Thành lập công ty FDI ( có vốn nước ngoài) tại Hải Dương

Theo số liệu thống kê 9 tháng đầu năm 2021, Hải Dương có 1.066 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm 2020; 658 doanh nghiệp đăng ký tạm dừng hoạt động, tăng 21,6%; 130 doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể, tăng 20,4%; 500 doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động, tăng 49,2%. Do tình hình ảnh hưởng sâu rộng bởi đại dịch Covid 19 dẫn đến các công ty thành lập mới giảm, các công ty giải thể tăng so với những năm trước đây. Tuy nhiên Tỉnh Hải Dương vẫn tạo nhiều chính sách tốt khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Hải Dương.

Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 1 năm 2022

Ngày bắt đầu đăng bố cáo Ngày kết thúc đăng bố cáo Tên, mã số doanh nghiệp Địa điểm
31/12/2021 12:00:00 SA 30/01/2022 11:39:40 SA

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GLOBAL MARKET 99 VÙNG ĐÔNG BẮC VÀ BẮC MIỀN TRUNG

MÃ SỐ DN: 0801370330
Tỉnh Hải Dương
31/12/2021 12:00:00 SA 30/01/2022 9:09:40 SA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VPM

MÃ SỐ DN: 0801370299
Tỉnh Hải Dương
30/12/2021 12:00:00 SA 29/01/2022 10:39:41 SA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG HOÀNG TRANG

MÃ SỐ DN: 0801370274
Tỉnh Hải Dương
30/12/2021 12:00:00 SA 29/01/2022 10:39:41 SA

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN MT

MÃ SỐ DN: 0801370193
Tỉnh Hải Dương
29/12/2021 12:00:00 SA 28/01/2022 5:09:43 CH

CÔNG TY TNHH MTV TIẾN NAM

MÃ SỐ DN: 0801370267
Tỉnh Hải Dương
29/12/2021 12:00:00 SA 28/01/2022 2:09:43 CH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VẬN TẢI TRƯỜNG GIANG

MÃ SỐ DN: 0801370242
Tỉnh Hải Dương
29/12/2021 12:00:00 SA 28/01/2022 11:39:41 SA

CÔNG TY CỔ PHẦN HKT LAND

MÃ SỐ DN: 0801370235
Tỉnh Hải Dương
29/12/2021 12:00:00 SA 28/01/2022 10:39:41 SA

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI THUẬN THÀNH PHÁT

MÃ SỐ DN: 0801370161
Tỉnh Hải Dương
29/12/2021 12:00:00 SA 28/01/2022 10:09:42 SA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN NAM GIA LỘC

MÃ SỐ DN: 0801370228
Tỉnh Hải Dương
28/12/2021 12:00:00 SA 27/01/2022 3:39:48 CH

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG LỘC SAO ĐỎ

MÃ SỐ DN: 0801370203
Tỉnh Hải Dương
28/12/2021 12:00:00 SA 27/01/2022 2:09:43 CH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VẤN MIÊN

MÃ SỐ DN: 0801370179
Tỉnh Hải Dương
28/12/2021 12:00:00 SA 27/01/2022 11:39:43 SA

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU SKYWOOD

MÃ SỐ DN: 0801370186
Tỉnh Hải Dương
28/12/2021 12:00:00 SA 27/01/2022 10:39:41 SA

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC NGUYÊN

MÃ SỐ DN: 0801370122
Tỉnh Hải Dương
28/12/2021 12:00:00 SA 27/01/2022 9:09:41 SA

CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ ĐT BĐS TÂN THÀNH PHÁT

MÃ SỐ DN: 0801370147
Tỉnh Hải Dương
27/12/2021 12:00:00 SA 26/01/2022 9:39:41 SA

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGỌC TÂN

MÃ SỐ DN: 0801370002
Tỉnh Hải Dương
27/12/2021 12:00:00 SA 26/01/2022 9:09:41 SA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÔN THÉP TÂN HƯNG DŨNG

MÃ SỐ DN: 0801370108
Tỉnh Hải Dương
27/12/2021 12:00:00 SA 26/01/2022 8:39:41 SA

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HẢI DƯƠNG

MÃ SỐ DN: 0801370115
Tỉnh Hải Dương
24/12/2021 12:00:00 SA 23/01/2022 11:09:41 SA

CÔNG TY TNHH DŨNG MẠNH LP

MÃ SỐ DN: 0801370041
Tỉnh Hải Dương
23/12/2021 12:00:00 SA 22/01/2022 4:09:45 CH

CÔNG TY TNHH MAY MẶC BẢO LINH

MÃ SỐ DN: 0801370066
Tỉnh Hải Dương
23/12/2021 12:00:00 SA 22/01/2022 9:39:41 SA

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ ĐÔNG BẮC

MÃ SỐ DN: 0801369832
Tỉnh Hải Dương

Trình tự thủ tục thành lập công ty FDI tại Tỉnh Hải Dương:

Bước 1: Kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

 • Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ bản cứng sẽ được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ. Đồng thời, cơ quan Đăng ký đầu tư cũng sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến theo bước 1, nhà đầu tư nộp hồ sơ giấy (bản cứng) xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư;
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

Đối với nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài cần cung cấp:

 • Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 • Xác nhận số dư tài khoản tương ứng với vốn dự định thành lập công ty FDI;

Đối với nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài cần cung cấp:

 • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Hồ sơ chứng minh trụ sở công ty: Hợp đồng thuê nhà, Bản sao coogn chứng giấy tờ nhà đất của bên cho thuê: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng; nếu bên cho thuê là công ty: cần cung cấp thêm bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng kinhd oanh bất động sản;
 • Đối với dự án có thuê đất của nhà nước cần nộp thêm: Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ cần nộp thêm: Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

Bước 3: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu pháp nhân

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư doanh nghiệp nộp hồ sơ tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế;

Thực hiện khắc con dấu công ty, đăng tải con dấu và công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Chỉ dành cho doanh nghiệp có thực hiện quyền bán lẻ hàng hóa

Nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh tại Sở Công thương.

Bước 5: Mở tài khoản chuyển vốn đầu tư trực tiếp

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài cần góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do đó, ngay sau khi thành lập công ty nhà đầu tư cần tiến hành mở tài khoản chuyển vốn đầu tư trực tiếp.

Bước 6: Hoàn thành các thủ tục sau thành lập công ty

Sau khi thành lập công ty nhà đầu tư tiến hành các thủ tục đăng ký tài khoản, mua chữ số, nộp thuế môn bài, kê khai thuế môn bài, phát hành hóa đơn, kê khai thuế,….

Nhà đầu tư mua lại phần vốn góp của các công ty đã được thành lập tại Hải Dương:

Bước 1: Đăng ký mua phần vốn góp, mua cổ phần của công ty Việt Nam

 • Trên thực tế vì thủ tục thành lập công ty Việt Nam đơn giản hơn nhiều, nên nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn thành lập công ty Việt Nam trước sau đó tiến hành thủ tục mua phần vốn góp, mua cổ phần của công ty Việt Nam hoặc cũng có thể mua lại phần vốn góp, mua cổ phần của công ty Việt Nam đã có sẵn.
 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty 100% vốn Việt Nam.
 • Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 2: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bổ sung thông tin nhà đầu tư nước ngoài

 • Sau khi có chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục như sau:
 • Thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) theo quy định của pháp luật tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp FDI tại Tỉnh Hải Dương:

 • Tư vấn về điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cho nhà đầu tư theo từng lĩnh vực kinh doanh cụ thể hay theo quốc tịch của nhà đầu tư;
 • Tư vấn tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo quy định pháp luật Việt Nam, cam kết WTO;
 • Tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp cho nhà đầu tư: Công ty TNHH hay Công ty cổ phần, địa chỉ trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh, mở tài khoản chuyển vốn, thời hạn góp vốn;
 • Tư vấn điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cho nhà đầu tư;
 • Đại diện nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong quá trình thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư (Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, làm dấu pháp nhân, công bố mẫu dấu, thủ tục sau thành lập công ty, dịch vụ tư vấn pháp luật thuế – kế toán, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, lao động – bảo hiểm, các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ…;
 • Đăng ký khoản vay nước ngoài cho doanh nghiệp vay từ công ty mẹ hoặc tổ chức nước ngoài.
 • Tư vấn toàn diện các hoạt động phát sinh trong quá trình thực hiện kinh doanh tại Việt Nam cho nhà đầu tư.
Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO