Bổ sung ngành nghề kinh doanh chứng khoán

Kinh doanh chứng khoán là “việc thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và cung cấp dịch vụ về chứng khoán” (khoản 28, Điều 4 Luật Chứng khoán 2019). Kinh doanh chứng khoán là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, khi doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh này, cần phải đáp ứng một số những yêu cầu nhất định theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Mục lục

Ẩn

  Cơ sở pháp lý

  • Luật Đầu tư 2020
  • Luật Doanh nghiệp 2020
  • Luật Chứng khoán 2019
  • Các Nghị định có liên quan như: Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, Nghị định 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ tài chính, Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán…

  Bổ sung ngành kinh doanh chứng khoán

  Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh chứng khoán

  • Điều 49, Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, trong trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Trong nội dung thông báo phải bao gồm: (i) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); (ii) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi; (iii) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  • Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

  Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh chứng khoán

  • Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. (khoản 4, Điều 49 Nghị định 78/2015)
  • Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, PhòngĐăng kýkinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. (Khoản 2, Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP)

  Điều kiện bổ sung đối với ngành nghề kinh doanh chứng khoán

  Kinh doanh chứng khoán là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, khi tiến hành bổ sung kinh doanh ngành nghề này, doanh nghiệp cần phải lưu ý đến một số yêu cầu theo quy định tại Nghị định 151/2018/NĐ-CP:

  • Yêu cầu về vốn pháp định: Kinh doanh chứng khoán (áp dụng đối với công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam) có yêu cầu về vốn pháp định là 25 tỷ VNĐ. Kinh doanh chứng khoán (đối với công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam) thì tùy vào từng loại hình kinh doanh chứng khoán, doanh nghiệp phải đáp ứng quy định về vốn này
  • Yêu cầu về điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị: Doanh nghiệp phải có trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán; có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng, hệ thống máy tính, phần mềm phục vụ cho hoạt động phân tích đầu tư, phân tích và quản lý rủi ro, lưu trữ, bảo quản chứng từ, tài liệu và các thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh cho trụ sở làm việc của công ty phù hợp với quy định về quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán. Đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán thì không phải đáp ứng điều kiện về trang bị, thiết bị.
  • Yêu cầu nhân sự, cổ đông góp vốn: có danh sách dự kiến về nhân sự công ty, trong đó có tối thiểu 03 người hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh đề nghị cấp phép thành lập và hoạt động. Có Tổng Giám đốc (Giám đốc) công ty chứng khoán và phải đáp ứng các tiêu chuẩn được nêu rõ trong Điều 5, Nghị định 151/2018
  • Một số yêu cầu khác: yêu cầu về nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, điều kiện về ngân hàng mà doanh nghiệp chọn làm ngân hàng thanh toán.

  Đối với từng doanh nghiệp muốn kinh doanh chứng khoán trong những trường hợp nhất định như: hoạt động kinh doanh chứng khoán của chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thì ngoài những yêu cầu chung đã đề cập phía trên, doanh nghiệp muốn bổ sung kinh doanh chứng khoán còn phải đáp ứng những yêu cầu cụ thể trong từng trường hợp, được quy định rõ tại Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

  Trên đây là nội dung tư vấn liên quan đến bổ sung ngành nghề kinh doanh chứng khoán của doanh nghiệp. Nếu có bất kỳ khó khăn vướng mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ lại với Công ty Luật Việt An để được tư vấn cụ thể.

  CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

  Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

  Luật sư Đầu tư nước ngoài: 09 13 380 750

  Luật sư Doanh nghiệp: 09 79 05 77 68

  Luật sư Sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08

  Email: info@luatvietan.vn

  Dịch vụ kế toán - thuế: 09 888 567 08

  Luật sư tư vấn Giấy phép: 0966 83 66 08

  Tư vấn hợp đồng: 09 88 17 18 06

  Email: saigon@luatvietan.vn

  Dong Van Thuc Viet An home

  Skype - Tiếng Việt

  Hotline: 09 33 11 33 66 (Ms.Ha) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

  English: (+84) 9 61 67 55 66 (Mr. Thuc) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

  Skype - English

  Tin tức doanh nghiệp

  Thành lập cơ sở bán lẻ thuốc

  Theo quy định tại Luật Dược 2016 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 thì một trong những cơ sở kinh doanh dược là cơ sở bán lẻ thuốc. Cơ sở bán lẻ

  Giấy phép con – Vì sao doanh nghiệp gặp khó?

  Trong quá trình làm việc với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập, Công ty Luật Việt An thường gặp rất nhiều thắc mắc của khách

  Các thủ tục sau thành lập công ty cần thực hiện

  Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng khấu trừ Doanh nghiệp nộp mẫu 06/GTGT đề nghị áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng khấu

  Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kế toán tại Việt Nam

  Dịch vụ kế toán được hiểu là hoạt động dịch vụ kê toán cho doanh nghiệp hoặc một đơn vị tổ chức. Dịch vụ kế toán này sẽ giải quyết hết những

  Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn góp

  Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì thành viên là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, thành viên
  CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

  Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

  Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

  Mã số thuế: 0102392370

  Thông báo bộ công thương