Tối thiểu 10 tỷ để thành lập công ty chứng khoán (security)

Công ty chứng khoán là một loại hình doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chứng khoán, thực hiện một số hoạt động như môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán. Công ty chứng khoán không chỉ thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán nói riêng mà còn nền kinh tế nói chung. Nhờ vào sự hoạt động của công ty chứng khoán mà cổ phiếu, chứng khoán được lưu thông một cách ổn định từ nhà phát hành tới tay nhà đầu tư muốn sở hữu chứng khoán. Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ phân tích về thành lập công ty chứng khoán theo quy định pháp luật.

Công ty chứng khoán là gì?

Theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư 121/2020/TT-BTC, công ty chứng khoán là doanh nghiệp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thực hiện một, một số nghiệp vụ sau:

Công ty chứng khoán

Lưu ý:

 • Công ty chứng khoán chỉ được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán khi được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán.
 • Công ty chứng khoán chỉ được cấp phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán khi được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.

Lưu ý điều kiện thành lập công ty chứng khoán

Lưu ý về vốn điều lệ

Vốn điều lệ tối thiểu cho các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán tại Việt Nam như sau:

 • Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng;
 • Tự doanh chứng khoán: 50 tỷ đồng;
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng;
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng.

Lưu ý về điều kiện tiếp cận đối với nhà đầu tư nước ngoài

Theo Biểu cam kết WTO, lĩnh vực chứng khoán thuộc cam kết tại Mục C phần B. Dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác.  Theo đó:

 • Ngay khi gia nhập, các nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán nước ngoài được thành lập văn phòng đại diện và công ty liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 49%.
 • Sau 5 năm kể từ khi gia nhập, cho phép thành lập doanh nghiệp chứng khoán 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Như vậy hiện nay nhà đầu tư nước ngoài được tiếp cận thị trường Việt Nam để thành lập công ty chứng khoán với 100% vốn nước ngoài.

Khái quát thành lập công ty chứng khoán

Thông tin Nội dung chi tiết
Thủ tục cần thực hiện – Xin Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.

– Xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan tiếp nhận – Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Cách thức nộp hồ sơ Trực tiếp/trực tuyến qua dịch vụ công/dịch vụ bưu chính
Thời hạn giải quyết – Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Kết quả thủ tục hành chính – Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập

Bước 1: Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ
 • Thành phần hồ sơ: Điều 176 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
 • Cơ quan tiếp nhận: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:
  • Ðịa chỉ: Số 164 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
  • Điện thoại: (84-4) 39.340.750
 • Thời hạn xử lý: 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
 • Kết quả thủ tục: Cấp hoặc từ chối cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Đăng ký doanh nghiệp

 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ
 • Thành phần hồ sơ: Điều 21, Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Cơ quan tiếp nhận: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Thời hạn xử lý: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp.
 • Kết quả thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Lưu ý, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Bước 3: Khắc dấu cho công ty chứng khoán

Công ty tự khắc dấu và tự chịu trách nhiệm về số lượng và hình thức con dấu phải thống nhất. Lưu ý, công ty không phải thực hiện nghĩa vụ thông báo mẫu dấu.

Bước 4: Công bố thông tin hoạt động

Công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam phải công bố thông tin hoạt động trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 số liên tiếp ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến chính thức hoạt động.

Thông tin bao gồm:

 • Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
 • Ngày chính thức hoạt động.

Bước 5: Thông báo ngày chính thức hoạt động

 • Thời hạn phải chính thức hoạt động: 12 tháng kể từ ngày được cấp phép. Công ty chứng khoán không được tiến hành hoạt động kinh doanh chứng khoán trước ngày chính thức hoạt động.
 • Công ty chứng khoán được cấp giấy phép phải thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ít nhất là 15 ngày trước ngày chính thức hoạt động.

Một số lưu ý khi thành lập công ty chứng khoán

Mã ngành nghề kinh doanh chứng khoán

Một số mã ngành nghề mà công ty chứng khoán thường đăng ký bao gồm:

 • 6492: Hoạt động cấp tín dụng khác
 • 6499: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
 • 6612: Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
 • 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Phí, lệ phí cấp phép

Danh mục lệ phí Mức lệ phí
Lệ phí cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (Thông tư 25/2022/TT-BTC) Môi giới chứng khoán 20 triệu đồng/giấy phép
Tự doanh chứng khoán 60 triệu đồng/giấy phép

 

Bảo lãnh phát hành chứng khoán 100 triệu đồng/giấy phép

 

Tư vấn đầu tư chứng khoán 20 triệu đồng/giấy phép
Phí, lệ phí về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư 47/2019/TT-BTC) Lệ phí đăng ký doanh nghiệp 50.000đ/lần
Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 100.000đ/lần.

 

Một số công ty chứng khoán tại Việt Nam hiện nay

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Agribank

Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam, thành lập ngày 20/12/2000.

Với số Vốn điều lệ ban đầu là 60 tỷ đồng, đến nay Agriseco đã trở thành công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam với vốn điều lệ hơn 2.153 tỷ, với thế mạnh là công ty thành viên của Agribank, Agriseco liên tục phát triển mới cả về quy mô và chất lượng nghiệp vụ đồng thời luôn gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu những tâm tư nguyện vọng của khách hàng, nhằm mang đến cơ hội đầu tư hiệu quả và tăng trưởng tài chính cho khách hàng.

Hiện nay, Agriseco tập trung phát triển các mảng hoạt động chính như Môi giới chứng khoán, Lưu ký, Dịch vụ tài chính, Tư vấn đầu tư với nhiều sản phẩm tiện ích linh hoạt, được bổ trợ bởi hoạt động nghiên cứu chuyên sâu.

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán CV

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (CVS) là công ty chứng khoán được thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 105/UBCK-GP ngày 25/03/2009 của UBCKNN. Công ty có trụ sở chính tại Tầng 2, Tòa nhà IMV, số 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Định hướng của Công ty là tập trung chủ yếu vào hoạt động Môi giới chứng khoán. Với lợi thế về công nghệ, công ty xây dựng mục tiêu trở thành công ty chứng khoán số hóa hoàn toàn hàng đầu trên thị trường.

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán HD

Công ty Cổ phần Chứng khoản HD (HDS”) tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia (“PHUGIASC ), được thành lập theo Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 47/UBCK- GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006 với số vốn điều lệ ban đầu 43 tỷ đồng.

Công ty cung cấp toàn bộ các dịch vụ chứng khoán, bao gồm môi giới chứng khoán, giao dịch chứng khoán trực tuyến, nghiên cứu phân tích, tự doanh chứng khoán,…

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (VCI) được thành lập năm 2007 tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC). Năm 2017, VCI niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Ngày 12/07/2021, tăng vốn điều lệ lên 3,330 tỷ đồng.

Chứng khoán Vietcap kinh doanh chủ yếu trên lĩnh vực chứng khoán, bao gồm các hoạt động: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư,…

Dịch vụ thành lập công ty của Luật Việt An

 • Tư vấn pháp luật về điều kiện, thủ tục thành lập công ty trong lĩnh vực chứng khoán;
 • Tư vấn bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định pháp luật cho khách hàng;
 • Dịch vụ xin Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán; xin Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp;
 • Tư vấn dịch vụ thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Tư vấn thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của công ty chứng khoán;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho công ty chứng khoán trong quá trình hoạt động.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu hỗ trợ pháp lý về thành lập công ty trong lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam, vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO