Làm gì khi công ty bị khóa mã số thuế?

Doanh nghiệp hiện nay do không nắm rõ các quy định của pháp luật dẫn đến việc doanh nghiệp bị đóng mã số thuế. Vậy phải làm gì khi công ty bị khóa mã số thuế? Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, công ty Luật Việt An đưa ra bài viết các bước khắc phục khi công ty bị khóa mã số thuế dưới đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Quản lý thuế 2019;
 • Nghị định số 102/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
 • Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.
 • Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về đăng ký thuế.

Mã số thuế là gì?

Mã số thuế là một dãy các chữ số được mã hóa theo một quy tắc nhất định. Mỗi công ty trước khi đi vào hoạt động chính thức đều được cấp 1 mã số thuế để dùng trong nhiều hoạt động như đóng thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật trong suốt quá trình hoạt động của công ty.

Đóng mã số thuế là gì?

Đóng mã số thuế là trạng thái mã số thuế của doanh nghiệp trên Chi cục thuế bị đóng hoặc tạm ngừng, khiến doanh nghiệp không thể thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế, đăng ký doanh nghiệp buộc phải ngừng hoạt động.

Nguyên nhân khiến doanh nghiệp bị đóng mã số thuế?

Doanh nghiệp sẽ bị đóng mã số thuế trong các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
 • Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc giải thể, phá sản.
 • Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất).

Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

Trong trường hợp người nộp thuế doanh nghiệp không còn hoạt động kinh doanh tại địa điểm đăng ký kinh doanh và không xác định được ví trí ở đâu thì cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản xác nhận vè tình trạng không còn hoạt động tại địa điểm kinh doanh của người nộp thuế. Cơ quan thuế cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu đăng ký thuế của ngành thuế, thông báo công khai tình trạng của người nộp thuế và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp đồng thời chấm dứt hiệu lực của mã số thuế theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và Luật quản lý thuế.

Tổ chức lại doanh nghiệp

Nếu trường hợp công ty hoạt động không hiệu quả hoặc chủ doanh nghiệp muốn thực hiện các thủ tục chuyển nhượng công ty cho công ty khác dưới dạng sáp nhập hoặc chia tách thành các công ty nhỏ thì mã số thuế doanh nghiệp sẽ thay đổi theo tình hình thực tế. Bằng hình thức chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty sáp nhập. Việc sáp nhập doanh nghiệp liên quan đến tài chính, việc quản lý nhà nước của nhiều doanh nghiệp nên thủ tục sáp nhập cần tuân theo quy định của pháp luật. Trường hợp này sẽ xảy ra việc mã số thuế cũ sẽ bị đóng do sáp nhập vào doanh nghiệp khác.

Giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp khi tiến hành giải thể doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan quản lý thuế theo quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 3/2/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế.

Các trường hợp đóng mã số thuế trên thực tế thường là do công ty đăng ký hoạt động một nơi nhưng lại hoạt động ở nơi khác; các chủ doanh nghiệp thành lập công ty rồi chưa nắm rõ các quy định về thuế và kế toán dẫn tới không nộp thuế hoặc không kê khai đúng hạn khi đã có thông báo của chi cục thuế hoặc không nhận được thông báo của chi cục thuế dẫn tới làm sai quy định về thuế…

Hậu quả của việc bị đóng mã số thuế?

Việc bị đóng mã số thuế sẽ dẫn đến những hậu quả sau:

 • Không được xuất hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn giá trị gia tăng;
 • Không được chấp nhận các loại tờ khai đã nộp qua hệ thống thuế điện tử:Tờ khai thuế giá trị gia tăng, tờ khai thuế TNCN (nếu có); Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; Các loại báo cáo quyết toán năm như: quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN, bộ báo cáo tài chính năm,…

Cách giải quyết khi bị đóng mã số thuế?

Khi bị đóng mã số thuế các doanh nghiệp chỉ có thể khôi phục được mã số thuế trong trường hợp doanh nghiệp ở tình trạng cơ quan thuế đã ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng cơ quan đăng ký kinh doanh chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan thuế khôi phục mã số thuế và cam kết thanh toán các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, chấp hành việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau để có thể khôi phục mã số thuế.

Bước 1: Tìm hiểu lý do vì sao bị đóng mã số thuế.

Căn cứ theo nguyên nhân dẫn dẫn đến đóng mã số thuế doanh nghiệp phải chấm dứt hiệu lực của mã số thuế tuy nhiên doanh nghiệp chỉ được khôi phục lại mã số thuế trong trường hợp:

 • Trường hợp cơ quan thuế đã ban hành thông báo người nộp thuế không hoạt động ở tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh nhưng cơ quan đăng ký kinh doanh chưa ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khi đó người nộp thuế có quyền ra văn bản đề nghị cơ quan thuế khôi phục lại mã số thuế đã bị đóng và cam kết thanh toán các nghĩa vụ về thuế với cơ quan nhà nước, và nghiêm túc chấp hành việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế.
 • Trường hợp nếu cơ quan thuế xác định người nộp thuế không thuộc các trường hợp phải đóng mã số thuế mà sự kiện chấm dứt hiệu lực của mã số thuế là do lỗi từ phía cơ quan thuế.

Bước 2: Gửi công văn xin mã số thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Doanh nghiệp làm văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế theo mẫu số 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC và nộp văn bản này tới cơ quan quản lý thuế trực tiếp để được giải quyết.

Bước 3: Khắc phục các hành vi vi phạm dẫn đến bị đóng mã số thuế

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp, cơ quan thuế lập danh sách các hồ sơ khai thuế còn thiếu, tình hình sử dụng hoá đơn, số tiền thuế còn nợ, số tiền phạt, tiền chậm nộp (nếu có) và thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hoá đơn theo quy định.

Đồng thời, cơ quan thuế thực hiện xác minh thực tế tại địa chỉ trụ sở kinh doanh của doanh nghiệp và lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp tại địa chỉ đã đăng ký theo hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp (doanh nghiệp phải ký xác nhận vào Biên bản). Khi đó, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Khôi phục lại mã số thuế

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp chấp hành đầy đủ các hành vi vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn, nộp đủ số tiền thuế còn nợ, số tiền phạt, tiền chậm nộp (nếu có), cơ quan thuế lập Thông báo khôi phục mã số thuế cho doanh, gửi doanh nghiệp, đồng thời thực hiện cập nhật trạng thái mã số thuế của người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về dịch vụ khôi phục mã số thuê xin vui lòng liên hệ Công ty luật – Đại lý thuế Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO