Soạn thảo hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế

Trong thời đại hiện nay, sự tự do hóa thương mại đã trở thành một xu thế không thể tránh khỏi và đang tạo ra tác động to lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, điều thực tế là nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang đối diện với nhiều khó khăn khi thực hiện việc soạn thảo, ký kết và thực hiện các hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế. Những khó khăn này thường bắt nguồn từ sự thiếu hụt kiến thức về pháp luật quốc tế cũng như các quy định pháp luật trong nước. Để giải quyết vấn đề này, Luật Việt An đã tổng hợp một số tư vấn quan trọng liên quan đến việc soạn thảo hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế như sau.

Căn cứ pháp lý

 • Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ trong WTO;
 • Luật thương mại năm 2005;
 • Bộ luật dân sự năm 2015.

Đặc điểm của hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế

Hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế có những đặc điểm hợp đồng cung ứng dịch vụ thông thường. Tuy vậy, với yếu tố quốc tế thì hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế còn có những đặc điểm sau đây:

 • Chủ thể của hợp đồng thường là các cá nhân/tổ chức có nơi cư trú/trụ sở thương mại tại các quốc gia khác nhau. Cũng có trường hợp cả bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ đều ở Việt Nam, nhưng dịch vụ được cung ứng ở nước ngoài thì hợp đồng này cũng là hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế. Ví dụ, một chuyên gia Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn cho một dự án đầu tư tại Singapore của một công ty Việt Nam
 • Địa điểm cung ứng dịch vụ có thể là tại nước ngoài đối với một trong hai bên của hợp đồng.
 • Đồng tiền thanh toán có thể là ngoại tệ đối với các bên của hợp đồng.
 • Luật áp dụng cho hợp đồng này có thể là luật nước ngoài hiện đối với một trong hai bên của hợp đồng, có thể là các điều ước quốc tế liên quan hoặc các tập quán quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh tương ứng.
 • Cơ quan giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng có tế là tòa án nước ngoài, trọng tài nước ngoài đối với các bên trong hợp đồng.

Phân loại hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế

Dựa theo phân loại ngành dịch vụ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế có thể được chia thành các loại như sau:

Hợp đồng cung ứng dịch vụ kinh doanh

 • Dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị kinh doanh.

Hợp đồng cung ứng dịch vụ truyền thông

 • Dịch vụ bưu chính và bưu điện.
 • Dịch vụ truyền thông và viễn thông.

Hợp đồng cung ứng dịch vụ xây dựng và kỹ sư công trình

 • Dịch vụ thiết kế và tư vấn kỹ thuật.
 • Dịch vụ xây dựng và lắp đặt công trình.

Hợp đồng cung ứng dịch vụ phân phối

 • Dịch vụ đại lý và môi giới.
 • Dịch vụ thương mại bán buôn và bán lẻ.
 • Dịch vụ cấp quyền kinh doanh và franchising.

Hợp đồng cung ứng dịch vụ giáo dục

 • Dịch vụ giáo dục tiểu học, trung học và đại học.
 • Các dịch vụ giáo dục đặc biệt.

Hợp đồng cung ứng dịch vụ môi trường

 • Dịch vụ xử lý nước thải.
 • Dịch vụ thu gom và xử lý rác thải.
 • Dịch vụ vệ sinh môi trường.

Hợp đồng cung ứng dịch vụ tài chính

 • Dịch vụ bảo hiểm và tài chính.
 • Dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác.

Hợp đồng cung ứng dịch vụ xã hội và chăm sóc sức khỏe

 • Dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe.
 • Dịch vụ cung ứng cơ sở hạ tầng y tế.

Hợp đồng cung ứng dịch vụ du lịch và lữ hành

 • Dịch vụ khách sạn, nhà hàng và lưu trú.
 • Dịch vụ đại lý du lịch và lữ hành.
 • Dịch vụ hướng dẫn và tổ chức tour du lịch.

Hợp đồng cung ứng dịch vụ văn hoá và giải trí

 • Dịch vụ giải trí và giáo dục văn hoá.
 • Dịch vụ đại lý bán báo và thư viện.
 • Dịch vụ thể thao và giải trí.

Hợp đồng cung ứng dịch vụ vận tải đa dạng

 • Dịch vụ vận tải đường biển và đường sắt.
 • Dịch vụ vận tải đường thuỷ nội địa và hàng không.
 • Dịch vụ vận tải đường bộ và đường ống dẫn.

Hợp đồng cung ứng dịch vụ hỗ trợ cho các loại vận tải

 • Dịch vụ phụ trợ cho mọi loại vận tải.

Nội dung của hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế

Các điều khoản cơ bản trong hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế

Trong việc thực hiện giao kết hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế, quá trình này tuân theo các điều kiện và trình tự tương tự như khi thỏa thuận các hợp đồng kinh doanh nói chung. Nội dung của một hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế, cả về mặt tổng quát và từng hợp đồng cụ thể, phụ thuộc vào từng loại hình dịch vụ cụ thể.

Các điều khoản thường xuyên xuất hiện trong hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế bao gồm:

 • Mô tả đối tượng của hợp đồng.
 • Các nhiệm vụ và công việc cần thực hiện bởi các bên liên quan.
 • Thời hạn và lịch trình thực hiện hợp đồng.
 • Quy định về phí và giá trị dịch vụ, cách thức thanh toán, và thời hạn thanh toán.
 • Phân chia quyền và nghĩa vụ giữa các bên tham gia.
 • Các quy tắc và khoản phạt trong trường hợp vi phạm hợp đồng.
 • Các điều khoản về miễn trách nhiệm trong các trường hợp đặc biệt.
 • Quy định về pháp luật áp dụng cho hợp đồng và cách giải quyết tranh chấp (nếu có).
 • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

Các điều khoản đặc biệt trong hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế

Trong bối cảnh này, khi soạn thảo hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế, cần đặc biệt chú ý đến hai điều khoản sau đây, vốn mang tính độc đáo so với các hợp đồng mua bán hàng hóa:

Điều khoản về đối tượng hợp đồng

Vì dịch vụ mang tính vô hình và thường khó định lượng, việc thể hiện một trong những điều khoản cốt yếu của hợp đồng cung ứng dịch vụ, đó chính là đề cập đến công việc cụ thể và chất lượng dịch vụ, trở nên cực kỳ quan trọng. Điều khoản này sẽ đặt nền tảng pháp lý quan trọng để giải quyết mọi xung đột tiềm năng mà có thể xuất phát từ việc tương tác giữa các bên tham gia trong hợp đồng. Điều này cần được thực hiện để đảm bảo sự hiểu rõ và đồng thuận giữa các bên về nội dung cụ thể của dịch vụ được cung ứng. Sự rõ ràng trong mô tả dịch vụ có thể giúp tránh những tranh cãi không cần thiết trong tương lai.

Điều khoản về chất lượng dịch vụ

Do tính chất không vật chất của dịch vụ, việc xác định các tiêu chuẩn và chuẩn mực về chất lượng dịch vụ là một phần quan trọng trong hợp đồng. Về khía cạnh chất lượng dịch vụ, trong trường hợp nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ được định nghĩa dựa trên kết quả làm việc, cần phải xác định một cách rõ ràng những kết quả cụ thể mà bên đó mong muốn đạt được. Ví dụ, trong một hợp đồng cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng hóa, một số tiêu chuẩn có thể bao gồm:

 • Tỉ lệ thiệt hại hàng hóa: Quy định tỷ lệ tối đa cho phép hàng hóa bị hư hỏng hoặc mất mát trong quá trình vận chuyển.
 • Thời gian giao hàng: Xác định thời gian chính xác mà hàng hóa cần được giao đến địa điểm đích.
 • Dịch vụ hỗ trợ/ phụ trợ: Cụ thể hóa các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận chuyển, chẳng hạn như thông báo về tình trạng hàng hóa, xếp dỡ hoặc giải quyết sự cố nhanh chóng.

Tùy theo loại hình dịch vụ và yêu cầu cụ thể của bên mua và bên cung ứng, các tiêu chuẩn và chỉ số có thể được thỏa thuận dựa trên thực tế và tầm quan trọng của dịch vụ. Việc thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng giúp tạo ra sự minh bạch, đồng thuận, và cơ sở để đánh giá hiệu suất của bên cung ứng dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Như vậy, việc soạn thảo hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt trong việc điều chỉnh các điều khoản để phản ánh đặc thù của dịch vụ so với mô hình hợp đồng mua bán hàng hóa.

Một số lưu ý trong quá trình ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế

Khi ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế, có một số lưu ý quan trọng mà bạn nên xem xét để đảm bảo rằng hợp đồng được thỏa thuận một cách hợp lý và hiệu quả. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

 • Mô tả dịch vụ cụ thể: Xác định rõ ràng và chi tiết về các dịch vụ cụ thể sẽ được cung ứng. Điều này bao gồm việc đặc tả công việc, quy trình làm việc, và các tiêu chuẩn chất lượng mà dịch vụ phải đạt được.
 • Các điều khoản về giá trị và thanh toán: Thỏa thuận về giá trị dịch vụ và cách thức thanh toán cụ thể. Điều này bao gồm cả số tiền và thời gian thanh toán, cũng như các điều khoản về phí, thuế và các khoản phí khác.
 • Điều khoản về thời gian và lịch trình cung ứng dịch vụ: Xác định rõ thời gian bắt đầu và kết thúc của dịch vụ, cũng như lên lịch trình làm việc chi tiết. Điều này giúp đảm bảo rằng cả hai bên đều thống nhất về thời gian thực hiện và tuân theo các hạn chế thời gian quan trọng.
 • Phân chia rủi ro và trách nhiệm: Xác định rõ ràng ai chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra rủi ro, thiệt hại hoặc sự cố. Điều này bao gồm cả việc quản lý rủi ro liên quan đến vận chuyển, bảo mật dữ liệu và bất kỳ vấn đề nào khác có thể xảy ra trong quá trình cung ứng dịch vụ.

Tóm lại, việc ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thỏa thuận rõ ràng giữa các bên. Lưu ý những điểm trên giúp đảm bảo rằng hợp đồng được thực hiện một cách mượt mà và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của mọi bên liên quan.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu tư vấn soạn thảo hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế, xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn hợp đồng

  Tư vấn hợp đồng

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO