Tự công bố sản phẩm mỳ

Ngày nay mỳ ăn liền là một trong những sản phẩm được sử dụng phổ biến trên thị trường với một nhu cầu ngày càng tăng. Ngày càng có nhiều loại sản phẩm mỳ gói được sản xuất ra. Vì vậy, để sản phẩm đạt được chất lượng tốt và được tung ra ngoài thị trường, bắt buộc doanh nghiệp sản xuất mỳ gói phải có đầy đủ giấy tờ pháp lý để thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm của mình. Vậy, tự công bố sản phẩm mỳ là gì? Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, công ty Luật Việt An đưa ra bài viết về tự công bố sản phẩm mỳ dưới đây.

Cơ sở pháp lý

 • Luật An toàn thực phẩm 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2018.
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 155/2018/NĐ-CP và Nghị định Nghị định 85/2019/NĐ-CP.

Tự công bố sản phẩm mỳ là gì?

Công bố sản phẩm là việc được doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh một mặt hàng nhất định tiến hành công bố với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành.

Căn cứ tại Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định về việc các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm sẽ thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn. Theo đó, mỳ gói sẽ thuộc loại thực phẩm tự công bố vì đây là thực phẩm đóng gói sẵn. Do vậy, các cá nhân, tổ chức sẽ phải thực hiện thủ tục tự công bố mỳ ăn liền.

Mỳ ăn liền là một trong những sản phẩm phổ biến, tiện lợi. Ngày nay người tiêu dùng rất chú trọng vào việc chọn lựa những sản phẩm mỳ đảm bảo về măt an toàn thực phẩm, vì thế trước khi tung ra thị trường thì phải thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm mỳ. Đây là cơ sở đầu tiên xác nhận sản phẩm đảm bảo về quy trình, nguyên liệu cũng như sản phẩm đầu ra, giúp người tiêu dùng an tâm sử dụng.

Điều kiện tự công bố sản phẩm mỳ

Để thực hiện tự công bố sản phẩm mỳ ăn liền, các doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện như sau:

 • Đáp ứng những quy chuẩn kỹ thuật tương ứng như: Quyết định 46, QCVN 8-2, QCVN 8-1, QCVN 6-2, QCVN 9-1 v.v.
 • Tuân thủ những quy định về giới hạn vi sinh vật gây bệnh, kim loại nặng, tác nhân gây ô nhiễm và các chất khác trong thực phẩm có thể gây hại, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người.
 • Đáp ứng được quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm hay các chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Đáp ứng được quy định về bao gói và ghi nhãn thực phẩm.
 • Đáp ứng được quy định về bảo quản thực phẩm.

Kiểm nghiệm về sản phẩm mỳ

Kiểm nghiệm, thực hiện xét nghiệm và kiểm tra sản phẩm mỳ gói theo các tiêu chuẩn là một việc làm quan trọng. Việc này giúp cho sản phẩm mỳ gói khi được tung ra thị trường sẽ được đảm bảo chất lượng. đặc tính phù hợp với cácc tiêu chuẩn, quy chuẩn đã đặt ra tương ứng với sản phẩm đó. Trước khi thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm mỳ gói, tổ chức, doanh nghiệp cần phải thực hiện kiểm nghiệm về sản phẩm mỳ của mình, sau khi dựa trên các chỉ tiêu, định lương được quy định trong quy chuẩn để xác định sản phẩm mỳ gói của mình là an toàn, quý khách sẽ được cung cấp phiếu kiểm nghiệm an toàn thực thẩm của sản phẩm.

Việc kiểm nghiệm mỳ ăn liền được căn cứ vào Nghị định 15/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau như sau:

 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh mỳ gói chuẩn bị sẵn mẫu sản phẩm để tiến hành thử nghiệm.
 • Lên chỉ tiêu kiểm nghiệm dựa vào quy chuẩn của sản phẩm theo quy định pháp luật Việt Nam.
 • Mang mẫu sản phẩm đến phòng kiểm nghiệm. Phòng kiểm nghiệm phải được công nhận phù phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức hay cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế.

Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm mỳ ăn liền sẽ khoảng từ 05 cho đến 07 ngày làm việc.

Hồ sơ tự công bố sản phẩm mỳ

Hồ sơ tự công bố sản phẩm mỳ gói sẽ bao gồm những loại giấy tờ như sau:

 • Bản tự công bố sản phẩm mỳ gói theo Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định 15/2018/NĐ-CP.
 • Kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng.
 • Giaáy phép đăng ký kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại nơi sản xuất mỳ
 • Mẫu nhãn sản phẩm.
 • Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất mỳ gói.

Thủ tục tự công bố sản phẩm mỳ

Thủ tục tự công bố sản phẩm mỳ ăn liền được thực hiện trên những bước như sau:

Công bố công khai sản phẩm mỳ gói:

Cá nhân, tổ chức kinh doanh sản phẩm mỳ gói tự công bố sản phẩm của mình trên website, phương tiện thông tin đại chúng hoặc niêm yết công khai tại trụ sở.

Nộp và tiếp nhận hồ sơ:

 • Người có sản phẩm mỳ gói tự công bố có hai phương thực nộp hồ sơ: nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định.

Nhận kết quả

 • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ tiếp nhận bản tự công bố của doanh nghiệp để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên của doanh nghiệp, sản phẩm mỳ gói tự công bố lên trang thông tin điện tử của cơ quan đó.
 • Thời gian nhận kết quả là từ 05 đến 07 ngày làm việc. Cơ quan có thẩm quyền sẽ đăng tải hồ sơ của bạn lên website hệ thống quản lý của cơ quan đó.

Lưu ý:

 • Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý Nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.
 • Sau khi tự công bố sản phẩm mỳ gói thì cá nhân, tổ chức sẽ có quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn vệ sinh thực phẩm của sản phẩm mỳ gói đó.
 • Trong trường hợp sản phẩm mỳ gói có sự thay đổi về thành phần, xuất xứ thì cá nhân, tổ chức phải tự công bố lại sản phẩm.
 • Các loại giấy tờ trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng việt.
 • Công bố tiêu chuẩn chất lượng mỳ ăn liền tại Ban quản lý an toàn thực phẩm, nếu cơ sở của quý khách ở tỉnh thì đăng ký tại Chi cục an toàn thực phẩm.

Mức xử phạt khi không tự công bố sản phẩm mỳ

Căn cứ tại Điều 20 Nghị định 115/2018/NĐ-CP có quy định về mức xử phạt đối với hành vi không thực hiện thủ tục công bố mỳ gói sẽ là từ 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) đến 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) đối với một trong các trường hợp sau:

 • Không thực hiện thông báo hay đăng tải và niêm yết bản tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật.
 • Đối với trường hợp không nộp 01 bản tự công bố sản phẩm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • Không lưu giữ hồ sơ đã tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật.
 • Tài liệu trong hồ sơ tự công bố sản phẩm là tiếng nước ngoài mà không được phiên dịch sang tiếng Việt và không được công chứng theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm mỳ sẽ bị phạt từ đến 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) đến đến 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) trong các trường hợp sử dụng phiếu kết quả kiểm nghiệm như sau:

 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm đã hết hiệu lực hay không thể hiện được đầy đủ chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm có một hoặc nhiều chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng hoặc không phù hợp quy định của pháp luật.
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm được cấp bởi phòng kiểm nghiệm không được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm không được công nhận phù hợp ISO 17025.
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm không phải là bản chính hoặc không được sao lưu chứng thực.

Số tiền phạt sẽ tăng lên từ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) đến 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) nếu thực hiện các hành vi:

 • Sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm mỳ gói đó có ít nhất một trong các chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp với mức quy định tại quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật tương ứng hoặc mức công bố hoặc mức ghi trên nhãn đối với sản phẩm không có trong bản tự công bố sản phẩm.
 • Nội dung yêu cầu về an toàn thực phẩm trong hồ sơ tự công bố không phù hợp với quy chuẩn và tiêu chuẩn tương ứng hoặc không phù hợp quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân không tự công bố sản phẩm mỳ gói còn có thể bị thu hồi thực phẩm hay buộc tiêu hủy sản phẩm mỳ gói đó để có thể khắc phục hậu quả.

Một số thương hiệu mỳ có uy tín hiện nay

Mỳ Hảo hảo

Mì Hảo hảo là sản phẩm của Acecook, thương hiệu nổi tiếng về sản xuất đồ ăn nhanh xuất hiện ở Việt Nam từ năm 2000. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản, đáp ứng nghiêm ngắt các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm như HACCP, IFS, BRC nên được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

Mỳ Miliket

Colusa – Miliket là thương hiệu mỳ tôm lâu đời ở Việt Nam gắn liền với thế hệ 7x, 8x và 9x. Thương hiệu này đặc trưng bởi hình ảnh 2 con tôn và bao bì túi giấy, từng được tặng thưởng nhiều danh hiệu sản phẩm chất lượng và xuất khẩu sang nhiều nước lớn trên thế giới như Pháp, Úc, Đức, Mỹ. Cũng với sự ra đời của nhiều loại mỳ gói ăn liên trên thị trường, Miliket cũng đang dần cải thiện và cho ra đời nhiều mẫu mã hơn để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.

Mỳ Omachi

Mỳ Omachi là thương hiệu mỳ nổi tiếng gắn liên với tên tuổi của công ty thực phẩm Masan khi mới tiến vào thị trường Việt Nam. Được quảng cáo được làm từ khoai tây, trong bối cảnh nhiều sản phẩm mỳ gói sử dụng quá nhiều hàm lượng các chất tạo màu, hóa phẩm tại thời điểm Omachi gia nhập thị trường Việt Nam thì sự thành công của thương hiệu này được coi là có tính chiến lược rất cao. Hiện nay, đây cũng là một sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng về độ an toàn khi lựa chọn trên thị trường.

Mỳ Samyang

Mặc dù là cái tên còn mới đối với thị trường Việt Nam nhưng những sản phẩm mỳ cay Hàn Quốc như mỳ cay Samyang đang tạo ra sự bùng nổ trong nhu cầu tiêu thụ của giới trẻ. Đặc trưng của dòng mỳ này là sợi mỳ tròn, dai với đường kính lớn hơn nhiều so với các sản phẩm mỳ truyền thống đã xuất hiện lâu đời ở Việt Nam. Sự thành công của mỳ Samyang không chỉ đến từ hương vị mà một phần xuất phát từ chiến lược marketing của các công ty thực phẩm Hàn Quốc và thị trường quảng cáo, đặc biệt qua phim ảnh của đất nước xứ sở kim chi.

Trên đây là bài viết về tự công bố sản phẩm mỳ. Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc về các vấn đề tự công bố sản phẩm mỳ xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO