Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động

Đối với người nước ngoài tại Việt Nam, giấy phép lao động được xem là cơ sở pháp lý cao nhất đảm bảo điều kiện pháp lý để người có quốc tịch nước ngoài được sinh sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, để tạo điều kiện cho người nước ngoài được phép tiếp tục làm việc tại đơn vị đã được cấp phép, khi hết hạn họ có thể được gia hạn giấy phép lao động. Để được gia hạn, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần làm đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Giấy phép lao động

Căn cứ pháp lý

Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 70/2023/NĐ-CP;

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động là gì?

Việc gia hạn giấy phép lao động hiện nay đang là vấn đề được rất nhiều người lao động nước ngoài tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp quan tâm. Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động được tạo ra với mục đích để các chủ thể lao động nước ngoài hoặc doanh nghiệp xin đề nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động gồm 3 phần, cụ thể:

 • Phần 1: các thông tin liên quan đến doanh nghiệp, căn cứ để đề nghị cấp lại giấy phép lao động, thông tin về người lao động đề nghị cấp lại giấy phép lao động;
 • Phần 2: mô tả quá trình đào tạo của người lao động nước ngoài tại Việt Nam;
 • Phần 3: mô tả quá trình làm việc của người lao động người nước ngoài: địa điểm làm việc, vị trí, chức danh,…

Điều kiện gia hạn giấy phép lao động

Người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động nước ngoài cần phải đảm bảo các điều kiện được quy định tại Điều 16 Nghị định 152/2020/NĐ-CP để được gia hạn giấy phép lao động, cụ thể:

 • Người lao động nước ngoài phải có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Người lao động nước ngoài phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.
 • Có giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo đúng nội dung trong giấy phép lao động đã được cấp.

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động được ban hành tại mẫu số 11/PLI Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Thời hạn gia hạn giấy phép lao động

Căn cứ điều 19 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, giấy phép lao động được gian hạn với thời hạn tối đa 02 năm và phải tuận theo 1 trong các thời hạn của:

 • Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến ký kết.
 • Thời hạn bên nước ngoài cử lao động nước ngoài sang Việt Nam làm việc.
 • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài.
 • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài.
 • Thời hạn trong văn bản nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.
 • Thời hạn nêu trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại.
 • Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.
 • Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài (nếu cần theo quy định của pháp luật lao động).

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Căn cứ Điều 18 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, để gia hạn giấy phép lao động, người sử dụng lao động hoặc người lao động thực hiện theo trình tự như sau:

 • Người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động đó hết hạn.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp, không gia hạn giấy phép lao động sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động thì sau khi được gia hạn giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm gửi hợp đồng lao động đã ký kết (là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực) tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy phép lao động.

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động

Căn cứ Điều 17 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động bao gồm các giấy tờ sua đây:

 • Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động theo mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm Nghị định 152/2020/NĐ-CP;
 • 02 ảnh màu không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ: kích thước 4cm x 6cm, phòng nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kinh màu;
 • Trừ trường hợp không cần xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì cần có văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài;
 • Giấy chứng nhận sức khoẻ hoặc giấy khám sức khoẻ có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 • Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp;
 • Bản sao hộ chiếu có chứng thực còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 • Một trong các giấy tờ quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp trừ trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động.

Đối với giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp, văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, giấy chứng nhận sức khoẻ hoặc giấy khám sức khoẻ và một trong các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo giấy phép lao động đã được cấp phải là 1 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng việt, trừ trường hợp miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài có liên quan cùng là thành viên hoặc theo quy định của pháp luật hoặc nguyên tắc có đi có lại.

Dịch vụ tư vấn, thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động của Công ty luật Việt An

 • Hỗ trợ tư vấn hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật;
 • Hỗ trợ Thủ tục khám sức khoẻ tại Việt Nma để xin gia hạn giấy phép lao động;
 • Đại diện doanh nghiệp và người lao động thực hiện các thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Hỗ trợ tư vấn hồ sơ đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố;
 • Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ gia hạn giấy phép lao động tại Việt Nam

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn các vấn đề liên quan đến gia hạn giấy phép lao động xin vui lòng liên hệ đến Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ nhanh nhất

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Giấy phép lao động

  Giấy phép lao động

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO