Thành lập công ty khám chữa bệnh trên toàn quốc (7 ngày)

Khám chữa bệnh là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người. Nhiều công ty khám chữa bênh được mở ra. Tuy nhiên, để thành lập các công ty trong lĩnh vực này cần phải đáp ứng các điều kiện nhất định. Vậy điều kiện thành lập công ty khám chữa bệnh gồm những gì?

Thành lập công ty khám chữa bệnh

Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, công ty Luật Việt An đưa ra bài viết điều kiện thành lập công ty khám chữa bệnh dưới đây.

Các loại hình hoạt động của công ty khám chữa bệnh

Căn cứ theo Điều 39 Nghị định 96/2023/NĐ-CP, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập theo quy định của pháp luật và phải theo một trong các hình thức tổ chức sau đây:

 • Bệnh viện: bao gồm bệnh viện đa khoa, bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện rang hàm mặt và bệnh viện chuyên khoa.
 • Cơ sở dịch vụ cận lâm sàng: bao gồm cơ sở xét nghiệm; cơ sở chẩn đoán hình ảnh; cơ sở xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.
 • Hình thức khác: Trạm y tế; Nhà hộ sinh; Phòng chẩn trị y học cổ truyền; Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình; Cơ sở kỹ thuật phục hình rang; Cơ sở kỹ thuật phục hồi chức năng; Cơ sở tâm lý lâm sàng; Cơ sở dịch vụ điều dưỡng; Cơ sở dịch vụ hộ sinh; Cơ sở chăm sóc giảm nhẹ; Cơ sở cấp cứu ngoại viện; Cơ sở kính thuốc có thực hiện việc đo, kiểm tra tật khúc xạ; Cơ sở lọc máu.

Điều kiện thành lập công ty khám chữa bệnh

Điều 40 Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định điều kiện để thành lập công ty khám chữa bệnh như sau:

Điều kiện về quy mô

Có quy mô phù hợp với từng hình thức tổ chức cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó:

 • Đối với bệnh viện: Bệnh viện đa khoa phải có ít nhất là 30 giường bệnh; Bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền phải có ít nhất 20 giường bệnh; riêng đối với bệnh viện chuyên khoa mắt, tâm thần phải có ít nhất là 10 giường bệnh.
 • Đối với phòng khám đa khoa: Phải có ít nhất 02 trong 04 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi; Có bộ phận cận lâm sàng (xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh).
 • Đối với phòng khám chuyên khoa, cơ sở dịch vụ y tế: Phòng khám chuyên khoa phải có phòng khám bệnh, chữa bệnh có diện tích ít nhất là 10 m2 và nơi đón tiếp người bệnh (trừ Phòng khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng tư vấn sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông).

Ngoài ra, tùy vào phạm vi hoạt động chuyên môn cụ thể mà phòng khám chuyên khoa, cơ sở dịch vụ y tế sẽ phải đáp ứng quy mô về diện tích khác theo quy định.

Điều kiện về cơ sở vật chất

Điều kiện về cơ sở vật chất mà phòng khám chữa bệnh đều phải đáp bao gồm:

 • Có địa điểm cố định đáp ứng các quy định của pháp luật về: an toàn chịu lực, phòng cháy và chữa cháy, kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo vệ môi trường, an toàn bức xạ (nếu có); bảo đảm đủ điện, nước phục vụ hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Có biển hiệu, có sơ đồ và biển chỉ dẫn đến các khoa, phòng, bộ phận chuyên môn, hành chính;
 • Trong trường hợp có thêm cơ sở không cùng trong khuôn viên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải đáp ứng các điều kiện cụ thể đối với từng hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa.

Ngoài ra, tùy vào quy mô, và phạm vi hoạt động chuyên môn cụ thể mà mỗi loại hình phòng khám, bệnh viện, cơ sở dịch vụ y tế sẽ phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất cụ thể khác theo quy định đối với từng loại hình.

Điều kiện về trang thiết bị y tế

Ngoài điều kiện về quy mô, cơ sở vật chất thì công ty khám chữa bệnh phải đáp ứng các điều kiện về trang thiết bị y tế bao gồm:

 • Đối với bệnh viện: phải có đủ phương tiện vận chuyển cấp cứu trong và ngoài bệnh viện hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ cấp cứu hỗ trợ vận chuyển người bệnh với bên dịch vụ khác.
 • Đối với phòng khám, cơ sở dịch vụ y tế: Có đủ trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở;

Ngoài ra, cũng tùy thuộc vào loại hình hoạt động và phạm vi hoạt động chuyên môn mà phòng khám và cơ sở dịch vụ y tế phải đáp ứng thêm các điều kiện khác như:

 • Riêng cơ sở khám, điều trị bệnh nghề nghiệp ít nhất phải có bộ phận xét nghiệm sinh hóa;
 • Phòng khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng tư vấn sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông không bắt buộc phải có trang thiết bị y tế phù hợp, bộ phận xét nghiệm sinh hóa nhưng phải có đủ các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông, thiết bị phù hợp với phạm vi hoạt động đăng ký…

Có thiết bị y tế phù hợp với danh mục chuyên môn kỹ thuật và phạm vi hoạt động đăng ký.

Điều kiện về nhân sự

Các công ty khám chữa bệnh cần đáp ứng các điều kiện về nhân sự sau:

 • Có chứng chỉ hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đăng ký hành nghề và phạm vi của cơ sở khám, chữa bệnh.
 • Người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không được đăng ký làm người đứng đầu của bệnh viện tư nhân hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phần vốn của Nhà nước.
 • Mỗi cơ sở khám chữa bệnh phải có 1 người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật; Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật và trưởng các khoa chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng phải đáp ứng các về chứng chỉ hành nghề, người hành nghề cơ hữu tại cơ sở, từng có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36….

Đối với bệnh viện thì phải đáp ứng các điều kiện thêm sau:

 • Số lượng người hành nghề làm việc toàn thời gian (cơ hữu) trong từng khoa phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số người hành nghề trong khoa;
 • Trưởng các khoa chuyên môn của bệnh viện phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa đó và phải là người hành nghề cơ hữu tại bệnh viện;
 • Trưởng khoa khác không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ hành nghề phải có bằng tốt nghiệp đại học với chuyên ngành phù hợp với công việc được giao và phải là người hành nghề cơ hữu tại bệnh viện.

Đã thành lập doanh nghiệp với cơ sở có vốn tư nhân

Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh có vốn tư nhân, để được cấp phép thành lập buộc phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư với cơ sở có nguồn vốn tư nhân nước ngoài. Việc xin cấp các giấy tờ pháp lý này được thực hiện theo quy trình thành lập công ty thông thường, tuy nhiên cần lưu ý ngành nghề đăng ký trong giấy tờ pháp lý của công ty phải ghi nhận ngành nghề kinh doanh khám chữa bênh liên quan, phổ biến nhất là Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá (mã ngành 8610).

Có giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định

Căn cứ theo Điều 60 Nghị định 96/2023/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh bao gồm:

STT Tên tài liệu Lưu ý
1 Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động Tải về
2 Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở tư nhân; hoặc

Giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài

01 Bản sao theo mẫu:
3 Giấy phép hành nghề và giấy xác nhận quá trình hành nghề Mẫu 11 Phụ lục I Nghị định 96/2023/NĐ-CP
4 Danh sách giấy phép hành nghề của từng người hành nghề đăng ký hành nghề Mẫu 01 Phụ lục II Nghị định 96/2023/NĐ-CP
5 Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tải về
6 Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất Dựa trên danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
7 Giấy ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện thủ tục Do Luật Việt An soạn thảo

Lưu ý đối với nhà đầu tư nước ngoài

Dựa theo mục 8 Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO quy định về dịch vụ dịch vụ y tế và xã hội có thể thấy, Việt Nam khi gia nhập WTO đã cam kết mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường đối với Dịch vụ bệnh viện (CPC 9311) và Các dịch vụ nha khoa và khám bệnh (CPC 9312).

Theo đó, để thành lập công ty kinh doanh loại hình này, nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được cung cấp dịch vụ thông qua thành lập bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài, liên doanh với đối tác Việt Nam hoặc thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Vốn đầu tư tối thiểu cho một bệnh viện là 20 triệu đô la Mỹ, bệnh xá đa khoa (policlinic) là 2 triệu đô la Mỹ và cơ sở điều trị chuyên khoa là 200 nghìn đô la Mỹ.

Danh sách một số công ty khám chữa bệnh tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec là hệ thống y tế uy tín hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao. Bệnh viện được thành lập bởi Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế vinmec, một công ty con thuộc Tập đoàn Vingroup, được thành lập từ năm 2012 có mã số doanh nghiệp là 0106050554. Vinmec cung cấp đầy đủ các chuyên khoa, dịch vụ y tế từ khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú, đến các dịch vụ y tế cao cấp như: chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, điều trị ung thư, tim mạch, sản phụ khoa,… với ngành nghề đăng ký chính là Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá (mã ngành 8610) và Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (mã ngành 8620).

Bệnh viện Đông Đô

Bệnh viện thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Bệnh viện Đông Đô, được thành lập từ năm 2010 với mã số thuế 0104371760. Bệnh viện có trụ sở tại Quận Đống Đa, Hà Nội, với mã ngành đăng ký chính là Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (trừ răng giả và kính thuốc) (mã ngành 3250) và Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá (mã ngành 8610). Được thành lập bởi đội ngũ y bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, tâm huyết, Bệnh viện Đông Đô đầu tư trang thiết bị hiện đại, áp dụng các kỹ thuật y khoa tiên tiến, mang đến cho khách hàng trải nghiệm y tế chuyên nghiệp và hiệu quả.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc

Chủ đầu tư của Bệnh viện là Công ty Cổ phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc, mã số doanh nghiệp 0102624215 được thành lập từ năm 2008. Bệnh viện được cấp Giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh số 26/BYT-GPHD lần đầu ngày 21/02/2017. Bệnh viện cung cấp đầy đủ các chuyên khoa, dịch vụ y tế từ khám chữa bệnh ngoại trú, đến các dịch vụ y tế cao cấp như: chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, điều trị nội khoa, ngoại khoa, nha khoa, thẩm mỹ,… Là đơn vị tiên phong trong hợp tác quốc tế với các nền y học phát triển, bệnh viên đã tạo dựng được niềm tin từ người dân góp phần giảm tải y tế ôcng.

Bệnh viện Hồng Ngọc

Được thành lập từ năm 2003 do chủ đầu tư là Công Ty Tnhh Bệnh Viện Hồng Ngọc (mã số doanh nghiệp 0106699074), Bệnh viện Hồng Ngọc được cấp Giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh số 002960/HNO – CCHN vào năm 2012. Đây là hệ thống bệnh viện tư nhân đầu tiên ở miền Bắc, được trang bị công nghệ tiên tiến và đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao với hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe – sắc đẹp với nhiều chứng nhận quốc tế. Tại Hà Nội, Bệnh viện đã thành lập được 5 cơ sở khám chữa bệnh dưới dạng Bệnh viện, phòng khám chuyên khoa, phòng khám đa khoa.

Dịch vụ thành lập công ty của Luật Việt An

 • Tư vấn các điều kiện và hồ sơ cần chuẩn bị để thành lập công ty;
 • Tư vấn tổng thể các vấn đề khi thành lập công ty và sau khi thành lập công ty để doanh nghiệp hiểu và quản lý công ty tốt nhất, hạn chế ruit ro nhất;
 • Dịch vụ sau thành lập doanh nghiệp: Khắc dấu, làm biển, mua chữ ký số, kê khai và đăng ký nộp thuế điện tử, đăng ký hóa đơn điện tử, mở tài khoản tại các ngân hàng theo nhu cầu của doanh nghiệp,
 • Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân;
 • Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho doanh nghiệp sau thành lập;
 • Tư vấn điều kiện, hồ sơ, thù tục xin Giấy phép thành lập và hoạt động cơ sở khám chữa bệnh;
 • Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đăng ký nhãn hiệu, sáng chế cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế, kế toán, pháp luật lao động, hợp đồng, các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động của công ty.

Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty khám chữa bệnh xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Bài viết được cập nhật đến tháng 5/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO