Lệ phí gia hạn giấy phép lao động

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng nguồn lao động có chuyên môn, kỹ thuật cao ở Việt Nam ngày càng lớn nên số lượng người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam ngày càng tăng. Tuy nhiên, người lao động nước ngoài khi làm việc ở Việt Nam phải được cấp giấy phép lao động, nếu hết thời hạn giấy phép thì phải xin gia hạn và đóng lệ phí theo quy định. Vậy, lệ phí gia hạn giấy phép lao động là bao nhiêu?

Giấy phép lao động

Khái quát chung về lệ phí gia hạn giấy phép lao động

Thông tin Nội dung cụ thể
Cơ quan cấp phép Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Thời gian hoàn thành 5 ngày làm việc
Trình tự thực hiện Bước 1: Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức nộp hồ sơ Nộp trực tiếp đến Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Nộp trực tuyến trên cổng dichvucong.gov.vn

Nộp qua bưu điện

Căn cứ pháp lý Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được sửa đổi bởi Nghị định 35/2022/NĐ-CP và Nghị định số 70/2023/NĐ-CP;

Quyết định 526/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Giấy phép lao động là gì?

Có thể hiểu đơn giản rằng giấy phép lao động là một loại giấy tờ pháp lý do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Việt Nam cấp, cho phép người lao động mang quốc tịch nước ngoài được làm việc một cách hợp pháp tại Việt Nam.

Căn cứ Điều 151 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là người có quốc tịch nước ngoài và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
 • Không đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;
 • Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp được miễn hoặc không thuộc diện cấp.

Điều kiện được gia hạn giấy phép lao động

Căn cứ Điều 16 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện được gia hạn giấy phép lao động đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:

 • Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày;
 • Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;
 • Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Như vậy, không phải cứ nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động là được cấp mà người lao động và người sử dụng lao động cần biết 3 điều kiện trên để được gia hạn giấy phép lao động.

Lệ phí gia hạn giấy phép lao động

Mức thu lệ phí

 • Theo hướng dẫn tại Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH năm 2021, nếu xin gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì sẽ không phải nộp lệ phí.
 • Trường hợp xin gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc đơn vị được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ủy quyền, người sử dụng lao động nước ngoài sẽ phải mất lệ phí.
 • Cụ thể theo Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 85/2019/TT-BTC, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 106/2021/TT-BTC thì lệ phí gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện) thuộc danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Căn cứ điều kiện kinh tế – xã hội tại địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí phù hợp.

Đối tượng nộp lệ phí

Người sử dụng lao động khi làm thủ tục hành chính về cấp gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn

Mức lệ phí tại một số địa bàn

STT Địa bàn Căn cứ pháp lý Mức thu
1 Hà Nội Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND Trường hợp người sử dụng lao động gửi hồ sơ gia hạn giấy phép lao động qua mạng (dịch vụ công mức 3): 250.000 đồng/1 giấy phép.
2 Đà Nẵng Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 450.000 đồng/1 giấy phép
3 TP. Hồ Chí Minh Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND thành phố Hồ Chí Minh 450.000 đồng/1 giấy phép.

Một số lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ gia hạn giấy phép lao động

 • Đối với người lao động nước ngoài thực hiện theo hợp đồng lao động, sau khi người lao động nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.
 • Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Giấy phép lao động được gia hạn có giá trị bao lâu?

Căn cứ Điều 19 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định: “Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 10 Nghị định này nhưng chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.”

Như vậy, việc gia hạn giấy phép lao động chỉ được tiến hành 01 lần duy nhất và thời hạn mới được gia hạn sẽ bằng với thời hạn của giấy phép lao động đã cấp nhưng tối đa sẽ không quá 02 năm. Do đó, sau khi hết thời hạn của giấy phép lao động gia hạn, người lao động nước ngoài phải xin cấp giấy phép lao động mới để tiếp tục làm việc tại Việt Nam.

Trên đây là toàn bộ thông tin lệ phí gia hạn giấy phép lao động. Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay cần được giải đáp và có nhu cầu cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động xin hãy liên hệ với Công ty Luật Việt An để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất. Trân trọng!

Bài viết được cập nhật đến tháng 5/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ Luật Việt An để được giải đáp.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Giấy phép lao động

  Giấy phép lao động

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO