Điều kiện thành lập phòng khám nha khoa

Hiện nay, điều kiện kinh tế nước ta ngày càng phát triển, tiêu chuẩn sống và nhu cầu được đảm bảo sức khỏe của người dân cũng ngày càng được nâng cao. Một trong những nhu cầu thu hút được đông đảo sự quan tâm của người dân chính là sức khỏe răng miệng; chính vì vậy, nhu cầu thành lập phòng khám nha khoa ngày càng tăng. Tuy nhiên, làm thế nào để đáp ứng được điều kiện để thành lập được phòng khám nha khoa là một câu hỏi khiến cho rất nhiều chủ phòng khám đau đầu. Hiểu rõ được sự khó khăn này, Luật Việt An sẽ tổng hợp những quy định của pháp luật về điều kiện thành lập phòng khám nha khoa trong bài viết dưới đây.

Đăng ký kinh doanh Phòng khám nha khoa

Cơ sở pháp lý

 • Biểu cam kết dịch vụ WTO.
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023;
 • Nghị định 96/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023;
 • Thông tư 32/2023/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám nha khoa

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung để cấp giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 40 Nghị định 96/2023/NĐ-CP, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập phòng khám nha khoa phải đáp ứng được các điều kiện thành lập phòng khám nha khoa được quy định tại Điều 47 Nghị định 96/2023/NĐ-CP như sau:

Nhân sự

 • Có đủ người hành nghề theo quy mô, danh mục kỹ thuật và đạt tỷ lệ người hành nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế (bao gồm cả người hành nghề đã được cơ quan cấp phép thuộc lực lượng vũ trang nhân dân cấp giấy phép hành nghề nhưng không tiếp tục làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân và vẫn tiếp tục sử dụng giấy phép hành nghề đã được cấp);
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám nha khoa phải là người hành nghề toàn thời gian của phòng khám và có phạm vi hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám, có thời gian tối thiểu là 36 tháng hành nghề trong phạm vi chuyên môn đó. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám phải là người hành nghề thuộc một trong các chức danh chuyên môn răng hàm mặt hoặc chuyên khoa răng hàm mặt;
 • Người hành nghề phải được phân công công việc đúng theo phạm vi hành nghề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám nha khoa không được đồng thời là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác;
 • Người hành nghề của phòng khám nha khoa được phép làm nhiều vị trí trong cùng một phòng khám nha khoa theo phân công của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thụt của phòng khám nha khoa đó và phải phù hợp với phạm vi hành nghề của người hành nghề;
 • Trong trường hợp phòng khám có các đối tượng khác tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh nhưng không cần phải cấp giấy phép hành nghề theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 19 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 được phép thực hiện các hoạt động chuyên môn theo phân công của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám nha khoa, việc phân công phải phù hợp với văn bằng chuyên môn và khả năng của người đó;

Cơ sở vật chất

 • Phòng khám được đặt ở một địa điểm cố định và phải đáp ứng các quy định của pháp luật về: an toàn chịu lực, phòng cháy và chữa cháy, kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo vệ môi trường, an toàn bức xạ (nếu có); bảo đảm đủ điện, nước phục vụ hoạt động của phòng khám nha khoa;
 • Phòng khám phải có biển hiệu, có sơ đồ và biển chỉ dẫn đến các khoa, phòng, bộ phận chuyên môn, hành chính. Biển hiệu của phòng khám phải đúng quy cách và đầy đủ nội dung, gồm: tên cơ sở phải đúng với tên đã được ghi trên giấy phép hoạt động, số điện thoại, địa chỉ, thời gian làm việc và số giấy phép hoạt động;
 • Phòng khám phải có nơi đón tiếp bệnh nhân và phòng khám bệnh của phòng khám phải có diện tích tối thiểu là 10m2;
 • Bố trí tối thiểu 01 ghế răng, diện tích của mỗi ghế răng tối thiểu là 05 m2
 • Trong trường hợp phòng khám thực hiện các kỹ thuật cấy ghép răng (implant) thì phải có phòng riêng để thực hiện các kỹ thuật cấy ghép răng (implant) đó với diện tích tối thiểu là 10m2;
 • Có khu vực tiệt khuẩn để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại; trừ trường hợp phòng khám không có dụng cụ phải tiệt khuẩn lại hoặc phòng khám ký hợp đồng tiệt khuẩn dụng cụ với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác;
 • Phòng khám phải có hộp cấp cứu phản vệ và có đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám;
 • Trường hợp phòng khám nhãn khoa có sử dụng thiết bị bức xạ (bao gồm cả thiết bị X-Quang chụp răng gắn liền với ghế răng) phải đáp ứng các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ.

Thiết bị y tế

 • Phòng khám nha khoa phải có đầy đủ các thiết bị y tế phù hợp với danh mục chuyên môn kỹ thuật và phạm vi hoạt động đăng ký;
 • Phòng khám nha khoa tuân thủ phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề được quy định tại Thông tư 35/2019/TT-BYT.

Điều kiện riêng đối với phòng khám nha khoa do nhà đầu tư nước ngoài thành lập

Theo biểu cam kết WTO, dịch vụ khám bệnh chuyên khoa nói chung và khám bệnh nha khoa nói riêng không bị hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên mức vốn tối thiểu của nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập phòng khám là 200 nghìn đô  la Mỹ.

Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hoạt động của phòng khám nha khoa

Phòng khám nha khoa chỉ được phép đi vào hoạt động nếu như được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động và giấy phép hoạt động này không có thời hạn.

Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hoạt động của phòng khám nha khoa tư nhân

Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hoạt động của phòng khám nha khoa tư nhân trong nước được quy định tại Điều 60 Nghị định 96/2023/NĐ-CP như sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với phòng khám nha khoa tư nhân hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đối với phòng khám nha khoa có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề và giấy xác nhận quá trình hành nghề ban hành kèm theo Mẫu 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật và người phụ trách bộ phận chuyên môn của phòng khám nha khoa (trừ trường hợp các giấy tờ này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế);
 • Bản kê khai cơ sở vật chất, danh mục thiết bị y tế, danh sách nhân sự đáp ứng điều kiện cấp giấy phép hoạt động;
 • Danh sách ghi rõ họ tên, số giấy phép hành nghề của từng người hành nghề đăng ký hành nghề tại phòng khám nha khoa;
 • Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
 • Giấy ủy quyền cho Luật VIệt An thưcj hiện thủ tục

Thẩm quyền cấp mới giấy phép hoạt động của phòng khám nha khoa

Căn cứ vào quy định tại Điều 51 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, cơ quan có thẩm quyền cấp mới giấy phép hoạt động của phòng khám nha khoa là cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động của phòng khám nha khoa sẽ tiến hành thẩm định, thời hạn thẩm định không quá 60 ngày kể từ ngày cơ quan này nhận đủ hồ sơ. Cơ quan có thẩm quyền  cấp giấy phép hoạt động trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành biên bản thẩm định.

Một số phòng khám nha khoa tại Việt Nam

Hệ thống Nha khoa Thẩm mỹ Quốc tế Win Smile

 • Cơ sở 1: 51B Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Cơ sở 2: 11 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Hotline: 0966 688 234 | 0967 688 234

Phòng khám Nha khoa Thúy Đức

 • Cơ sở 1: 64 Phố Vọng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
 • Cơ sở 2: Tòa GP Building, 257 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Hệ thống Nha khoa Lạc Việt Intech

 • Địa chỉ:
  • Số 168 đường Láng, Thịnh Quang, Đống Đa
  • Số 27 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy
  • Số 426 Minh Khai, Hai Bà Trưng
  • Số 24 Cao Thắng, P. Hồng Sơn, TP. Vinh, Nghệ An
  • Số 107 Tô Hiệu, Lê Chân
 • Điện thoại: 0961 920 606

Dịch vụ thành lập phòng khám nha khoa của Luật Việt An

 • Tư vấn các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện thành lập phòng khám nha khoa;
 • Soạn thảo hồ sơ thực hiện các nghĩa vụ đăng ký, báo cáo với cơ quan chuyên môn về y tế khi thành lập phòng khám nha khoa;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng để thực hiện các thủ tục liên quan;
 • Tư vấn thường xuyên cho khách hàng sau khi phòng khám nha khoa đi vào hoạt động;

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay tìm hiểu kỹ hơn về thủ tục pháp lý để thành lập phòng khám nha khoa, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO