09 33 11 33 66
info@luatvietan.vn
Email: info@luatvietan.vn

Bổ sung ngành nghề kinh doanh chứng khoán

Kinh doanh chứng khoán là “việc thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và cung cấp dịch vụ về chứng khoán” (khoản 28, Điều 4 Luật Chứng khoán 2019). Kinh doanh chứng khoán là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, khi doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh này, cần phải đáp ứng một số những yêu cầu nhất định theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Đầu tư 2020
 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Luật Chứng khoán 2019
 • Các Nghị định có liên quan như: Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, Nghị định 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ tài chính, Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán…

Bổ sung ngành kinh doanh chứng khoán

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh chứng khoán

 • Điều 49, Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, trong trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Trong nội dung thông báo phải bao gồm: (i) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); (ii) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi; (iii) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh chứng khoán

 • Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. (khoản 4, Điều 49 Nghị định 78/2015)
 • Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, PhòngĐăng kýkinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. (Khoản 2, Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP)

Điều kiện bổ sung đối với ngành nghề kinh doanh chứng khoán

Kinh doanh chứng khoán là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, khi tiến hành bổ sung kinh doanh ngành nghề này, doanh nghiệp cần phải lưu ý đến một số yêu cầu theo quy định tại Nghị định 151/2018/NĐ-CP:

 • Yêu cầu về vốn pháp định: Kinh doanh chứng khoán (áp dụng đối với công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam) có yêu cầu về vốn pháp định là 25 tỷ VNĐ. Kinh doanh chứng khoán (đối với công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam) thì tùy vào từng loại hình kinh doanh chứng khoán, doanh nghiệp phải đáp ứng quy định về vốn này
 • Yêu cầu về điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị: Doanh nghiệp phải có trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán; có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng, hệ thống máy tính, phần mềm phục vụ cho hoạt động phân tích đầu tư, phân tích và quản lý rủi ro, lưu trữ, bảo quản chứng từ, tài liệu và các thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh cho trụ sở làm việc của công ty phù hợp với quy định về quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán. Đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán thì không phải đáp ứng điều kiện về trang bị, thiết bị.
 • Yêu cầu nhân sự, cổ đông góp vốn: có danh sách dự kiến về nhân sự công ty, trong đó có tối thiểu 03 người hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh đề nghị cấp phép thành lập và hoạt động. Có Tổng Giám đốc (Giám đốc) công ty chứng khoán và phải đáp ứng các tiêu chuẩn được nêu rõ trong Điều 5, Nghị định 151/2018
 • Một số yêu cầu khác: yêu cầu về nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, điều kiện về ngân hàng mà doanh nghiệp chọn làm ngân hàng thanh toán.

Đối với từng doanh nghiệp muốn kinh doanh chứng khoán trong những trường hợp nhất định như: hoạt động kinh doanh chứng khoán của chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thì ngoài những yêu cầu chung đã đề cập phía trên, doanh nghiệp muốn bổ sung kinh doanh chứng khoán còn phải đáp ứng những yêu cầu cụ thể trong từng trường hợp, được quy định rõ tại Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Trên đây là nội dung tư vấn liên quan đến bổ sung ngành nghề kinh doanh chứng khoán của doanh nghiệp. Nếu có bất kỳ khó khăn vướng mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ lại với Công ty Luật Việt An để được tư vấn cụ thể.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 33 11 33 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 67 55 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO