Tự công bố sản phẩm nhập khẩu

Hiện nay, sản phẩm nhập khẩu ngày càng được ưa chuộm. Tuy nhiên để các sản phẩm này được lưu thông buôn bán trên thị trường Việt Nam thì các doanh nghiệp cần phải làm thực hiện kiểm nghiệm và tự công bố chất lượng. Vậy, làm thế nào để tự công bố đảm bảo đúng với các quy định của pháp luật. Trong bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ hướng dẫn về hồ sơ, quy trình tự công bố sản phẩm nhập khẩu.

Căn cứ pháp lý

 • Luật An toàn thực phẩm năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2018.
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 155/2018/NĐ-CP và Nghị định Nghị định 85/2019/NĐ-CP.
 • Thông tư 43/2018/TT-BCT về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2020/TT-BCT.
 • Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ y tế.

Đối tượng có thể tự công bố sản phẩm nhập khẩu

Các sản phẩm nhập khẩu phải thực hiện Bản tự công bố sản phẩm như sau:

 • Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn.
 • Phụ gia thực phẩm – Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.
 • Dụng cụ chứa đựng thực phẩm – Vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Ngoại trừ các sản phẩm sau thì phải thực hiện đăng ký công bố sản phẩm theo quy định tại Cục An toàn thực phẩm hoặc Chi cục/ Ban quản lý của địa phương:

 • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng;
 • Thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt;
 • Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ từ 0 – 36 tháng tuổi;
 • Phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm. Hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

 

Thủ tục đăng ký bản công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu

Kiểm nghiệm sản phẩm

Doanh nghiệp phải tiến hành kiểm nghiệm tại phòng kiểm nghiệp được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận, phù hợp ISO 17025.

Danh sách các cơ sở được Bộ Y tế chỉ định được phép thực hiện kiểm nghiệm được cập nhật trên website: Danh sách các cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (vfa.gov.vn). Tùy vào vị trí địa lý và sự thuận tiện mà các tổ chức, cá nhân linh hoạt lựa chọn đến các cơ sở phù hợp để tiến hành kiểm nghiệm.

Sau khi kiểm nghiệm sản phẩm thành công, doanh nghiệp sẽ nhận được Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm. Trong vòng 12 tháng kể từ ngày phiếu kết quả có hiệu lực, phải tiến hành bước tiếp theo để tự công bố sản phẩm của mình. Quá trình thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm đến khi có kết quả mất khoảng từ 05 đến 07 ngày làm việc.

Hồ sơ thực hiện công bố sản phẩm nhập khẩu

Hồ sơ để có thể công bố sản phẩm bao gồm các tài liệu sau:

 • Hồ sơ công bố sản phẩm theo mẫu quy định (Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định 15/2018/NĐ-CP).
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).
 • Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, chứng nhận HACCP, GMP, SSOP, ISO…
 • Mẫu nhãn sản phẩm, kèm nhãn phụ (bằng tiếng Việt) nếu sản phẩm nhập khẩu có nhãn liền tiếng nước ngoài.

Lưu ý:  Riêng đối với thực phẩm chiếu xạ, thực phẩm biến đổi gen, sản phẩm công nghệ mới hoặc trong thành phần có chứa nguyên liệu có nguồn gốc biến đổi gen, chiếu xạ trong hồ sơ công bố phải có bản sao giấy chứng nhận an toàn sinh học, an toàn chiếu xạ và thuyết minh quy trình sản xuất.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm nhập khẩu

Các cơ quan sau có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm nhập khẩu:

 • Ban Quản lý An toàn thực phẩm (hoặc tương đương) của tỉnh nơi doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh sản phẩm.
 • Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (hoặc tương đương) thuộc Sở Y tế của huyện/tỉnh nơi địa điểm kinh doanh sản phẩm nếu địa điểm đó ở huyện/tỉnh thành khác.

Trình tự thực hiện công bố sản phẩm nhập khẩu

Để thực hiện việc tự công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân cần tuân thủ các bước sau:

Bước 1: Kiểm nghiệm chất lượng

 • Chuẩn bị mẫu sản phẩm để tiến hành thử nghiệm.
 • Xác định các chỉ tiêu kiểm nghiệm căn cứ vào quy chuẩn và quy định pháp luật.
 • Gửi mẫu sản phẩm đến các cơ sở kiểm nghiệm có thẩm quyền để thực hiện thử nghiệm.

Bước 2: Thực hiện công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu

 • Doanh nghiệp đăng ký bản tự công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình.
 • Niêm yết công khai thông tin tại trụ sở của tổ chức, cá nhân hoặc doanh nghiệp.
 • Nộp 01 (một) bản đăng ký tự công bố chất lượng sản phẩm qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định.
 • Sau khi thực hiện công bố sản phẩm, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được quyền sản xuất và kinh doanh sản phẩm. Họ cũng chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn và chất lượng của sản phẩm đó.

Một số câu hỏi thường gặp trong quá trình thực hiện công bố sản phẩm nhập khẩu

Hồ sơ tự công bố có được thể hiện bằng ngôn ngữ khác không?

Theo quy định của pháp luật, tài liệu trong hồ sơ tự công bố sản phẩm nhập khẩu phải được thể hiện bằng tiếng Việt và không sử dụng tiếng nước ngoài. Nếu có tài liệu bằng tiếng nước ngoài, cần tiến hành dịch sang tiếng Việt và xác nhận bằng công chứng. Điều này đảm bảo rằng hồ sơ đăng ký đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ của cơ quan quản lý nhà nước.

Sau khi tự công bố sản phẩm có cần lưu ý điều gì không?

Trong trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm; xuất xứ, thành phần cấu tạo thì doanh nghiệp phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, doanh nghiệp thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

Nếu không thực hiện công bố sản phẩm thì tôi có bị xử phạt gì không?

Trường hợp lưu hành sản phẩm trên thị trường mà không công bố có thể bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 20 Nghị định 115/2018/NĐ-CP.

Trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu để gia công có cần công bố sản phẩm không?

Căn cứ Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về thủ tục công bố sản phẩm nhập khẩu xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO