Hướng dẫn kê khai thuế môn bài địa điểm kinh doanh

Sau khi thành lập địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện hoặc chi nhánh công ty sẽ đều phải thực hiện nộp tờ khai thuế môn bài. Nhưng kê khai thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh như thế nào? Các bước cụ thể ra sao? Là các câu hỏi mà nhiều khách hàng băn khoăn. Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, công ty Luật Việt An đưa ra bài viết hướng dẫn kê khai thuế môn bài địa điểm kinh doanh dưới đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Quản lý thuế 2019;
 • Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài;
 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu mà doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương.

Đối tượng nộp thuế môn bài

Căn cứ Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã;.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;
 • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định ở trên;
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp năm 2020 là đối tượng phải nộp lệ phí môn bài.

Mức thuế môn bài

Theo số vốn điều lệ/vốn đầu tư Mức thuế môn bài cả năm Bậc
Trên 10 tỷ đồng 3,000,000 đồng 1
Từ dưới 10 tỷ đồng 2,000,000 đồng 2
Chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, đơn vị con khác 1,000,000 đồng 3

Ngoài ra, với những tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập thì:

 • Doanh nghiệp mới thành lập trong 6 tháng đầu năm: Nộp mức lệ phí môn bài cả năm
 • Doanh nghiệp thành lập trong 6 tháng cuối năm (Thành lập từ ngày 1/7 đến 31/12) thì năm đầu tiên (năm thành lập) nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh cùng tỉnh với trụ sở công ty

Thủ tục khai thuế môn bài bao gồm:

 • Hồ sơ cần chuẩn bị: Tờ khai lệ phí môn bài được ban hành kèm theo mẫu.
 • Doanh nghiệp sẽ sẽ nộp tờ khai lệ phí môn bài của địa điểm kinh doanh đó tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp đó.

Thời hạn nộp thuế môn bài địa điểm kinh doanh mới chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm. Nếu địa điểm kinh doanh mới thành lập, hoạt động thì thì nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài (tức là trước ngày 30/1 của năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập).

Địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở công ty

Thủ tục nộp thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở công ty:

 • Hồ sơ cần chuẩn bị: Tờ khai lệ phí môn bài được ban hành kèm theo mẫu.
 • Địa điểm kinh doanh sẽ nộp tờ khai lệ phí môn bài tại cơ quan quản lý thuế ở địa phương nơi mà địa điểm kinh doanh đó đặt trụ sở.

Thời hạn nộp thuế môn bài địa điểm kinh doanh mới chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm. Nếu địa điểm kinh doanh mới thành lập, hoạt động thì thì nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài (tức là trước ngày 30/1 của năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập).

Các bước lập tờ khai thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Bước 1: Đăng nhập tài khoản thuế điện tử của doanh nghiệp chọn mục “đăng ký địa bàn vãng lai” và chọn “đăng ký thêm mới cơ quan thuế vãng lai” 

Bước 2: Chọn mục Đăng ký địa bàn vãng lai. Ở đây cần chọn tỉnh thành phố nơi địa điểm kinh doanh được thành lập. Và chọn cơ quan quản lý thuế của địa điểm kinh doanh. Sau khi chọn xong nhấn chọn nút “đăng ký ở phía cuối trang để thực hiện đăng ký địa bàn vãng lai.

Bước 3: Chọn cơ quan quản lý thuế vãng lai và đăng ký tờ khai.

Bước 4: Chọn tờ khai cần kê khai thuế vãng lai. Các này có thể áp dụng với tờ khai giá trị gia tăng 01/GTGT, tờ khai thuế môn bài, tờ khai khác,…vv. Ở trường hợp này sẽ chọn tờ khai lệ phí thuế môn bài mẫu 01/LPMB – Tờ khai lệ phí môn bài (TT80/2021). Sau khi tích chọn thì bấm nút “đăng ký“.

Lưu ý:

Để lập tờ khai Lệ phí môn bài cần chuẩn bị đầy đủ thông tin trước khi kê khai. Các thông tin bao gồm:

 • Tên địa điểm kinh doanh cần khai báo;
 • Địa chỉ trụ sở của địa điểm kinh doanh;
 • Tài khoản thuế điện tử của công ty mẹ.

Bước 5: Sau khi đã đăng ký thì vào kê khai trực tuyến và chọn tờ khai cần kê khai và chọn cơ quan quản lý thuế của địa điểm kinh doanh hiện tại. Sau đó điền năm, kỳ kê khai và bấm tiếp tục.

Bước 6: Tiếp theo website sẽ hiển thị các thông tin cần kê khai. Điền đầy đủ thông tin như hình dưới vào các mục như: Tên địa điểm kinh doanh, Quận huyện, tỉnh thành phố nơi đặt địa điểm, mã số địa điểm và mức lệ phí môn bài.

Đối với việc chọn lệ phí môn bài thì sẽ có 3 trường hợp xảy ra.

 • Trường hợp 1: Địa điểm kinh doanh thành lập cùng với công ty mẹ trong năm kê khai thì sẽ được miễn lệ phí môn bài.
 • Trường hợp 2:Địa điểm kinh doanh thành lập khác năm với công ty mẹ và thành lập từ nửa đầu của năm tài chính thì bạn cần chọn mức lệ phí môn bài là 1 triệu đồng
 • Trường hợp 3: Địa điểm kinh doanh thành lập khác công ty mẹ và thành lập nửa sau của năm tài chính ( từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12) thì chọn mức lệ phí địa điểm kinh doanh là 500.000 VNĐ.

Sau khi kê khai xong cần nhấn hoàn thành và cắm chữ ký số vào ký tờ khai là hoàn tất các bước kê khai tờ khai lệ phí môn bài. Sau khi kê khai xong tờ khai nên làm giấy nộp tiền vào ngân sách và nộp tiền vào ngân sách tránh trường hợp chậm.

Về phân công cơ quan thuế quản lý môn bài địa điểm kinh doanh

Căn cứ nhiệm vụ thu ngân sách và tình hình quản lý thuế trên địa bàn, Cục Thuế thực hiện phân công cơ quan thuế quản lý thuế đối với các địa điểm kinh doanh trên cơ sở thông tin đăng ký của địa điểm kinh doanh tại Danh sách địa điểm kinh doanh có doanh nghiệp, hoặc chi nhánh của doanh nghiệp (là đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh) đóng trụ sở tại địa phương cấp tỉnh khác trên hệ thống TMS và thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế được phân công quản lý thuế biết.

Một số câu hỏi liên quan

Tờ khai lệ phí môn bài là gì?

Tờ khai lệ phí môn bài là tờ khai để khai các mức lệ phí môn bài của doanh nghiệp phải nộp định kỳ hàng năm khi mới thành lập, khi thay đổi vốn điều lệ hoặc khi thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh mới dựa trên vốn điều lệ doanh nghiệp đã đăng ký.

Chi nhánh hạch toán độc lập khác tỉnh nộp tờ khai lệ phí môn bài ở đâu?

Nơi tiếp nhận tờ khai lệ phí môn bài của chi nhánh hạch toán độc lập khác tỉnh là cơ quan thuế trực tiếp quản lý chi nhánh đó.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về kê khai thuế môn bài địa điểm kinh doanh xin vui lòng liên hệ Công ty luật – Đại lý thuế Việt An để được hỗ trợ tốt nhất

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO