Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty TNHH

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn là việc công ty đăng ký những thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Khi phát sinh những thay đổi so với hồ sơ đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn, giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thì phải thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Cơ sở pháp lý

 • Luật doanh nghiệp năm 2021;
 • Nghị định 01/2021 về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 01/2021 về biểu mẫu đăng ký kinh doanh.

Khi nào phải thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn

Khi công ty phát sinh các nội dung thay đổi sau đây thì phải đăng ký thay đổi:

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Thay đổi tên công ty (bao gồm tên tiếng Việt, tên nước ngoài và tên viết tắt);
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty (bao gồm cả thay đổi số điện thoại, email, fax, website công ty);
 • Thay đổi vốn điều lệ của công ty (bao gồm tăng vốn, giảm vốn, thay đổi vốn sau 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà không góp đủ số vốn điều lệ);
 • Thay đổi chủ sở hữu công ty do chuyển nhượng vốn (chuyển nhượng một phần vốn góp thì phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, chuyển nhượng toàn bộ thì làm thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty);
 • Thay đổi chủ sở hữu công ty do thừa kế, tặng cho, theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty;
 • Thay đổi các thông tin của chủ sở hữu công ty là cá nhân như (thay đổi tên chủ sở hữu, thông tin về nhân thân như ngày sinh, nơi sinh, giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân, thay đổi địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc của chủ sở hữu);
 • Thay đổi các thông tin của chủ sở hữu công ty là tổ chức như (tên tổ chức, mã số doanh nghiệp, số giấy chứng nhận thành lập);
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm thay đổi người đại diện theo pháp luật từ cá nhân này sang cá nhân khác, tăng hoặc giảm người đại diện theo pháp luật. Thay đổi các thông tin của người đại diện theo pháp luật như ngày sinh, nơi sinh, giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân, thay đổi địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc của người đại diện theo pháp luật);
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty (bao gồm đăng ký tăng/giảm ngành nghề, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh, thay đổi ngành nghề kinh doanh chính của công ty);
 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế của công ty (bao gồm đăng ký thay đổi kế toán trưởng, thông tin về năm tài chính, số lượng lao động, phương pháp tính thuế, địa chỉ nhận thông báo thuế, phương thức đóng bảo hiểm xã hội, số điện thoại nhận thông báo thuế).

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 • Thay đổi tên công ty (bao gồm tên tiếng Việt, tên nước ngoài và tên viết tắt);
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty (bao gồm cả thay đổi số điện thoại, email, fax, website công ty);
 • Thay đổi vốn điều lệ của công ty (bao gồm tăng vốn, giảm vốn, thay đổi vốn sau 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà không góp đủ số vốn điều lệ);
 • Thay đổi vốn điều lệ của công ty do tăng vốn làm thay đổi tỉ lệ vốn góp, các thành viên góp thêm vốn, thay đổi vốn chuyển nhượng;
 • Thay đổi thành viên công ty trong trường hợp thêm thành viên góp vốn do tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ công ty;
 • Thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp;
 • Thay đổi thành viên do tặng cho, thừa kế phần vốn góp, sử dụng phần vốn góp để trả nợ;
 • Thay đổi thành viên theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty;
 • Thay đổi thành viên do có thành viên không góp đủ số vốn điều lệ trong thời hạn cam kết hoặc 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Thay đổi các thông tin của thành viên là cá nhân về thông tin nhân thân, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc, giấy tờ chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu;
 • Thay đổi thông tin của thành viên là tổ chức như thông tin về tên tổ chức, địa chỉ trụ sở, số giấy chứng nhận/quyết định thành lập;
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm thay đổi người đại diện theo pháp luật từ cá nhân này sang cá nhân khác, tăng hoặc giảm người đại diện theo pháp luật. Thay đổi các thông tin của người đại diện theo pháp luật như ngày sinh, nơi sinh, giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân, thay đổi địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc của người đại diện theo pháp luật);
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty (bao gồm đăng ký tăng/giảm ngành nghề, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh, thay đổi ngành nghề kinh doanh chính của công ty);
 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế của công ty (bao gồm đăng ký thay đổi kế toán trưởng, thông tin về năm tài chính, số lượng lao động, phương pháp tính thuế, địa chỉ nhận thông báo thuế, phương thức đóng bảo hiểm xã hội, số điện thoại nhận thông báo thuế).

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn

Tùy thuộc vào thông tin thay đổi mà hồ sơ thay đổi khác nhau, bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh – chỉ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong trường hợp chuyển nhượng;
 • Giấy ủy quyền cho Công ty luật Việt An nếu sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Luật Việt An

Nơi nộp hồ sơ đăng ký thay đổi

Hồ sơ được nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, nếu thay đổi trụ sở thì hồ sơ nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp chuyển đến.

Trường hợp thay đổi trụ sở từ quận/huyện/tỉnh này sang quận/huyện/tỉnh khác, doanh nghiệp phải hoàn tất nghĩa vụ thuế đối với cơ quan thuế, đóng thuế và nộp tờ khai, thực hiện quyết toán thuế cho cơ quan thuế, sau khi có văn bản hoàn tất nghĩa vụ thuế thì mới nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hồ sơ cũng có thể nộp trực tuyến qua trang thông tin điện tử: www.dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Thời gian giải quyết hồ sơ

Trong thời gian từ 4-6 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Luật Việt An sẽ gửi kết quả đến khách hàng.

Thủ tục sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới

Trường hợp đổi tên công ty và địa chỉ hoặc các thông tin trên con dấu, công ty phải đi khắc dấu công ty mới, thay biển công ty cho phù hợp với thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Một số câu hỏi liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn

Thay đổi ngành nghề kinh doanh có được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới không?

Trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh thì sẽ được cấp giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, do ngành nghề kinh doanh không còn ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Có được đăng ký thay đổi nhiều người đại diện theo pháp luật hay không?

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật, vì vậy, công ty có thể đăng ký bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật theo nhu cầu hoạt động của công ty.

Công ty có phải kê khai thuế do chuyển nhượng phần vốn góp hay không?

Thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng có thể do cá nhân khai thuế hoặc công ty khai thay, nhưng mức thuế phải nộp là 20% trên phần chênh lệch

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế S Thuế suất 20%

Thu nhập tính thuế = giá chuyển nhượng – (giá mua + chi phí liên quan)

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn của Luật Việt An

 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước về việc thay đổi tên công ty;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước về việc thay đổi thành viên công ty;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước về việc thay đổi chủ sở hữu công ty;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước về việc kê khai thuế cho công ty.
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, thay mặt khách hàng khắc dấu, thay đổi con dấu của công ty.

Công ty luật Việt An làm việc dựa trên sự hài lòng của khách hàng và uy tín của công ty. Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO