Mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

Khuyến mại là một trong những hoạt động thương mại được nhiều doanh nghiệp áp dụng nhằm mục đích thu hút khách hàng sử dụng hàng hóa, dịch vụ của mình. Vật mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại được pháp luật quy định như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật Việt An sẽ giải đáp thắc mắc của quý khách hàng.

Đăng ký khuyến mại

Cơ sở pháp lý

 • Luật Thương mại 2020;
 • Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP;
 • Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, mua bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP.

Một số khái niệm liên quan

Khuyến mại là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 88 Luật Thương mại thì khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

Căn cứ theo Điều 93 Luật Thương mại 2020 quy định về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại thì hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó. Ngoài ra, hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp.

Mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

Pháp luật không có quy định cụ thể về khái niệm “mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại” nhưng có thể hiểu, mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là giá bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng trong thời gian khuyến mại với giá thấp hơn giá bán hàng hóa, dịch vụ bình thường trước đó.

Mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại xuất hiện trong các hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ;

Nguyên tắc thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá

Khi thực hiện khuyến mại, thương nhân phải tuân thủ các nguyên tắc thực hiện khuyến mại như sau:

 • Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác;
 • Bảo đảm những điều kiện thuận lợi cho khách hàng trúng thưởng nhận giải thưởng và có nghĩa vụ giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan;
 • Bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;
 • Không có sự so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.

Điều kiện để hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải tuân thủ những điều kiện sau:

 • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó;
 • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp.

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không bao gồm:

 • Rượu; Xổ số; Thuốc lá;
 • Sữa thay thế sữa mẹ;
 • Thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc);
 • Dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập;
 • Dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập;
 • Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập;
 • Hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Quy định về mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định về mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại như sau:

Hạn mức 50%

Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại. Tuy nhiên, không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực hiện khuyến mại giảm giá cho:

 • Hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước;
 • Hàng thực phẩm tươi sống;
 • Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

Hạn mức 100%

 • Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) theo quy định tại khoản 5, Điều 6 thì áp dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%. Theo đó, các chương trình khuyến mại tập trung gồm:
 • Chương trình do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) chủ trì tổ chức, trong một khoảng thời gian xác định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của Quốc gia, của địa phương. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung. Mọi thương nhân đều được quyền tham gia vào các chương trình;
 • Các đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động (đợt Tết Âm lịch, các ngày nghỉ lễ, tết khác).
 • Mức giảm giá tối đa 100% cũng áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Chẳng hạn trọng năm 2023, chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023 được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2924/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2022, bao gồm các hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, khả thi, có kế hoạch triển khai ngay từ đầu năm nhằm phát triển ngoại thương, mở rộng thị trường, mặt hàng xuất khẩu. Đồng thời phát triển thị trường nội địa, nông thôn, miền núi, biên giới, các địa phương còn khó khăn, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng phát triển thị trường; tiêu thụ sản phẩm trên internet và trên nền tảng số.

Xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động khuyến mại

Khuyến mại vượt quá mức giảm giá tối đa không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn gây ảnh hưởng đáng kể đến quyền lợi của người tiêu dùng và tình hình cạnh tranh hợp lý trong thị trường.

Căn cứ theo Điều 33 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, mua bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP; doanh nghiệp có thể đóng mức phạt tiền có thể dao động từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong các trường hợp

 • Thực hiện khuyến mại có giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định;
 • Thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá có mức giảm giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ vượt quá mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại theo quy định;
 • Thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ xuống thấp hơn mức giá tối thiểu trong trường hợp giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ thuộc diện nhà nước có quy định khung giá hoặc quy định giá tối thiểu; giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện nhà nước định giá cụ thể.

Nhằm bảo đảm tính minh bạch và công bằng trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần chú ý tuân thủ các quy định về khuyến mại, đồng thời nắm rõ các mức giảm giá tối đa cho từng sản phẩm khuyến mại theo quy định của pháp luật. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tránh vi phạm pháp luật và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động khuyến mại một cách hợp pháp và công bằng.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về chương trình khuyến mại trong kinh doanh thương mại, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO