Mẫu văn bản xác nhận chuyển nhượng cổ phần

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, sau khi các bên thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cần hoàn thiện hồ sơ đính kèm là Văn bản xác nhận chuyển nhượng cổ phần hay còn gọi là Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Văn bản này vừa là cơ sở pháp lý xác nhận việc hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông đồng thời cũng là văn bản bắt buộc cần có để thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng cổ phần trong hồ sơ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cổ đông chuyển nhượng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

 

Hôm nay, vào hồi …… ngày…… tháng……năm …,

– Căn cứ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/20…/HĐCN;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN /Mã số thuế: / Địa chỉ:

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:

Họ và tên | CCCD số: | Địa chỉ thường trú: | Địa chỉ liên lạc:

(Sau đây gọi là “Bên A”)

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

Họ và tên | CCCD số: | Địa chỉ thường trú: | Địa chỉ liên lạc:

(Sau đây gọi là “Bên B”)

Hai bên cùng tiến hành thanh lý hợp đồng 01/20…/HĐCN

ngày …..  tháng….  năm …… đã ký như sau:

ĐIỀU 1: CÔNG VIỆC THỰC HIỆN THEO HỢP ĐỒNG

Theo Điều 1 hợp đồng: – Bên A đồng ý chuyển nhượng và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng từ Bên A  cổ phần thuộc sở hữu của Bên A tại Công ty Cổ phần X theo chi tiết sau đây:

– Số cổ phần chuyển nhượng: ….  cổ phần tương đương với …… VNĐ chiếm ….% tổng vốn điều lệ.

– Giá chuyển nhượng: ……..VNĐ

– Thời điểm thực hiện chuyển nhượng:

– Thời điểm thanh toán: Tại thời điểm hai bên ký Hợp đồng này, Bên B thanh toán cho Bên A tổng giá trị chuyển nhượng bằng hình thức chuyển khoản

Hai bên đã thực hiện theo đúng thời gian quy định tại Điều 1 của Hợp đồng.

ĐIỀU 2: THANH LÝ HỢP ĐỒNG 

2.1 Lý do thanh lý hợp đồng:

Bên B đã thanh toán đầy đủ cho bên A

Vì vậy hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng 01/20…./HĐCN ngày      tháng      năm ……

2.2 Thanh toán theo hợp đồng 01/20…./HĐCN ngày      tháng      năm ……

Tổng giá trị của Hợp đồng là: ……..VNĐ.

Bên B đã thanh toán cho Bên A là: ……..VNĐ.

ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cùng thống nhất thanh lý hợp đồng 01/20…./HĐCN ngày     tháng     năm ….. và  thống nhất về phương án thanh toán đồng thời có xác nhận của người đại diện theo pháp luật của Công ty về việc chuyển nhượng cổ phần trong hợp đồng nêu trên. Biên bản thanh lý này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 (một) bản lưu lại Công ty và 01 (một) bản gửi cơ quan thuế, 01(một) bản bên chuyển nhượng giữ, 01(một) bản bên nhận chuyển nhượng giữ. Hai Bên cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm túc hợp đồng trên.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

 

 

Xác nhận của Công ty.

Đại diện cho Công ty tôi xin xác nhận việc chuyển

nhượng cổ phần trên đây.

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO