Thủ tục để luật sư, các đơn vị tư vấn tham gia trợ giúp phấp lý

Trợ giúp pháp lý là hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Đó thường là những đối tượng có công với đất nước, hoặc những đối tượng yếu thế trong xã hội. Do vậy, hoạt động trợ giúp pháp lý có ý nghĩa rất lớn, giúp cho họ bảo vệ được quyền và lợi ích của mình mà không phải trả phí tư vấn. Tuy nhiên, không phải đối tượng nào cũng có thể đứng ra thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý mà cần đáp ứng điều kiện, tuân theo thủ tục luật định.

Theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP quy định chi tiết một số điều của luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý thì việc ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý giữa Sở Tư pháp với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật và giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước với luật sư cần tuân theo trình tự nhất định. Cụ thể:

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước/ Sở Tư pháp ra thông báo về lựa chọn luật sư/ tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật trong đó có nêu về điểu kiện ký hợp đồng, cách đánh giá, dự thảo hợp đồng. Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật nộp hồ sơ đến nơi đã được thông báo. Tổ đánh giá tiến hành đánh giá hồ sơ qua 02 bước:

  • Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ bao gồm: đơn xin gia nhập, thẻ luật sư, giới thiệu quá trình làm việc, tham gia các vụ án của luật sư, tổ chức tư vấn, văn phòng luật sư, công ty luật…
  • Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý, sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100.

Sau khi đánh giá hồ sơ, kết quả lựa chọn sẽ được thông báo đến từng đối tượng và tiến hành ký hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo.

Hợp đồng được ký kết phải đảm bảo các nội dung cơ bản sau:

  • Đối tượng, phạm vi, hình thức, lĩnh vực trợ giúp pháp lý.
  • Trách nhiệm của các bên trong thực hiện hợp đồng.
  • Thời hạn của hợp đồng.
  • Thù lao, chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.
  • Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng.
  • Cơ chế giải quyết tranh chấp và trách nhiệm vi phạm hợp đồng.

Như vậy, luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật muốn tham gia trợ giúp pháp lý cần nộp hồ sơ và được lựa chọn theo trình tự. Quy định này nhằm đảm bảo chất lượng cho hoạt động trợ giúp pháp lý và thể hiện đúng ý nghĩa nhân văn của hoạt động này.

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Việt An

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0979 05 77 68

Mobile: 0977 86 08 08

Email: info@luatvietan.vn

Yahoo Online

Yahoo Online

Hotline: 0933 11 33 66
Mr Dong

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh

Mobile: 0913 38 07 50

Mobile: 0975 58 79 58

Email: saigon@luatvietan.vn

Yahoo Online

Skype Online

Tin tức doanh nghiệp

Người nước ngoài góp vốn vào công ty phần mềm

Trong thời đại công nghệ hiện nay, việc sử dụng các phần mềm máy tính để phục vụ cho công việc kinh doanh cũng như cuộc sống hằng ngày là vô cùng cần...

Quy định mới về tiêu chuẩn đạt chuẩn phục vụ khách du lịch

Ngày 15/12/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật du lịch. Thông tư sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung về tiêu...

Thành lập công ty bán lẻ rượu

Kinh doanh rượu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tổ chức, cá nhân kinh doanh bán lẻ rượu phải có Giấy phép bán lẻ rượu theo quy đinh của pháp luật....
Công ty tư vấn luật - Đại diện sở hữu trí tuệ Việt An

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: Bà Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370