Chi nhánh có phải đăng ký nội quy lao động không?

Cùng với văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, chi nhánh công ty là một đơn vị phụ thuộc do doanh nghiệp thành lập nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh. Khi thành lập chi nhánh, cần phải tuân theo những quy định của pháp luật, trong đó có quy định về nội quy lao động. Vậy chi nhánh có phải đăng ký nội quy lao động không? Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ phân tích về đăng ký nội quy lao động của chi nhánh theo quy định pháp luật hiện hành.

Các khái niệm liên quan

Chi nhánh công ty là gì?

 • Theo Điều 84 Bộ luật Dân sự 2015, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc pháp nhân, không phải là pháp nhân. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.
 • Theo Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, chi nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc tất cả những chức năng của doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả chức năng đại diện theo uỷ quyền.

Nội quy lao động là gì?

Nội quy lao động là những quy định, quy tắc, nguyên tắc do người sử dụng lao động ban hành để áp dụng tại đơn vị sử dụng lao động.

Theo Điều 118 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản. Nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

Tư vấn Soạn thảo Nội quy lao động

Khi nào phải đăng ký nội quy lao động?

 • Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động (Khoản 1 Điều 119 Bộ luật Lao động 2019)
 • Nơi đăng ký: Sở Lao động Thương binh và xã hội nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.
 • Thời hạn đăng ký: 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động.
 • Thời hạn xử lý: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội dung nội quy lao động có quy định trái với pháp luật.

Chi nhánh có phải đăng ký nội quy lao động không?

Chi nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Theo Khoản 2 Điều 119 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trụ sở chi nhánh cùng địa bàn cấp tỉnh của trụ sở chính công ty

 • Nếu trụ sở chi nhánh cùng địa bàn cấp tỉnh của trụ sở chính công ty thì không phải tiến hành gửi nội quy lao động.
 • Giải thích: cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh và nơi đặt trụ sở chính của công ty trùng nhau.

Trường hợp trụ sở chi nhánh khác địa bàn cấp tỉnh của trụ sở chính công ty

 • Nếu trụ sở chi nhánh khác địa bàn cấp tỉnh của trụ sở chính công ty thì cần phải tiến hành gửi nội quy lao động của công ty đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh.
 • Nội quy lao động được gửi đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh chứ không phải nơi đặt trụ sở công ty.

Như vậy, chi nhánh không phải thành lập và đăng ký nội quy lao động mới cho chi nhánh mà đơn vị sử dụng lao động chỉ cần tiến hành gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh.

Hình thức của nội quy lao động

 • Nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động thực hiện thủ tục đăng ký phải bằng văn bản (Điều 118 Bộ luật Lao động 2019).
 • Nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

Nội dung cơ bản của nội quy lao động

Theo Khoản 2 Điều 69 của Nghị định 145/2020/NĐ-CP, nội dung nội quy lao động gồm những nội dung chủ yếu sau:

 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trật tự tại nơi làm việc: quy định phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc; văn hóa ứng xử, trang phục; tuân thủ phân công, điều động của người sử dụng lao động;
 • An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;
 • Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
 • Bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;
 • Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động;
 • Trách nhiệm vật chất;
 • Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.

Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động

 • Theo Khoản 2 Điều 119 Bộ luật Lao động 2019, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (thường là Sở Lao động Thương binh và xã hội) nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động.
 • Ngoài ra, căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (thường là Phòng Lao động Thương binh và xã hội) thực hiện việc đăng ký nội quy lao động.

Như vậy thẩm quyền đăng ký nội quy lao động là Sở Lao động Thương binh và xã hội hoặc Phòng Lao động Thương binh và xã hội (trường hợp ủy quyền).

Một số câu hỏi liên quan về đăng ký nội quy lao động

Chi nhánh có cần thành lập nội quy lao động mới không?

Chi nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nên nội quy lao động cũng phải được áp dụng thống nhất giữa chi nhánh và công ty. Chi nhánh không cần phải thành lập nội quy lao động mới.

Nếu như doanh nghiệp dưới 10 người lao động có cần đăng ký nội quy lao động không?

Trường hợp sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản và không phải đăng ký nội quy lao động nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

Khi nào nội quy lao động có hiệu lực?

 • Trường hợp phải đăng ký, nội quy lao động có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động và không có yêu cầu sửa đổi bổ sung.
 • Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động ban hành nội quy lao động bằng văn bản thì hiệu lực do người sử dụng lao động quyết định trong nội quy lao động.

Nội quy lao động được ban hành phải gửi đến ai?

Nội quy lao động sau khi ban hành phải được gửi đến từng tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và thông báo đến toàn bộ người lao động, đồng thời niêm yết nội dung chính ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp, pháp luật lao động của Công ty Luật Việt An

 • Tư vấn điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh;
 • Tư vấn pháp luật lao động, nội quy lao động của chi nhánh, nghĩa vụ theo pháp luật lao động của chi nhánh;
 • Dịch vụ soạn thảo nội quy lao động;
 • Đại diện đăng ký nội quy lao động cho doanh nghiệp;
 • Dịch vụ kế toán thuế, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho chi nhánh;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Trên đây là tư vấn của Luật Việt An về chi nhánh có phải đăng ký nội quy lao động không? Quý khách hàng có thắc mắc hay có nhu cầu tư vấn các dịch vụ pháp lý liên quan đến nội quy lao động của chi nhánh, xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Bài viết được cập nhật đến tháng 5/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO