Hậu quả khi nhà đầu tư nước ngoài không thực hiện góp vốn đúng hạn

Nền kinh tế hội nhập ngày càng phát triển, kéo theo đó nhiều cá nhân nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện góp đủ vốn đầu tư như đã đăng ký để triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, trong một số trường hợp việc góp vốn diễn ra không đúng hạn. Vậy hậu quả của điều đó là gì? Và để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, công ty Luật Việt An đưa ra bài viết về hậu quả khi nhà đầu tư nước ngoài không thực hiện góp vốn đúng hạn dưới đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư năm 2020.
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020.
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Đầu tư.
 • Nghị định số 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài là ai?

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân không có quốc tịch Việt Nam mà có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Hình thức góp vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hình thức góp vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

 • Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần thông qua việc mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
 • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn thông qua việc mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Góp vốn vào công ty hợp danh thông qua việc mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;
 • Góp vốn vào công ty Việt Nam theo hình thức khác.

Thời hạn góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Luật Đầu tư 2020 không quy định thời hạn góp đủ vốn đầu tư được đăng ký trong bao lâu, không quy định thời hạn góp vốn đầu tư tối đa. Căn cứ vào từng hình thức đầu tư mà thời hạn góp đủ vốn được quy định như sau:

 • Đối với việc góp vốn thành lập công ty thì thời hạn góp đủ vốn là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc nhà đầu tư có thể đề nghị cơ quan quản lý đầu tư cho một thời hạn dài hơn nhưng phải phù hợp với tiến độ thực hiện dự án đăng ký.
 • Đối với đầu tư theo hợp đồng thì thời hạn góp vốn do các bên tự thỏa thuận.
 • Đối với việc góp vốn, mua cổ phần thì thời điểm góp vốn, nhận chuyển nhượng vốn đồng thời là thời điểm góp vốn. Doanh nghiệp có thể cho phép cổ đông, thành viên chậm góp vốn, hoán đổi nghĩa vụ góp vốn,… nhưng phải được thể hiện thông qua các văn bản ký kết để phục vụ cho việc hoàn thiện sổ sách kế toán doanh nghiệp.

Hậu quả khi nhà đầu tư nước ngoài không thực hiện góp vốn đúng hạn

Hậu quả khi nhà đầu tư nước ngoài không thực hiện góp vốn đúng hạn là nhà đầu tư nước ngoài phải chịu các chế tài hành chính được quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 46 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Cụ thể căn cứ điểm a khoản 3 Điều 46 thì phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đối với hành vi:

 • Không thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn hoặc thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập theo quy định tại cơ quan đăng ký kinh doanh khi đã kết thúc thời hạn góp vốn mà hết thời gian điều chỉnh vốn do thành viên, cổ đông sáng lập không đủ vốn nhưng không có thành viên, cổ đông sáng lập nào thực hiện cam kết góp vốn.

Điểm b khoản 5 Điều 46 quy định:

 • Buộc thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn hoặc thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm trên.

Như vậy, mức xử phạt mà nhà đầu tư nước ngoài có thể bị áp dụng khi không kịp gia hạn góp vốn có thể lên tới 50.000.000 đồng.

Sau khi nhận quyết định, doanh nghiệp nộp phạt và tiến hành góp đủ vốn theo thời hạn ghi nhận tại quyết định của Phòng thanh tra hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gia hạn thời hạn góp vốn hoặc giảm vốn nếu không có khả năng góp vốn theo thời hạn ghi nhận tại quyết định của Phòng thanh tra.

Quy định về gia hạn góp vốn đối với nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu quá hạn góp vốn đầu tư doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục gia hạn góp vốn. Luật Doanh nghiệp 2020 quy định công ty vốn đầu tư nước ngoài có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Thời hạn góp vốn điều lệ cho công ty mới thành lập là 90 ngày như đã nói hoặc một thời gian dài hơn được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ghi nhận.

Thủ tục gia hạn góp vốn đối với nhà đầu tư nước ngoài

Theo nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 2020 quy định khi nhà đầu tư có nhu cầu gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư thì thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hồ sơ gia hạn góp vốn

Để thực hiện thủ tục gia hạn góp vốn đối với nhà đầu tư nước ngoài thì hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/Chủ sở hữu công ty có vốn đầu tư nước ngoài về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Tài liệu xác nhận thông tin tài khoản vốn đầu tư;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp;
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

Trình tự, thủ tục gia hạn

Bước 1: Lập hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bao gồm các loại giấy tờ liệt kê ở phần trên.)

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký gia hạn thời hạn góp vốn

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, nhà đầu tư nộp hồ sơ tới cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

Nhà đầu tư thực hiện kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và nộp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ gia hạn tới cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ và nhận kết quả

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư ghi nhận thời hạn góp vốn điều lệ mới cho nhà đầu tư.

Một số câu hỏi liên quan

Có được xin gia hạn thời hạn góp vốn đồng thời với điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư không?

Luật Đầu tư 2020 không hạn chế nhà đầu tư nước ngoài không được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi chưa góp đủ vốn. Do vậy, doanh nghiệp được đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đồng thời với đề nghị gia hạn thời hạn góp vốn.

Thời hạn góp vốn trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài được quy định ở đâu? Trong bao lâu?

Thời hạn góp vốn trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020.

Luật Đầu tư 2020 không quy định thời hạn góp đủ vốn đầu tư. Đối với góp vốn thành lập công ty thì thời góp đủ vốn là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc nhà đầu tư có đề nghị cơ quan quản lý đầu tư cho một thời hạn dài hơn nhưng phải phù hợp với tiến độ thực hiện dự án đăng ký.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về hồ sơ gia hạn góp vốn xin vui lòng liên hệ Công ty Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO