Đơn và bằng đăng ký nhãn hiệu tập thể của tỉnh An Giang

Tính đến tháng 4 năm 2023 số lượng đơn và bằng đăng ký nhãn hiệu tâp thể của tỉnh An Giang đã được Cục Sở hữu trí tuệ tập hợp có khoảng 69 nhãn hiệu. Trong đó đa số đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể đã được cấp bằng bảo hộ độc quyền. Công ty Luật Việt An xin tập hợp lại các đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể của tỉnh An Giang để Quý độc giả tham khảo. So với các tỉnh thành trong cả nước thì lượng đơn và văn bằng đăng ký nhãn hiệu tập thể của tỉnh An Giang cũng khá khiêm tốn.

Thông tin đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể của An Giang

Số đơn Ngày nộp Số bằng Ngày cấp Tên nhãn
4-2004-10733 11/10/2004 BA GIAO KHOE
4-2005-07765 27/06/2005 80243 22/03/2007 Tân Châu Cát Vàng , hình
4-2005-15719 22/11/2005 93984 03/01/2008 Đặc sản mắm Châu Đốc CĐ, hình
4-2006-00377 09/01/2006 223001 17/04/2014 TÂN CHÂU UZU chiếu UZU TÂN CHÂU, hình
4-2006-02526 24/02/2006 96729 28/02/2008 Hiệp Lợi
4-2006-03319 10/03/2006 130883 03/08/2009 Rèn Phú Mỹ – Phú Tân, hình
4-2006-03540 14/03/2006 96325 22/02/2008 Bình Đức, hình
4-2006-03784 17/03/2006 99363 10/04/2008 CP gạo thơm Châu Phú, hình
4-2006-05274 07/04/2006 125941 28/05/2009 Nếp Phú Tân, hình
4-2006-05846 17/04/2006 108682 05/09/2008 Châu Giang, hình
4-2006-10200 30/06/2006 111976 23/10/2008 MK Bánh tráng Mỹ Khánh, hình
4-2006-10450 05/07/2006 85361 03/08/2007 CG HTX Thổ Cẩm Chăm – AG, hình
4-2006-13726 21/08/2006 99176 08/04/2008 Chợ Mới Đặc sản khô cá lóc, hình
4-2006-16494 02/10/2006 92363 03/12/2007 Lưỡi Câu Mỹ Hòa, hình
4-2006-17907 24/10/2006 Khô cá Sặc Bổi Khánh An, hình
4-2006-20645 27/11/2006 118202 20/01/2009 AN GIANG lúa giống Phú An Tân Lập Đào Hửu Cảnh Bình Phú Vĩnh An Tà Đảnh, hình
4-2006-21317 06/12/2006 150848 09/08/2010 Tranh kiếng Chợ Mới, hình
4-2007-00929 12/01/2007 118203 20/01/2009 L Đ A Mộc Chợ Thủ Long Điền A Chợ Mới An Giang, hình
4-2007-03706 05/03/2007 126171 02/06/2009 Mộc Mỹ Luông, hình
4-2007-03707 05/03/2007 129421 14/07/2009 L G Đan Đát Long Giang, hình
4-2007-03708 05/03/2007 129028 08/07/2009 MH Dây Keo Mỹ Hội Đông, hình
4-2007-04692 21/03/2007 117583 08/01/2009 Bánh Phồng Phú Mỹ bp, hình
4-2007-07450 27/04/2007 Lụa TC Lụa Tân Châu, hình
4-2007-24958 06/12/2007 180335 01/03/2012 Xuồng Ghe Mỹ Hiệp, hình
4-2007-25167 07/12/2007 132785 04/09/2009 Bắp Giống Cái Tàu, hình
4-2007-25168 07/12/2007 131728 17/08/2009 BPX Dưa Xoài, hình
4-2007-26220 21/12/2007 140221 07/01/2010 Rau Dưa Kiến An, hình
4-2008-02334 30/01/2008 Xoài Thơm Vĩnh Hoà Tân Châu – An Giang, hình
4-2008-02394 31/01/2008 126501 05/06/2009 Trường Tiền Nón Lá, hình
4-2009-10674 29/05/2009 177803 29/12/2011 Chổi Phú Bình Phú Tân AG, hình
4-2009-14616 17/07/2009 Khánh An Khô Cá Sặc Rằn, hình
4-2009-21575 08/10/2009 159214 08/03/2011 PN, hình
4-2010-01493 22/01/2010 Cánh đồng hoang, hình
4-2010-02555 05/02/2010 Rau Màu Hội An HOI AN SAFE VEGETABLES AN GIANG, hình
4-2010-04111 05/03/2010 171972 19/09/2011 Rượu Bình Thuỷ, hình
4-2010-09486 06/05/2010 176995 13/12/2011 Làng Nghề Dầm Chèo Mỹ Thạnh, hình
4-2010-16288 02/08/2010 190137 23/08/2012 Gạo Vàm Nao V N Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mỹ Thuận Giống Cây Trồng Chất lượng – Uy tín, Hiệu quả, hình
4-2010-20016 23/09/2010 221703 25/03/2014 SAFETY VEGETABLE REGION MANUFACTURE Rau An Toàn Mỹ An, hình
4-2010-27251 24/12/2010 T M Trung Mỹ Tổ Nhân Giống Lúa, hình
4-2010-27252 24/12/2010 199037 24/01/2013 BM Tổ Nhân Giống Lúa Bình Mỹ, hình
4-2011-00048 04/01/2011 266241 27/07/2016 Mắm Thái Châu Đốc Đặc Sản, hình
4-2011-02432 16/02/2011 188990 08/08/2012 NN DV AC AN CHÂU Hợp Tác Xã Nông Nghiệp & Dịch Vụ, hình
4-2011-16238 08/08/2011 221704 25/03/2014 VR Rau cần mẫn Xã Vĩnh Trường, hình
4-2011-16239 08/08/2011 221705 25/03/2014 Rau An Toàn Xã Khánh An, hình
4-2011-16240 08/08/2011 Rau Bền Chắc Xã Vĩnh Trường, hình
4-2011-20977 07/10/2011 206262 23/05/2013 Lúa Hồng Ngọc óc eo, hình
4-2012-23292 18/10/2012 222703 11/04/2014 TC Giống Lúa “TC” Tân Châu, hình
4-2012-24568 01/11/2012 237645 22/12/2014 Làng Nghề Bó Chổi Cọng Dừa Vĩnh Chánh, hình
4-2012-26432 23/11/2012 Tổ Nhân Giống Lúa Hưng Thạnh, hình
4-2013-03838 04/03/2013 226877 24/06/2014 TN Trương Nhứt Tổ Hợp Tác Nhân Giống Lúa Trương Nhứt, hình
4-2014-11127 21/05/2014 Tổ nhân giống lúa Vĩnh Mỹ Hiệu quả năng suất chất lượng cao, hình
4-2014-16482 18/07/2014 255328 03/12/2015 Chí Tâm Tổ Liên Kết Sản Xuất Giống Lúa Nếp Ct, hình
4-2014-24299 09/10/2014 258983 03/03/2016 THANH SƠN Tổ Hợp Tác Sản Xuất Lúa Giống TS, hình
4-2015-01657 21/01/2015 272751 02/12/2016 Rau An Toàn Mỹ Hoà Hưng, hình
4-2015-07290 01/04/2015 260150 22/03/2016 Vĩnh Mỹ Tổ Hợp Tác Sản Xuất Rau An Toàn Vĩnh Mỹ, hình
4-2015-32465 19/11/2015 272753 02/12/2016 Tổ sản xuất rau an toàn Tuấn Phong Rau Củ Quả An Toàn, hình
4-2015-33589 30/11/2015 281127 09/05/2017 Rập Chuột AN CHÂU, hình
4-2016-03751 17/02/2016 277638 14/03/2017 hn Gạo Hồng Ngọc óc eo, hình
4-2016-26693 29/08/2016 289791 24/10/2017 Cù Lao Giêng HTX Trái Cây GAP, hình
4-2017-18178 19/06/2017 321452 03/06/2019 Bình Thạnh Hợp Tác Xã Sản Xuất Rau An Toàn Bình Thạnh, hình
4-2018-09212 28/03/2018 GAP Hợp Tác Xã Trái Cây GAP Chợ Mới An Giang An Toàn Và Phát Triển, hình
4-2020-06757 04/03/2020 400557 25/10/2021 HTX.Nông Sản An Toàn Kiến An – Chợ Mới FRESH VEGETABLES, hình
4-2020-29193 23/07/2020 bp Bánh Phồng Phú Mỹ, hình
4-2021-20568 21/05/2021 Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Vĩnh Trạch, hình
4-2021-24610 18/06/2021 Silk Lụa Tân Châu, hình
4-2021-29327 15/07/2021 435242 23/08/2022 Nhơn Hưng Hợp Tác Xã Sản Xuất Và Tiêu Thụ Đường Thốt Nốt, hình
4-2021-38190 11/10/2021 441985 17/10/2022 Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Vĩnh Bình VB, hình
4-2022-05035 18/02/2022 KhmerSilk Văn Giáo, hình

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể:

 • Mẫu nhãn hiệu với kích thước lớn hơn 3×3 cm và nhỏ hơn 8 x8 cm;
 • Danh mục hàng hóa dịch vụ cần đăng ký nhãn hiệu;
 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (trường hợp khách hàng ủy quyền cho Công ty LuậtViệt An thì tờ khai sẽ do người đại diện sở hữu công nghiêp của Luật Việt An ký);
 • Ủy quyền cho đại diện Công ty Luật Việt An nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Chứng từ nộp lệ phí đăng ký nhãn hiệu.
 • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể. Quy chế cần có các nội dung sau:
 • Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu;
 • Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể;
 • Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu;
 • Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu;
 • Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.
 • Bản thuyết minh về tính chất,chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);
 • Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể

Bước 1: Lựa chọn nhãn hiệu và sản phẩm, dịch vụ cho nhãn hiệu tập thể

 • Lựa chọn nhãn hiệu: Chọn mẫu nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ. Nhãn hiệu được lựa chọn không tương tự nhãn hiệu khác đã đăng ký, nhãn hiệu nổi tiếng.
 • Lựa chọn danh mục sản phẩm đăng ký: Bạn cần lựa chọn danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu theo hướng dẫn nêu trên. Phân nhóm sản phẩm, dịch vụ cần thực hiện theo Bảng phân loại quốc tế về nhãn hiệu Ni-xơ các phiên bản cập nhật mới nhất.
 • Xây dựng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể theo quy định. Quý khách hàng có bất kỳ khó khăn liên quan đến việc xây dựng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ trọn gói.

Bước 2: Tra cứu nhãn hiệu

Để thực hiện việc tra cứu nhãn hiệu Quý khách hàng chỉ cần cung cấp cho Luật Việt An:

 • Mẫu nhãn hiệu;
 • Danh mục sản phẩm dịch vụ cần tra cứu và đăng ký.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký

 • Sau khi tra cứu chuyên sâu và nhãn hiệu được đánh giá là có khả năng đăng ký chủ đơn tiến hành nộp hồ sơ đăng ký.
 • Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thu lệ phí đăng ký tại Việt Nam: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Bước 4: Thẩm định hình thức đơn đăng ký

 • Thời hạn thẩm định hình thức đơn nhãn hiệu 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 • Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, mẫu nhãn, chủ sở hữu đơn, quyền nộp đơn, phân nhóm,…
 • Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn.
 • Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị doanh nghiệp sửa đổi. Chủ đơn, đại diện chủ đơn tiến hành sửa đổi theo yêu cầu. Sau đó, tiến hành nộp công văn sửa đổi cho Cục sở hữu trí tuệ và nộp lệ phí bổ sung nếu phân loại nhóm sai.

Bước 5: Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu

 • Thời hạn công bố đơn nhãn hiệu: 02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.
 • Nội dung công bố đơn bao gồm: Các thông tin về đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ.

Bước 6: Thẩm định nội dung đơn

Thời hạn thẩm định nội dung: 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Bước 7: Nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Sau khi nhận được thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ, chủ đơn tiến hành nộp lệ phí cấp bằng.

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và nước ngoài vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ nhanh, chuyên nghiệp nhất với chi phí hợp lý nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức liên quan đến đăng ký nhãn hiệu

  Tin tức liên quan đến đăng ký nhãn hiệu

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO