ được thải ra ngoài môi trường. Dựa theo tính chất của từng loại rác thải sẽ được phân thành nhiều loại khác nhau. Hiện nay, có 3 loại rác thải chủ yếu là: rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại (chứa các chất độc hại đễ gây cháy nổ hoặc dễ phản ứng hóa học khi tiếp xúc với chất khác) và rác thải công nghiệp. Nhằm giúp xử lý rác thải dễ dàng hơn và bảo vệ sức khỏe của người lao động hãy phân loại rác thải.

Công ty xử lý rác thải là đơn vị chuyên thu gom, giám sát, xử lý, phân loại rác thải nhằm mục đích bảo vệ cảnh quan môi trường và giúp hệ sinh thái bền vững hơn.

Ngành nghề kinh doanh của công ty kinh doanh xử lý rác thải

Pháp luật Việt Nam cho phép các doanh nghiệp được phép hoạt động kinh doanh những ngành nghề pháp luật không cấm. Tuy nhiên, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải đăng ký ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty. Công ty kinh doanh xử lý rác thải cần phải đăng ký kinh doanh những ngành nghề bao gồm:

STT Tên ngành Mã ngành
1. Thu gom rác thải không độc hại 3811
2. Thu gom rác thải độc hại

 • Thu gom rác thải y tế

Thu gom rác thải độc hại khác

3812
3. Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại 3821
4. Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại

 • Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế

Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại khác

3822
5. Tái chế phế liệu

 • Tái chế phế liệu kim loại

Tái chế phế liệu phi kim loại

3830
6. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với kinh doanh xử lý rác thải

Cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO

Dựa theo Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO, Việt Nam khi gia nhập WTO đã có cam kết mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường đối với Dịch vụ xử lý rác thải (CPC 9402) ở Việt Nam. Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO nêu rõ không hạn chế trừ khẳng định rằng các dịch vụ được cung cấp để thực thi quyền hạn của Chính phủ như được quy định tại Điều I:3(c) có thể được giao cho các công ty độc quyền công hoặc dành đặc quyền cho các nhà khai thác tư nhân. Trong vòng 4 năm kể từ ngày gia nhập, tỷ lệ sở hữu của nước ngoài trong liên doanh không được vượt quá 51%, hiện nay hạn chế về vốn góp đã bị bãi bỏ.

Để bảo đảm phúc lợi công cộng, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài không được thu gom rác trực tiếp từ các hộ gia đình. Họ chỉ được phép cung cấp dịch vụ tại các điểm thu gom rác thải do chính quyền địa phương cấp tỉnh và thành phố chỉ định.

Đồng thời Biểu cam kết cũng cam kết bổ sung các công ty nước ngoài được phép kinh doanh ở Việt Nam dưới hình thức Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao (BOT) và Xây dựng-Chuyển giao-Vận hành (BTO).

Ngoài ra, căn cứ phụ lục II Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì ngành kinh doanh xử lý, sử dụng rác thải sinh hoạt để làm nhiên liệu trong sản xuất vật liệu xây dựng là một ngành nghề được ưu đãi đầu tư. Theo đó, có thể thấy pháp luật Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh xử lý rác thải.

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh xử lý rác thải

Điều kiện chung để thành lập công ty kinh doanh xử lý rác thải

Thành lập công ty kinh doanh xử lý rác thải yêu cầu doanh nghiệp phải đáp ứng khá nhiều điều kiện. Bởi vì kinh doanh lĩnh vực này có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và sức khỏe con người.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh lĩnh vực thu gom, xử lý rác thải phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 4 Luật Bảo vệ môi trường 2020;
 • Đáp ứng điều kiện cụ thể đối với từng loại hình: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại được quy định tại Chương VI Luật Bảo vệ môi trường 2020;
 • Cung cấp thông tin đối với từng loại hình chất thải về: khối lượng phát sinh, thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng và các thông tin về công nghệ, công trình xử lý, kết quả quan trắc.

Điều kiện kinh doanh xử lý rác thải

Công ty kinh doanh xử lý rác thải cần phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 4 Luật Bảo vệ môi trường 2020;
 • Đáp ứng điều kiện cụ thể đối với từng loại hình: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại được quy định tại Chương VI Luật Bảo vệ môi trường 2020;
 • Cung cấp thông tin đối với từng loại hình chất thải về: khối lượng phát sinh, thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng và các thông tin về công nghệ, công trình xử lý, kết quả quan trắc.

Thủ tục thành lập công ty xử lý rác thải

Đối với công ty 100% vốn Việt Nam

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp.

Bước 2: Soạn thảo và nộp hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị xin phép được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xử lý rác thải, chất thải độc hại
 • Điều lệ công ty xử lý rác thải.
 • Danh sách các cổ đông hoặc thanh viên trực thuộc công ty.
 • 01 bản sao báo cáo đánh giá tác động đối với môi trường. Báo cáo đã được Bộ tài nguyên và môi trường phê duyệt về dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải hoặc các hồ sơ, giấy tờ thay thế quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư
 • Nội dung cụ thể về kế hoạch, cách thức quản lý và xử lý có cơ quan quản lý phê duyệt.
 • Giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân: Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước đôi với cá nhân.
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân: Giấy phép đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, giấy ủy quyền… đối với tổ chức.
 • Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Bước 3: Nộp hồ sơ và đăng bố cáo

Bước 4: Làm con dấu pháp nhân

Bước 5: Thủ tục sau khi thành lập công ty

Đối với công ty có vốn nước ngoài

Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư với dự án đầu tư kinh doanh tại Việt Nam (Trình và xin phép từ các bộ liên quan )

Bước 2 : Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty xử lý rác thải;
 • Danh sách thành viên/cổ đông;
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Bước 3 : Nhận kết quả và hoàn tất các thủ tục về thuế nhà đầu tư

Lệ phí thành lập công ty kinh doanh xử lý rác thải

Phí, lệ phí thành lập công ty bao gồm:

 • Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/ lần. Trường hợp đăng ký qua mạng, doanh nghiệp được miễn lệ phí này.
 • Phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại thời điểm nộp hồ sơ (theo quy định tại Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

Ngoài ra công ty cũng cần dự trù chuẩn bị chi phí cho một số việc như là mua hoá đơn, làm thủ tục phát hành hóa đơn tài chính, mua chữ ký số,…

Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty xử lý rác thải xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO