Lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh công ty

Khi công ty phát sinh thay đổi những nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc thay đổi nội dung trong hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi. Tuy nhiên, việc thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh công ty rất phức tạp và tốn nhiều chi phí. Và để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, công ty Luật Việt An đưa ra bài viết về lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh công ty dưới đây.

Chi nhánh công ty

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020.
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp công ty không được thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh công ty

Công ty không được thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh công ty trong các trường hợp sau:

 • Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của công ty thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký;
 • Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;
 • Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;
 • Đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.

Trường hợp công ty không được thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh công ty

Công ty được thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh công ty trong các trường hợp sau:

 • Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về việc vi phạm của công ty thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;
 • Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;
 • Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký;
 • Đã được chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”.

Lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh công ty

Lệ phí nhà nước là khoản phí bắt buộc mà mọi cá nhân, tổ chức phải đóng khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Khoản lệ phí này được nhà nước quy định rất rõ tại Thông tư 47/2019/TT-BTC.

Theo đó, lệ phí thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh là 50.000/lần tương đương với 2,05 USD. Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 5 Thông tư 47/2019/TT-BTC, trường hợp thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh công ty qua mạng sẽ được miễn lệ phí này.

Doanh nghiệp cũng cần nộp phí công bố nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh là 100.000 VNĐ tương đương khoảng 4,09 USD. Như vậy trường hợp đăng ký quan mạng, công ty chỉ cần nộp phí này.

Quy trình thay đổi thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh công ty

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh công ty được thực hiện như sau:

Để tiến hành điều chỉnh giấy phép kinh doanh chi nhánh, người đại diện theo pháp luật/ Người đứng đầu chi nhánh cần chuẩn bị hồ sơ nêu trên và thực hiện các bước được liệt kê dưới đây

Bước 1: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Người đại diện theo pháp luật có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua đường chuyển phát của công ty dịch vụ hoặc nộp trực tuyến trên hệ thống công của Sở kế hoạch đầu tư nơi đặt trụ sở của chi nhánh.

Thời hạn xử lý: Để chi nhánh nộp hồ sơ là 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi. Ngay khi nhận được hồ sơ của chi nhánh, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp biên nhận cho người nộp hồ sơ trong đó liệt kê thành phần tài liệu đã nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Bước 2: Nhận kết quả của cơ quan đăng ký kinh doanh

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đã tiến hành nộp hồ sơ tại Bước 1, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ thành phần hồ sơ và sẽ phản hồi lại cho doanh nghiệp. Trong trường hợp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh đầy đủ và hợp lệ, chi nhanh sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mới và giấy xác nhận thông tin thay đổi của chi nhánh.

Trong trường hợp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi phản hồi về hồ sơ và yêu cầu sửa đổi bổ sung giấy tờ tài liệu cho đúng với quy định của pháp luật.

Bước 03: Khắc con dấu tròn chi nhánh

Trong trường hợp trên con dấu cũ của chi nhánh có địa chỉ trụ sở thì khi thay đổi địa chỉ này cũng cần phải thay đổi con dấu. Nếu việc thay đổi địa chỉ trụ sở không ảnh hưởng đến mẫu con dấu thì không phải thay đổi mẫu dấu. Đồng thời chi nhánh không cần nộp thông báo thay đổi mẫu dấu tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh công ty

Tùy thuộc vào sự thay đổi của chi nhánh thì hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh sẽ có thành phần tài liệu khác nhau. Sau đây là các tài liệu giấy tờ cơ bản mà người đứng đầu chi nhánh cần chuẩn bị để có cơ sở làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người đứng đầu chi nhánh sẽ linh động để bổ sung thêm bớt hoặc điều chỉnh hồ sơ sao cho phù hợp với sự thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của chi nhánh.

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh trong đó liệt kê các điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh.
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/ hội đồng thành viên/ chủ sở hữu công ty về việc thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh.
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/ hội đồng thành viên/ chủ sở hữu công ty về việc thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh.
 • Bản sao y công chứng CMND/ hộ chiếu/ CCCD hoặc Giấy tờ chứng thực cá nhân khác của Người đứng đầu chi nhánh (chỉ áp dụng trong trường hợp có sự thay đổi thông tin Người đứng đầu chi nhánh)
 • Giấy ủy quyền nếu Người đứng đầu chi nhánh hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty không trực tiếp nộp hồ sơ nộp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh mà ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục này.

Một số câu hỏi liên quan

Trường hợp thay đổi người đứng tên trên giấy phép kinh doanh chi nhánh có cần làm thủ tục chuyển thuế không?

Không. Chỉ làm thủ tục chốt thuế chuyển quận khi việc thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh chi nhánh làm thay đổi cơ quan quản lý thuế.

Thay đổi tên chi nhánh có cần khắc lại con dấu không?

Trong trường hợp trên con dấu cũ của chi nhánh có thông tin về tên chi nhánh bị thay đổi thì khi thay đổi tên cũng cần phải thay đổi con dấu. Nếu việc thay đổi tên không ảnh hưởng đến mẫu con dấu thì không phải thay đổi mẫu dấu

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh công ty xin vui lòng liên hệ Công ty Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO