Tự công bố sản phẩm tại Hải Phòng

Nhằm hạn chế các quy định hành chính đối với doanh nghiệp, hiện nay, các cơ sở kinh doanh có thể thực hiện tự công bố sản phẩm thay thế cho hình thức công bố phù hợp và và hợp quy trước đây. Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến tự công bố sản phẩm tại Hải Phòng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tự công bố sản phẩm tại Hải Phòng

Căn cứ pháp lý

 • Luật An toàn thực phẩm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2018;
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 155/2018/NĐ-CP, Nghị định 85/2019/NĐ-CP;
 • Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ban hành quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tự công bố sản phẩm là gì?

Tự công bố sản phẩm chính là việc doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký các sản phẩm hàng hóa nằm trong hoạt động kinh doanh của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật

Hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm:

 • Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục Iban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP.
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

Trình tự thực hiện tự công bố sản phẩm tại Hải Phòng

Bước 1: Kiểm nghiệm sản phẩm

 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm trong thời hạn 12 tháng để nộp hồ sơ. Các tiêu chí kiểm nghiệm sản phẩm theo từng loại sản phẩm cụ thể.
 • Phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 tại Hải Phòng: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hải Phòng (240 Văn Cao, p. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng).
 • Trường hợp doanh nghiệp chưa kiểm nghiệm sản phẩm, Luật Việt An có dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tiến hành kiểm nghiệm sản phẩm.

Bước 2:  Công bố sản phẩm

Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm.

 • Trong trường hợp chưa có Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nộp 01 bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ định để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Bước 3: Kinh doanh sản phẩm

Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó.

Cơ quan tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm tại Hải Phòng

Theo quyết định số 27/2018/QĐ-UBND, các cơ quan tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm của các tổ chức, cá nhân khi chưa có Hệ thông tin dữ liệu cập nhật về thông tin An toàn thực phẩm, sẽ do UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo việc nộp hồ sơ tới các cơ quan sau:

 • Sở Y Tế thành phố Hải Phòng;
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng;
 • Sở Công Thương thành phố Hải Phòng;

Theo đó, tại Thành phố Hải Phòng hiện nay, việc tự công bố sản phẩm sẽ được xác định là Sở nào quản lí sản phẩm- Sở đó tiếp nhận, giải quyết. Vì vậy, việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm của các cơ quan này phụ thuộc vào lĩnh vực quản lí theo phân cấp. Các sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lí của các cơ quan được quy định tại phụ lục II, III, IV tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Sản phẩm thuộc sự quản lí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Ngũ cốc;
 • Thịt và các sản phẩm từ thịt;
 • Thủy sản và sản phẩm thủy sản (bao gồm các loài lưỡng cư);
 • Rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả;
 • Trứng và các sản phẩm từ trứng;
 • Sữa tươi nguyên liệu;
 • Mật ong và các sản phẩm từ mật ong;
 • Thực phẩm biến đổi gen;
 • Muối;
 • Gia vị;
 • Đường;
 • Chè;
 • Cà phê;
 • Ca cao;
 • Hạt tiêu;
 • Điều;
 • Nông sản thực phẩm khác;
 • Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý;
 • Nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Công thương

 • Bia;
 • Rượu, cồn và đồ uống có cồn;
 • Nước giải khát;
 • Sữa chế biến;
 • Dầu thực vật;
 • Bột, tinh bột;
 • Bánh, mứt, kẹo;
 • Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Sản phẩm thuộc sự quản lí của Sở Y Tế

 • Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, đá thực phẩm (nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm) ;
 • Thực phẩm chức năng;
 • Các vi chất bổ sung vào thực phẩm;
 • Phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;
 • Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm;
 • Các sản phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Một số lĩnh vực nêu trên có sự loại trừ của một số sản phẩm cùng loại. Vì vậy, để nắm bắt rõ cơ quan quản lí hồ sơ công bố sản phẩm thuộc về cơ quan nào ở thành phố Hải Phòng, quý khách có thể liên hệ Luật An Việt để được tư vấn.

Một số lưu ý khi tự công bố sản phẩm

 • Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.
 • Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

Một số câu hỏi liên quan đến tự công bố sản phẩm ở Hải Phòng

Có thể xem danh sách các cơ sở đã thực hiện việc tự công bố sản phẩm tại thành phố Hà Nội ở đâu?

Tại Sở Công Thương, quý khách có thể truy cập vào      https://socongthuong.haiphong.gov.vn/ để thực hiện việc tìm kiếm ở mục Tin tức- sự kiện.

Tại Sở Y tế, quý khách có thể truy cập vào http://www.haiphong.gov.vn:8888/Portal/Content.aspx?Organization=CCATVSTP&MenuID=7323 để thực hiện việc tìm kiếm.

Tại sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, quý khách có thể truy cập vào

http://www.haiphong.gov.vn:8888/Portal/Content.aspx?Organization=ccqlclnlts&MenuID=18540 để thực hiện việc tìm kiếm.

Thành phố Hải Phòng đã triển khai việc tự chủ trong công bố sản phẩm cho tổ chức, cá nhân chưa?

Hiện nay, về việc tự công bố sản phẩm tại thành phố Hải Phòng vẫn được thực hiện theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP và Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND, thủ tục thực hiện việc tự công bố vẫn được triển khi theo các bước các văn bản pháp luật liên quan quy định.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc hỗ trợ thủ tục tự công bố sản phẩm tại Hải Phòng, xin vui lòng liên hệ đến dịch vụ thành lập của Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO